távíróvezeték szinonimái

főnév
 • sürgönydrót

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megdöbben

ige
 • meghökken, meglepődik, megriad, megijed, megrendül, elhűl, ledöbben (szleng), elképed, megrökönyödik, megütközik, visszahőköl, megdermed, konsternálódik (idegen), megzöbben (tájnyelvi), lepadlózik (szleng), lebabázik (szleng), paff lesz (bizalmas), berosál (szleng), kikattan (szleng)

bóvli II.

melléknév
 • silány, selejtes, értéktelen, rossz minőségű, hitvány, vacak, rossz, olcsó, filléres, snassz (bizalmas), gagyi (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a távíróvezeték szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

talentum

főnév
 • tehetség, képesség, adottság, rátermettség

szegényes

melléknév
 • egyszerű, elégtelen, topis (szleng), kopottas, elnyűtt, kopott, viseltes, snassz (bizalmas), ínséges, gyarló, toplák (szleng), csóró (szleng)
 • sovány, gyér, ritka, gyatra, hitvány, szűkös, szerény, tartalmatlan
 • hiányos, fogyatékos

szállítószalag

főnév
 • szalag, futószalag, járószalag, futószár
 • elevátor (szaknyelvi)

saját

névmás
 • tulajdon, maga, önnön (választékos), ennen (régies), ten (régies), ön-
 • egyéni, magán, külön, privát, maszek (bizalmas)
 • szubjektív

tárgykör

főnév
 • tematika, témakör

titkol

ige
 • titokban tart, eltitkol, leplez, palástol, fedez (régies), rejt, rejteget, takargat, véka alá rejt, álcáz, elhallgat, kendőz

ráadás

főnév
 • feladás, felsegítés, ráhúzás (bizalmas)
 • többlet, extra, pótlás, hozzátétel, megtoldás, megtetézés, kiegészítés, megszaporítás, növelés, hozzátevés, cók (régies), toldalékadomány (régies), szerzék (régies), nyomaték (régies)
 • ismétlés, újrázás, repeta (bizalmas)

princípium

főnév
 • kiindulási pont, kezdet, ősok, alapok, végok
 • elv, alapelv, vezérelv, alapgondolat, alapigazság

miatyánk

főnév
 • az Úr imája, az Úr imádsága, úrima, pater noster (idegen)

rászed

ige
 • becsap, félrevezet, megkárosít, megtéveszt, átejt (bizalmas), felültet (bizalmas), áthintáz (szleng), kijátszik, átvág (bizalmas), átver (bizalmas), beugrat, bebóvliz (szleng), befírol (szleng), belógat (szleng), csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), palira vesz (szleng), megcsal, lóvá tesz, bolonddá tart (régies), bolondját járatja (valakivel), túljár az eszén, lépre csal, tőrbe csal, cselt vet, orránál fogva vezet, áprilist csinál (valakiből) (tájnyelvi), bekormoz (tájnyelvi)

torzsa

főnév
 • csutka, csutak, torzs (régies), csuma, kocsány, magtok, magház, tus (tájnyelvi), tuskó, csuga (tájnyelvi), csupka (tájnyelvi)

ugrándozik

ige
 • szökdécsel, fickándozik, hancúrozik, ficánkol, ugrabugrál, bickándik (régies), ugráncsol (tájnyelvi)
 • viháncol

ijesztő

melléknév
 • félelmetes, kísérteties, borzasztó, borzongató, hátborzongató, rémséges, félelmes (régies), rémületes, rémületbe ejtő, rettentő, rettenetes, borzalmas, szörnyű, rémítő, rémes, rémisztő, riasztó, aggodalmat keltő, iszonyatos, iszonytató, vészes, vészterhes, baljós, baljóslatú, hajmeresztő, vérfagyasztó, vérfagylaló (régies)

vetület

főnév
 • tükröződés, projekció (idegen)
 • vetületrajz
 • hatás, követelmény, kimenetel

távollét

főnév
 • hiányzás, mulasztás, elmaradás
 • távolmaradás, abszencia (régies)

takarítónő

főnév
 • takarítóasszony, bejárónő, házirézi (szleng), maris (szleng)

termosz

főnév
 • hőpalack

vérszegény

melléknév
 • anémiás (szaknyelvi), sápkóros (tájnyelvi), sápadt, fakó, beteges, vértelen, erőtlen, gyenge, fáradékony
 • tartalmatlan, eseménytelen, színtelen, unalmas, egyhangú, lapos, sótlan, érdektelen, papírízű, szürke, szegényes

tele, teli II.

határozószó
 • színültig, színig, csordultig, telis-tele, telisded-tele (tájnyelvi), tömve, töltve, megtöltve, megtelve, megtűzdelve, untig, torkig, dugig (bizalmas), dugtig (tájnyelvi), degeszre
 • zsúfolva, zsúfolásig

szem

főnév
 • kuksi (bizalmas), pislogó (bizalmas), kukkoló (szleng), kukucskáló, oculus (szaknyelvi), pilács (szleng), látó (tájnyelvi), csipa (tájnyelvi), csipatok (tájnyelvi), vatyi (tájnyelvi), látószerv (szaknyelvi)
 • nézés, tekintet
 • látás, látóképesség
 • látásmód, megítélés, értékelés
 • mag, bél
 • bogyó
 • szőlőszem
 • szemcse
 • kötés, csomó, hurok
 • (hálón) lyuk
 • rügy, hajtás, fakadás (régies)
 • csíra
 • (tájnyelvi): kályhacsempe

tevés

főnév
 • (régies): cselekvés, cselekedet, tett, faktum (régies), aktus

veteményes, vetemény

főnév
 • konyhakert, kiskert, zöldségeskert