tárgysorozat szinonimái

főnév
 • napirend, ügyrend, munkarend

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

körülményeskedés

főnév
 • teketória, formaság, ceremónia, huzavona, terjengősség, fontoskodás, derendócia (tájnyelvi)

orientáció

főnév
 • irány, irányzat, irányvonal, közeledés
 • beállítottság
 • tájékozódás, eligazodás, iránykeresés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tárgysorozat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szürkésfehér

melléknév, főnév
 • ezüstszínű, piszkosfehér

szándékos

melléknév
 • akaratlagos, megfontolt, előre megfontolt, intencionális (idegen), tendenciózus (idegen), szántszándékos, szándékolt, elhatározott, tervezett, tudatos, céltudatos, eltökélt, célzatos, átgondolt, akart, kitervelt, tervszerű

szabályos

melléknév
 • szabályszerű, előírásos, forsriftos (bizalmas), törvényes, megegyező, érvényes, jogos, legitim, hiteles, hatályos, hivatalos, reguláris (szaknyelvi), törvényszerű, szabályozott, legális
 • helyes, pontos, szabványos
 • egyenletes, arányos, jól felépített, szabatos, teljes, egyenes, kifogástalan, ép, hibátlan
 • normál (idegen), szokványos
 • precíz
 • rendes, valóságos, valódi, tényleges, közönséges

rotyog

ige
 • fortyog, fő, fől, fötyög (tájnyelvi), roszog (tájnyelvi), rityeg-rotyog (tájnyelvi)
 • (szleng): szellent, púzik (bizalmas), elszólja magát (tréfás)

tánciskola

főnév
 • tánctanfolyam, kolon (régies)

tetőfok

főnév
 • tetőpont, csúcspont, csúcs, netovábbja (valaminek), teteje (valaminek)
 • csúcsérték, forrpont
 • maximum
 • zenit (szaknyelvi), delelő (választékos)(szaknyelvi)

propagandaosztály

főnév
 • reklámfőnökség, PR-osztály

poroszló

főnév
 • törvényszolga, hajdú, pandúr, rendőr, csatlós
 • (régies): börtönőr, pokoláb (régies), foglár, fegyőr, tömlöctartó (régies)

mérgező

melléknév
 • mérges, toxikus (szaknyelvi), maszlagos (tájnyelvi), halálos, mortális (szaknyelvi), letális (szaknyelvi)
 • veszélyes, veszedelmes, ártalmas, káros, egészségtelen, bomlasztó, romboló, mételyező (tájnyelvi)

ráhúz

ige
 • felhúz, behúz, beránt, beborít, betakar
 • ráad, ráborít, ráterít, rátesz, ráhelyez, rárak, felhúz, ráerőltet, rákényszerít, rátukmál, rásóz (bizalmas)
 • ráver, rávág, rácsap, rásújt, rásuhint, végigvág (valamin, valakin), setten (régies), rásuppant (régies), rácsíp (régies)
 • ráépít, megtold, kitold
 • hozzátold, hozzáad
 • alkalmaz, rávonatkoztat, rászab
 • rázendít, rákezd, ráránt (régies)

titoktartó

melléknév
 • diszkrét, szómegálló (tájnyelvi) Sz: hallgat, mint a sír

turpisság

főnév
 • ravaszság, csalárdság, csalafintaság, huncutság, kópéság
 • megtévesztés, félrevezetés, mesterkedés

ideutazik

ige
 • idejön, eljön, ellátogat

verseng

ige
 • versenyez, vetekszik, vetélkedik, küzd, mérkőzik
 • rivalizál, konkurál
 • (tájnyelvi): felesel, perel, vitatkozik, civódik

tarkó

főnév
 • nyakszirt, nyakkupa (régies)

szűkölködik

ige
 • nélkülöz, nyomorog, tengődik, hiányt szenved (valamiben), szükséget lát, éhezik, koplal, híján van (valaminek)

tenyészet

főnév
 • tenyészés
 • növényzet, növényvilág, vegetáció (szaknyelvi), kultiváció (szaknyelvi)

véletlenül

határozószó
 • véletlenségből, véletlen, akaratlanul, szándéktalanul, szándék nélkül, elnézésből, tévedésből, váratlanul, történetesen, találomra, vakon, vaktában, mázlival (bizalmas)
 • esetleg, valahogyan, alkalomszerűen, alkalmilag, netalán, esetlegesen, eshetőlegesen, jómódúlag (tájnyelvi)

távközlés

főnév
 • híradástechnika (szaknyelvi), távírás, távírászat, telegráfia (régies), telekommunikáció (szaknyelvi)

százlábú

főnév
 • pinceféreg, szkolopendra (idegen)

természetbarát

főnév
 • természetszerető, turista, természetkedvelő, természetimádó
 • környezetkímélő, környezetbarát

vérmérgezés

főnév
 • szepszis (szaknyelvi)