pletykás szinonimái

melléknév, főnév
 • hírhordó, fecsegő, pletykafészek, hírharang, falunyelve Sz: a szeméttel mindent kihord a házból; azt is tudja, melyik oldalán fekszik a király; minden csekélységet más orrára köt; posta a szája; rosszabb a bábánál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

exhibicionista

melléknév, főnév
 • magamutogató, kabátos (tréfás), mutatványos (szleng), tárogató (tréfás)

topográfia

főnév
 • helyrajz, helyszínrajz (szaknyelvi), földleírás (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pletykás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pedig

kötőszó
 • meg, viszont, holott, noha, ámbár, bár, jóllehet, penig (tájnyelvi), peniglen (régies), pediglen (régies), márpedig, mégpedig, ellenben, csakhogy

órarend

főnév
 • tanrend, órabeosztás, időbeosztás

odamegy

ige
 • odavonul, odasiet, odavetődik, odajut, odaér, odaférkőzik

műértő II.

főnév
 • szakértő, szakember, mester, specialista, profi (bizalmas), connaisseur (idegen), kenner (idegen)
 • műbíráló, kritikus, recenzens (szaknyelvi)

pilla

főnév
 • szempilla, pisla (tájnyelvi)
 • szemhéj

rajtvonal

főnév
 • startvonal, kezdővonal, kiinduló vonal, rajthely, starthely

megtekintés

főnév
 • megszemlélés, megnézés, szemle, átnézés, vizsgálódás, inspekció (idegen), felülvizsgálat, revízió, szemrevételezés, megvizsgálás, vizsgálat, fürkészés

megrág

ige
 • összerág, megrágcsál, megropogtat, megharapdál, beleharapdál, rágódik, rágicsál
 • megízlel, megkóstol (bort)
 • kirág, szétrág, kimar, összeharapdál
 • (bizalmas): megfontol, átgondol, mérlegel, latolgat, morfondírozik

kiterjeszt

ige
 • kitár, széttár, szétnyit, szétbont, kibont, kinyújt (kart), kifeszít, szétfeszít
 • megvalósít, létrehoz, kiépít
 • kibővít, kitágít, megnövel (hatáskört), kiszélesít, elmélyít, általánosít, érvényesít, generalizál (idegen)
 • meghosszabbít, elnyújt, elhúz, prolongál

mélytányér

főnév
 • levesestányér

rávarr

ige
 • ráölt, ráfércel, rágépel, rátűz, felvarr, odavarr, fölerősít
 • (rávarrja magát): nyakába varrja magát, ráakaszkodik

rozmár

főnév
 • cetló (régies), tengeriló (régies), tengerioroszlán (régies)

fekhely

főnév
 • fekvőhely, hálóhely, nyughely, ágy, kerevet, rekamié, pamlag (régies), nyoszolya (régies), heverő, hencser (tájnyelvi), sezlon, dívány, ottomán (régies), kanapé, dikó (tájnyelvi), priccs, ágyszék (tájnyelvi), hálópad (tájnyelvi), hálólóca (tájnyelvi)
 • alom, tanya, vacok

tanúbizonyság

főnév
 • tanúságtétel, tanúvallomás, tanúskodás
 • bizonyíték, bizonyság, igazolás

szegecs

főnév
 • nitt (szaknyelvi), stift (idegen), pecek, facsap, faék

pocskondiáz

ige
 • gyaláz, becsmérel, ócsárol, leszól, szapul (bizalmas), csepül, cikiz, szidalmaz, besároz, befeketít, mocskol (tájnyelvi), beszennyez, piszkol, dehonesztál

patrónus

főnév
 • pártfogó, védnök, támogató, protektor (régies), jótevő, jóakaró
 • mecénás, szponzor
 • védőszent, szószóló
 • (régies): kegyúr (régies)

pukkaszt

ige
 • mérgesít, hergel, heccel, bosszant, szekál (bizalmas), ingerel, ugrat, kötekedik, incselkedik, élcelődik

szapora I.

melléknév
 • termékeny, termőképes, tenyésző, burjánzó, gyümölcsöző, produktív
 • bő termésű, bőséges, sokasodó
 • (tájnyelvi): laktató, kiadós
 • (tájnyelvi): gyors, fürge, sebes, hamar, hamari (tájnyelvi)
 • (régies): sok, sűrű
 • bővelkedő, gazdag

poroszló

főnév
 • törvényszolga, hajdú, pandúr, rendőr, csatlós
 • (régies): börtönőr, pokoláb (régies), foglár, fegyőr, tömlöctartó (régies)

ostya

főnév
 • hostia (idegen), vafli (idegen)
 • holipni (idegen)
 • nápolyi, nápolyiszelet
 • tortalap
 • szent ostya, oltáriszentség, Krisztus teste

rádióközvetítés

főnév
 • rádióadás, közvetítés, adás, rádióriport, riport, műsor

szecska2

főnév
 • (régies): elsőosztályos, elsős