trucc szinonimái

főnév
 • (bizalmas): dac, dacolás, ellenkezés, ellenszegülés, makacsság, nyakasság, fejesség, csökönyösség, konokság, makrancosság, önfejűség, berzenkedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtántorodik

ige
 • meginog, megbotlik, meghederedik (tájnyelvi)
 • elbizonytalanodik, meginog, megtorpan, megrendül

nyöszörög

ige
 • siránkozik, panaszkodik, jajgat, sóhajt, nyög, sír
 • sopánkodik, sápítozik
 • nyekereg, nyikorog, sápog (tájnyelvi), vinnyog, nyafog, pityereg, nyivákol, pityeg (tájnyelvi), pipel (tájnyelvi), nyíret (tájnyelvi), nyöszög (tájnyelvi), nyekeg (tájnyelvi), rinyál (szleng), nyifog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a trucc szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

torta

főnév
 • tortáta (tájnyelvi)

takaró

főnév
 • pléd, pokróc, lepel
 • terítő, ponyva, szőnyeg, huzat
 • héj, kéreg, hüvely, burok, bevonat, tok, külszín

szövetséges I.

melléknév
 • szövetkezett, társult, koalíciós, frigyes (régies), föderált, föderatív (idegen)

származik

ige
 • ered, leszármazik, sarjad, eredezik, gyökerezik, fakad, jő (régies), jön, fajzik
 • visszanyúlik, visszaeredeztethető
 • születik
 • elszármazik, kikerül, vetődik
 • deriválódik (idegen)
 • létrejön, keletkezik, támad, adódik, indul, kifejlődik, kialakul

törvénycikk

főnév
 • törvénycikkely, cikk, cikkely, artikulus (régies)
 • paragrafus

ügyködik

ige
 • működik, ténykedik, fáradozik, dolgozik, tevékenykedik, sürög-forog, buzgólkodik funkcionál, fungál (bizalmas)

sárgás

melléknév
 • (arcszín): viaszsárga, pergamentszínű (régies), halvány, halovány (választékos), színtelen
 • (haj): szőke, szőkés, sárga, kanárisárga
 • (ló): fakó, kese (tájnyelvi)

rozmár

főnév
 • cetló (régies), tengeriló (régies), tengerioroszlán (régies)

nullpont

főnév
 • kezdőpont (szaknyelvi), kiindulópont, origó (szaknyelvi)
 • fagypont

síkraszáll

ige
 • kiáll, harcol, fellép, szót emel, exponálja magát, védelmez, véd

vackor

főnév
 • vadkörte, vadalma, vadóka (tájnyelvi)

vérátömlesztés

főnév
 • transzfúzió (szaknyelvi)

karabély

főnév
 • puska, stucni (régies), stuc (régies), kurtály (régies), karabin (régies)
 • (szleng): dragunov, kispuska, dióverő (szleng)

tucatember

főnév
 • (pejoratív): átlagember, az utca embere, kisember, közember, közkatona (régies), közlegény (régies), kispista (bizalmas)

tolvajnyelv

főnév
 • argó, szleng, csibésznyelv (választékos), jassznyelv, fattyúnyelv, zsiványnyelv (régies), nyalavi (régies)
 • csoportnyelv, zsargon

uralkodik

ige
 • országol (régies), ural, trónol, regnál (régies), fejedelemkedik, császárkodik, királykodik, hatalmat gyakorol, kormányoz, parancsol, rendelkezik
 • zsarnokoskodik, elnyom, alávet, nyomorgat, rátelepszik(valakinek)
 • fegyelmez, türtőztet, féken tart, fékez, legyőz
 • jól kezel
 • érvényesül, érvényben van
 • kiemelkedik, kimagaslik
 • dominál (idegen), túlsúlyban van, túlteng

turpisság

főnév
 • ravaszság, csalárdság, csalafintaság, huncutság, kópéság
 • megtévesztés, félrevezetés, mesterkedés

tanácsol

ige
 • ajánl, javasol, javall, indítványoz, sugall, sugalmaz, diktál

útmutatás

főnév
 • útbaigazítás, tanács, irányítás, irányadás, eligazítás, tájékoztatás, utasítás, direktíva (idegen)
 • irányelv