vonatkozás szinonimái

főnév
 • kapcsolat, összefüggés, viszony, viszonylat, reláció (szaknyelvi)
 • szempont, nézőpont, szemszög, aspektus
 • utalás, hivatkozás, célzás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kajla

melléknév
 • lekonyuló, lelógó, kónya (régies), kukora (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), csajla (tájnyelvi)
 • görbe, ferde, csálé
 • hebehurgya, komolytalan, meggondolatlan, szeles

átkoz

ige
 • átkot mond, átkot szór (valakire), átokkal sújt, elátkoz, elvarázsol
 • átkozódik, káromol, szid, szidalmaz, korhol, piszkol, kígyót-békát okád rá, lehord (bizalmas), leszúr (bizalmas), karsol (tájnyelvi), kápol (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vonatkozás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

villany

főnév
 • elektromosság, áram, energia, bérzéc (régies)
 • villanyvezeték, villamos vezetés
 • villanyvilágítás
 • villanylámpa
 • (szleng): villamos

üdvrivalgás

főnév
 • éljenzés, hurrázás, ováció, örömujjongás, hozsanna, tetszésnyilvánítás

ukrán

melléknév, főnév
 • kisorosz, ruszin

tettetett

melléknév
 • színlelt, hamis, hazug, színes (régies), álszínű (régies), színleges (régies), megjátszott, mesterkélt, színpadias, csinált, műcsalárd (régies), csalfa, talmi

visszavezet

ige
 • visszakísér, visszavezérel, visszakalauzol, visszaterel, hazavezet, hazakísér
 • visszavisz, visszamegy, visszanyúlik
 • visszatérít, visszairányít
 • származtat, eredeztet, nyomon követ, következtet, redukál, derivál (idegen)

szükség

főnév
 • hiány, ínség, nyomor, szegénység, szorultság, szűkölködés, pénzhiány, nincstelenség
 • veszély, pénzzavar
 • (régies): szükséglet

szorongás

főnév
 • félelem, aggodalom, aggódás, aggály, rettegés, feszültség, drukk (bizalmas), gyötrődés, gyötrelem

pletykás

melléknév, főnév
 • hírhordó, fecsegő, pletykafészek, hírharang, falunyelve Sz: a szeméttel mindent kihord a házból; azt is tudja, melyik oldalán fekszik a király; minden csekélységet más orrára köt; posta a szája; rosszabb a bábánál

tanfelügyelő

főnév
 • szakfelügyelő, iskolafelügyelő (régies)

könnyes

melléknév
 • könnybe lábadt, fátyolos, nedves, könnyekkel terhes (választékos)

vontatott

melléknév
 • elnyújtott, hosszadalmas, hosszú, unalmas, lassú, lagymatag, nehézkes, álmos, akadozó, döcögő, vérszegény, élettelen, egyhangú, színtelen

világi II.

főnév
 • civil

zsúfolt

melléknév
 • tömött, tele, teli, népes, megrakott, kitöltött
 • szoros, szűkös, levegőtlen
 • mozgalmas

főnév
 • zár, retesz, rigli (bizalmas), kallantyú
 • zárszerkezet (szaknyelvi), závárzat

ürügy

főnév
 • apropó, indok, jogcím, kifogás, mentség, kibúvó, alibi, szín, álszín (régies), örv (régies), álok, pretextus (régies), titulus (régies)