szólongat szinonimái

ige
 • szólítgat, hívogat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megújít

ige
 • felépít, újjávarázsol, reformál, forradalmasít, modernizál, újjáteremt, tataroz, renovál, instaurál (idegen), rekonstruál
 • felfrissít, regenerál
 • felújít, korszerűsít, újjáéleszt, kicserél, helyreállít, restaurál, felszít
 • meghosszabbít, prolongál
 • (fogadalmat): megismétel

április

főnév
 • tavaszhó (régies), negyedhó (régies), Szent György hava (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szólongat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szerzetesrend

főnév
 • szerzet, rend, konfraternitás (idegen), kongregáció (idegen)

sódar

főnév
 • sonka, füstölt sonka, disznócomb, sódor (tájnyelvi), disznólábvastaga (tájnyelvi)
 • (szleng): fenék, hátsó, popsi (bizalmas)

selejt

főnév
 • hulladék, maradék, szemét, limlom, alja (valaminek), hitványa (valaminek), ócskaság, kacat, bóvli
 • (jelzőként): selejtes, hibás, hitvány, ócska, vacak, értéktelen, ragyva (régies)

rászán

ige
 • ráfordít, rááldoz, áldoz, megspendíroz (bizalmas), bedob (bizalmas)
 • (rászánja magát): elhatározza magát, elszánja magát, eltökéli magát, ráadja a fejét (valamire), nekiáll, nekikezd

szipog

ige
 • szipákol, hüppög (tájnyelvi), szepeg, piszeg (tájnyelvi), szimmog (tájnyelvi)

tárgyas

melléknév
 • határozott, tranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

pengő

főnév
 • pengő forint
 • ezüstpénz

párosodik

ige
 • párzik, rüvik (tájnyelvi), sárlik (tájnyelvi), kanoz (tájnyelvi), összeragad (tájnyelvi), párosul (régies)
 • (nyúl, macska) bagzik
 • (kutya) bakalódik (tájnyelvi)
 • (kakas) cicerél (tájnyelvi)
 • (sertés) búg (tájnyelvi), (nőstény sertés) görög (tájnyelvi)

megoltalmaz

ige
 • megóv, megkímél, megment, megvéd, védelmez, támaszt nyújt, megvédelmez, lándzsát tör (valaki mellett)

pitvar

főnév
 • előház, tornác, előtér, előterem, pitar (tájnyelvi)
 • szívüreg, átrium (szaknyelvi)

távíróvezeték

főnév
 • sürgönydrót

tisztességes

melléknév
 • derék, becsületes, feddhetetlen, jóravaló, rendes, korrekt, megbízható, egyenes, lelkiismeretes, erkölcsös, etikus, sportszerű, fair (idegen)
 • rendes, megfelelő, kielégítő, elfogadható, illendő, szalonképes

hidegvérű

melléknév
 • hűvös, rendíthetetlen, nyugodt, flegmatikus, érzéketlen, megfontolt, józan, komoly, szenvtelen, fegyelmezett
 • közönyös, közömbös, halvérű
 • gátlástalan, kegyetlen, könyörtelen, brutális, embertelen, durva, barbár
 • (régies): fázékony, fázós, fagyos, hidegvette (régies)

vonatkozás

főnév
 • kapcsolat, összefüggés, viszony, viszonylat, reláció (szaknyelvi)
 • szempont, nézőpont, szemszög, aspektus
 • utalás, hivatkozás, célzás

vagdal

ige
 • aprít, darabol, vagdos, szeletel, eldiribel (tájnyelvi), szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz, metél, ródal (régies), szabdal, irdal (tájnyelvi), nyiszál, hasogat
 • csipkéz, recéz, cakkoz, rovátkol
 • farag, vés, metsz, ró, bárdol (régies)
 • levág, öl, kaszabol, irt, mészárol, kardélre hány
 • csapkod, ütöget
 • sérteget, bántalmaz, bánt

szomszéd II.

melléknév
 • szomszédos, határos

szerető II.

főnév
 • partner, barátnő, csaja (valakinek) (szleng), babája (valakinek), nője (valakinek) (szleng), maca (szleng), ágyas, metresz
 • barát, gavallér, udvarló, hapsi
 • (tájnyelvi): mátka, szerelmese (valakinek), kedvese (valakinek)

találat

főnév
 • becsapódás, célba érés, ütés, tus (szaknyelvi)

üst

főnév
 • főzőüst, bogrács, kondér
 • kazán, katlan

szöszmötöl

ige
 • piszmog, pepecsel, babrál, tesz-vesz, tötyörészik, totojázik, möszötöl (tájnyelvi), szöszmörög (tájnyelvi), gatyázik (szleng), vakarózik, tetvészkedik (durva)

soványít

ige
 • fogyaszt, koplaltat
 • (öltözet): karcsúsít, vékonyít, slankít (bizalmas)

tanítóképző

főnév
 • képző, képezde (régies), preparandia (régies)

vadkörte

főnév
 • vackor, vadóka (tájnyelvi)
 • vadkörtefa