tetszhalál szinonimái

főnév
 • álhalál, színhalál (régies), elrejtőzés (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felölel, fölölel

ige
 • fölemel, ölbe fog, fölfog, fölvesz, karjába vesz
 • tartalmaz, magában foglal, kiterjed (valamire), átfog, beleért
 • betölt, elfoglal, beleszámít, áll (valamiből)

bába

főnév
 • (tájnyelvi): bábaasszony, szülésznő, madám
 • (tájnyelvi): boszorkány
 • (régies): vénasszony, öregasszony
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tetszhalál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

telegrafál

ige
 • (régies): táviratoz, sürgönyöz

szikrázik

ige
 • szikrát vet, szikrát szór, szikrát hány, ragyog, villog, villódzik, csillog, csillámlik, csillámpozik (tájnyelvi)
 • (szellem): sziporkázik, csillog, elkápráztat

szépasszony

főnév
 • szépség
 • (tájnyelvi): boszorkány
 • tündér, lidérc, nemtő (régies)

sorompó

főnév
 • korlát, akadály, barikád
 • rúd, rekeszték (tájnyelvi)
 • vágányzáró (régies)
 • határ, vámfa (régies), zárfa (régies)
 • (tájnyelvi): kerítés

térkép

főnév
 • atlasz, mappa, helyszínrajz (szaknyelvi), földabrosz (régies), térképkönyv (szaknyelvi)

tudakol

ige
 • kérdezősködik, érdeklődik, informálódik, tudakozódik, tájékozódik, kíváncsiskodik
 • vallat, faggat, vizsgálódik, szimatol, fürkész, kémlel, nyomoz, firtat (valamit), puhatol

rendhagyó

melléknév
 • eltérő, szabálytalan, szokatlan, meglepő, rendkívüli, szabályszerűtlen, szabályellenes, szabályozatlan, rendszertelen, rendhagyó, rendellenes, elütő, furcsa

rávarr

ige
 • ráölt, ráfércel, rágépel, rátűz, felvarr, odavarr, fölerősít
 • (rávarrja magát): nyakába varrja magát, ráakaszkodik

főnév
 • tett, cselekedet, munka
 • kreáció, készítmény, csinálmány
 • műalkotás, alkotás
 • műremek, remekmű, mestermű, gyöngyszem
 • opus (választékos), szerzemény, zenemű, zenedarab, darab, zeneszám, kompozíció, elmeszülemény (pejoratív)
 • gyár, üzem

robban

ige
 • explodál, felrobban, szétrobban, szétdurran, szétpukkan, elpukkan, elpukkad, levegőbe repül, detonál
 • dörren, durran
 • kitör, kifakad, indulatba jön, felfortyan
 • (valahova): terem (valahol), toppan

tücsök

főnév
 • trücsök, prücsök, kabóca (tájnyelvi), cürükk (tájnyelvi), lágybogár
 • (régies): rögeszme, kényszerképzet, fixa idea (idegen), szeszély, bogár

vackor

főnév
 • vadkörte, vadalma, vadóka (tájnyelvi)

íztelen

melléknév
 • seízű, ízetlen, sótlan, sótalan, vízízű; se íze, se bűze; se sava, se borsa

vonalas

melléknév
 • csíkos, megvonalazott, lineáris
 • rajzos

tetű

főnév
 • nyű (tájnyelvi), szőkevitéz (tájnyelvi), kimli (bizalmas)
 • (jelzőként): féreg, szemét, rohadék (durva), gazember

tekejáték

főnév
 • tekézés, kuglizás, kugli (bizalmas)

tör

ige
 • tördel, zúz, tör-zúz, aprít, darabol, felapróz, morzsol, díbol (tájnyelvi)
 • tilol
 • (diót, mandulát, mogyorót): feltör, pucol
 • letör, csíp, lecsíp
 • (cipő): kidörzsöl, feltör, nyom, horzsol, felhorzsol
 • fáraszt, gyötör, kínoz
 • (töri magát): fárad, vesződik, törekszik, iparkodik, küzd
 • (esküt): megszeg
 • (valamerre, valahova): igyekszik
 • (valakire): támad, ront, rohan, fenekedik (régies)

vitalitás

főnév
 • (választékos): életrevalóság, elevenség, életerő, energia
 • életképesség

titoktartó

melléknév
 • diszkrét, szómegálló (tájnyelvi) Sz: hallgat, mint a sír

sziszeg

ige
 • sziszereg (tájnyelvi)
 • (szél): fütyül, sípol

tragacs

főnév
 • targonca, taliga, talicska, furik (tájnyelvi)
 • (szleng): autó, gépkocsi, járgány (bizalmas), gép (bizalmas), szekér (szleng), verda (szleng), roncs (bizalmas)

vizsgáló

melléknév
 • kutató, elemző
 • figyelő, fürkésző, nyomozó, vizsla (tájnyelvi)