összeaszik szinonimái

ige
 • összezsugorodik, összeszárad, kiszárad, megfonnyad, megtöpped (tájnyelvi), összetöpörödik, összesömörödik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egykorú

melléknév
 • egyidős, korabeli, kortárs, azonos korú, egybeli (tájnyelvi), egykorási (tájnyelvi), egyívású
 • egyidejű, jelenkori, szimultán, szinkrón (idegen), párhuzamos

vállalkozó I.

melléknév
 • lendületes, dinamikus, agilis (választékos), elszánt, törekvő, szorgalmas, buzgólkodó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeaszik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

oszlopcsarnok

főnév
 • kolonnád (régies), portikusz (régies)

nagyolvasztó

főnév
 • kohó, kohómű, olvasztókemence, kohóüzem

munkál

ige
 • (tájnyelvi): művel, tesz, cselekszik, operál
 • (választékos): fáradozik, fárad, előmozdít
 • (régies): dolgozik, munkálkodik, működik
 • igyekszik, iparkodik

megtapogat

ige
 • megfogdos, fogdos, megbirbitél (tájnyelvi)
 • taperol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, meglapogat (bizalmas)

önuralom

főnév
 • önmérséklet, önfegyelem, önfegyelmezés, önlegyőzés, önmegtartóztatás, önmegtagadás, kontinencia (idegen), mértékletesség, hidegvér, higgadtság, csigavér, magatűrhetés, visszafogottság, nyugalom

patent

főnév
 • patentkapocs, kapocs, nyomókapocs, ruhakapocs
 • (régies): szabadalom, szabadalomlevél

máshonnan

határozószó
 • másfelől, egyebünnen (választékos), egyebünnét (tájnyelvi), máshonnét, másunnan (tájnyelvi)

magyarázat

főnév
 • fejtegetés, indoklás, okfejtés, megvilágítás, magyarázás, kommentár, értelmezés, explikálás (szaknyelvi), explikáció (szaknyelvi), interpretálás, interpretáció, demonstráció, szemléltetés, illusztráció
 • értelem, ok, indok, megokolás, indítóok, indíték, érvelés, argumentáció (választékos), motívum, rugó, megfejtés
 • (régies): tolmácsolás, fordítás, magyarítás (régies)

keresetlen

melléknév
 • egyszerű, természetes, hamisítatlan, mesterkéletlen, kendőzetlen, őszinte, palástolatlan, spontán, ösztönös, közvetlen, nyílt, akaratlan, cifrázatlan, önkéntelen, hevenyészett, díszítetlen, nyers, szókimondó, natív (szaknyelvi), valódi, ősi, eredeti, naiv

megcsömörlik

ige
 • megundorodik, fölkavarodik a gyomra, megmohókodik (tájnyelvi), émelyeg
 • elrontja a gyomrát
 • megutál, meggyűlöl, utálat fogja el, undor fogja el, elmegy a kedve (valamitől), ráun (valamire), megelégel(valamihez)(valamihez)

pénztár

főnév
 • kassza, kifizetőhely
 • bank
 • pénzkészlet

propozíció

főnév
 • előterjesztés, javaslat, javallat, indítvány
 • (logikai) ítélet
 • (szaknyelvi) (eposzban): témamegjelölés

élvezetes

melléknév
 • élvezhető, kellemes, kellemetes (régies), jóleső, gyönyörűséges, örömteli, mennyei, kéjes, szórakoztató, ízes, jóízű, ínycsiklandozó

szentel

ige
 • felavat
 • megáld
 • áldoz, feláldoz, fordít, szán, dedikál
 • fölajánl, konszekrál (idegen)

sebhely

főnév
 • heg, var, hegesedés, vakseb (régies), forradás, nyom, himlőhely
 • horzsolás

összecsinál

ige
 • (összecsinálja magát): becsinál, bepiszkít, bekakil (bizalmas), beszarik (durva)
 • (bizalmas): összeállít, összeeszkábál, összeszerkeszt

országhatár

főnév
 • határ, államhatár, gránic (régies), gyepű (régies)
 • sorompó

papír

főnév
 • papírlap, papiros (bizalmas), cédula
 • irat, okmány, okirat, dokumentum, oklevél, igazolvány, igazolás
 • (jelzőként): eldobható, egyszer használatos

salátaboglárka

főnév
 • aranyka, aranysaláta, galambbegy, galambsaláta

összeráz

ige
 • felkavar, megráz
 • (bizalmas): összehoz (bizalmas), összekapcsol

naturalista

melléknév
 • természetutánzó, természethű, élethű
 • képzetlen, naiv (művész)

savanyúvíz

főnév
 • borvíz, ásványvíz, csevice (régies)