mélyenszántó szinonimái

melléknév
 • alapos, mélyreható, tartalmas, intenzív, mély, beható, megalapozott, logikus, átgondolt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üvölt

ige
 • ordít, kiabál, kiált, bőg, bömböl, bődít (régies)
 • (állat): vonyikol, vonít, vonyít, szűköl
 • (szél): zúg, süvölt, orgonál, tombol, tutul (tájnyelvi)

javul

ige
 • jobbul, tökéletesedik, csiszolódik, pallérozódik (régies), nemesedik, okosodik, finomodik, jó útra tér
 • fellendül, fejlődik, emelkedik
 • (ember): gyógyul, lábadozik, erősödik, épül, füremedik (régies), kiüdül (tájnyelvi)
 • (seb): heged, hegesedik, forrad, varasodik
 • (időjárás): enyhül, melegszik, melegedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mélyenszántó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megszámol

ige
 • megszámlál, megolvas (tájnyelvi), számba vesz, összeszámol, végigolvas

magzatelhajtás

főnév
 • terhességmegszakítás, abortusz, küret (szaknyelvi), angyalcsinálás (régies), méhkaparás, kaparás, művi vetélés, magzatűzés (régies)

lobbanékony

melléknév
 • szenvedélyes, féktelen, heves, heveskedő, heves vérű, tüzesvérű, nagyvérű, hevülékeny, hirtelen, hirtelen természetű, hirtelen haragú, vehemens, forrófejű, forróvérű, indulatos, vérmes, robbanékony, ingerlékeny, hörcsög természetű, passzionátus (régies)
 • szangvinikus (szaknyelvi), kolerikus (szaknyelvi), impulzív (idegen), temperamentumos, explozív Sz: a víz is méreggé válik benne; apja tűz, anyja puskapor, fia csupa láng; farkasgégén nevelkedett; hamar lobban, mint a puskapor; Heves vármegyéből való; hirtelen, mint a puskapor; hirtelen, mint a záporeső; olyan, mint a paprika; szelídebb nála a vadember is; tüzes, mint a puskapor; tüzes, mint a mennykő
 • (tájnyelvi): kapatos, részeg
 • (tájnyelvi): csámpás, ügyetlen
 • (tájnyelvi): elhanyagolt, rendetlen

különféleképpen

határozószó
 • különbözőleg, többféle módon, változatosan

megveszekedett

melléknév
 • veszett, vad, dühödt, elvetemült, komisz, ádáz

mózeskosár

főnév
 • csecsemőkosár, mózes (bizalmas)

kockázatos

melléknév
 • bizonytalan, kétséges, veszélyes, veszedelmes, nyaktörő, merész, vakmerő, hazárd, kalandos, húzós (szleng), rázós (szleng), meredek (szleng), meleg (szleng), rizikós (bizalmas), izgi (bizalmas), ciki (bizalmas)

kiterjeszt

ige
 • kitár, széttár, szétnyit, szétbont, kibont, kinyújt (kart), kifeszít, szétfeszít
 • megvalósít, létrehoz, kiépít
 • kibővít, kitágít, megnövel (hatáskört), kiszélesít, elmélyít, általánosít, érvényesít, generalizál (idegen)
 • meghosszabbít, elnyújt, elhúz, prolongál

helytálló

melléknév
 • igaz, helyes, megfelelő, érvényes, kétségtelen, bizonyos, kifogástalan, ésszerű, logikus, értelmes, alapos, megbízható, elfogadható

korlátoz

ige
 • megszorít, megköt, korlátok közé szorít, szabályoz, megszab, határt szab (valaminek), előír, meghatároz, restringál (régies), redukál
 • akadályoz, fékez, gátol, zaboláz, szárnyát szegi, visszatart
 • elnyom, leigáz
 • mérsékel, csökkent, kisebbít, megkurtít, megnyirbál, limitál

főnév
 • tett, cselekedet, munka
 • kreáció, készítmény, csinálmány
 • műalkotás, alkotás
 • műremek, remekmű, mestermű, gyöngyszem
 • opus (választékos), szerzemény, zenemű, zenedarab, darab, zeneszám, kompozíció, elmeszülemény (pejoratív)
 • gyár, üzem

nullpont

főnév
 • kezdőpont (szaknyelvi), kiindulópont, origó (szaknyelvi)
 • fagypont

csoportosít

ige
 • elrendez, rendszerez, osztályoz, feloszt, besorol, rangsorol, fajtáz (régies), kategorizál, szétválogat, kartotékol (szaknyelvi), elkülönít, szortíroz (bizalmas), skatulyáz (pejoratív), aggregál (szaknyelvi), gruppíroz (régies)

rabság

főnév
 • fogság, börtön, őrizet, raboskodás, börtönbüntetés, rablánc, szabadságvesztés, elzárás, fogvatartás
 • elnyomás, leigázottság, sanyargatás, szolgaság, iga, szolgasors, járom, béklyó (választékos), rabiga (választékos)

őz

főnév
 • őzike, bambi (bizalmas), őzgida, villás

mélyút

főnév
 • vízmosás, szurdok, horhos (tájnyelvi), hegyszoros, horog (tájnyelvi)

megrövidít

ige
 • megkurtít, lerövidít, csorbít, levág (szleng), felhajt (szoknyát), megnyirbál
 • meghúz, kivonatol (szöveget)
 • megkárosít, megkisebbít (tájnyelvi), becsap, rászed, palira vesz (szleng), átver (bizalmas), átcsesz (szleng), átráz (bizalmas)
 • csökkent, korlátoz, redukál, megfoszt (jogtól)

mintáz

ige
 • modellál, ábrázol, alakít, formáz, formál, farag, kifarag, kivés, önt
 • csíkoz, pettyez, díszít

összesít

ige
 • összead, összegez, összeszámol, summáz
 • (régies): egyesít

mérgező

melléknév
 • mérges, toxikus (szaknyelvi), maszlagos (tájnyelvi), halálos, mortális (szaknyelvi), letális (szaknyelvi)
 • veszélyes, veszedelmes, ártalmas, káros, egészségtelen, bomlasztó, romboló, mételyező (tájnyelvi)

mániákus

melléknév
 • megszállott, elvakult, vakbuzgó, vakhitű (régies), elvakított, fanatikus, őrült
 • hóbortos, bogaras, mániás, rigolyás, szeszélyes, különc, dilis, dilinós (bizalmas), háklis (bizalmas), raplis (bizalmas), hangyás (szleng), habókos (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi)

monológ

főnév
 • magánbeszéd, magánybeszéd (régies), tiráda (régies), magánszám

ösztönöz

ige
 • késztet, biztat, buzdít, ösztökél, serkent, sürget, nógat, noszogat, sarkall, sarkantyúz, fűt, doppingol (bizalmas), stimulál, animál (idegen), unszol, hajt, inspirál, bátorít, lelkesít, bizgat (tájnyelvi), muszájít (tájnyelvi), mozgat, motivál