szöszmötöl szinonimái

ige
 • piszmog, pepecsel, babrál, tesz-vesz, tötyörészik, totojázik, möszötöl (tájnyelvi), szöszmörög (tájnyelvi), gatyázik (szleng), vakarózik, tetvészkedik (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

göndör

melléknév
 • hullámos, bongyor (tájnyelvi), fodros, fodor, csigás, kondor, bodor, bodros, loknis, fürtös, kígyózó, gyűrűs, kibodorított, göndörített, gyapjas, bodri (tájnyelvi), kondri (tájnyelvi), kunkori (tájnyelvi), idres-bodros (tájnyelvi) Sz: kondor, mint a malac farka; kondoregyenes, mint a sínszeg

balzsam

főnév
 • kenőcs, kenet, gyógyír, ír, orvosság
 • (lelki) vigasz, enyhülés, enyh (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szöszmötöl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szimpla

melléknév
 • egyrétű, egyszeres, sima
 • egyszerű, jelentéktelen, mindennapi, hétköznapi, köznapi, közönséges, átlagos, szürke

spanyol

melléknév, főnév
 • spanyolországi, hispániai (régies), hispán (régies)

sikong

ige
 • sikongat, visong, sikoltoz, sivalkodik, sivítozik, visítozik, sivadoz (tájnyelvi), sivákolódik (tájnyelvi)

rejtély

főnév
 • talány, misztérium, titok, rejtvény, kérdés, enigma (idegen), rébusz (idegen), fejtörő

szólongat

ige
 • szólítgat, hívogat

távirati

melléknév
 • táviratbeli, sürgönyi

piarista

melléknév, főnév
 • kegyesrendi, kegyes (régies), piar (bizalmas), pilárista (tájnyelvi)

pecsétel

ige
 • bélyegez, stempliz (bizalmas)
 • (állatot) billogoz (szaknyelvi)

megszabadít

ige
 • könnyít, mentesít, felment, megtisztít, megvált (régies)
 • elvesz (valakitől), megfoszt (valamitől)
 • kiszabadít, szabaddá tesz, eloldoz, kienged, megment, kiment, kivált

ponty

főnév
 • potyka, pozsár (régies), babaj (régies)

tele, teli II.

határozószó
 • színültig, színig, csordultig, telis-tele, telisded-tele (tájnyelvi), tömve, töltve, megtöltve, megtelve, megtűzdelve, untig, torkig, dugig (bizalmas), dugtig (tájnyelvi), degeszre
 • zsúfolva, zsúfolásig

tornaóra

főnév
 • torna, testnevelésóra, tesi (szleng)

hivalkodik

ige
 • dicsekszik, kérkedik, felvág, nagyzol, henceg, flancol (szleng), büszkélkedik, hetvenkedik, dölyfösködik, pöffeszkedik, kevélykedik, fenn hordja az orrát, fitogtat Sz: rázza a rongyot; henceg, mint árpacipó a kemencében; felvág, mint a pesti poloska
 • tetszeleg, díszeleg, cifrálkodik (tájnyelvi), páváskodik, flancol, piperézkedik (tájnyelvi), virít Sz: riszálja magát; mórikálja magát; hányja-veti a farát; feszeleg, mint a makk hetes; öli a pompa
 • (régies): lebzsel, lustálkodik

főnév
 • zár, retesz, rigli (bizalmas), kallantyú
 • zárszerkezet (szaknyelvi), závárzat

való I.

melléknév
 • valóságos, valós, valóságon alapuló, létező, színigaz, megtörtént, tényleges, meglévő, tényvaló (tájnyelvi), fennálló
 • (régies): valódi, eredeti, igazi, hiteles, cáfolhatatlan
 • igaz
 • illő, illik, megfelelő, méltó
 • helyes, szabad, jó
 • (valahonnan): származó
 • (valahová): tartozó
 • (valaminek): alkalmas, használható
 • (valamire): érdemes, fordítható, kellő, szolgáló, szánt, rendelt

szövetség

főnév
 • államszövetség, föderáció, konföderáció, unió, alliance (idegen)
 • tengely
 • koalíció, liga, tömb, blokk, társaság, egyesülés, egyesület, egylet
 • társulás, frigy (régies), kötés, szövetkezés, tömörülés
 • testamentum, szerződés

szidalom

főnév
 • szidás, szidalmazás, dorgálás, korholás, szapulás, fejmosás (bizalmas), becsmérlés

tantusz

főnév
 • játékpénz, zseton, érme
 • telefonérme (régies)

vagyogat

ige
 • megvan, éldegél, éleget, létezik, lellegél (tájnyelvi), élődik (régies) Sz: elvan, mint a befőtt

szűnő

melléknév
 • múló, csökkenő, csillapodó, enyhülő, csendesedő

stratégia

főnév
 • hadászat, hadtudomány
 • harcászat (szaknyelvi), harcmodor, harcmód, taktika, haditerv
 • módszer, eljárás, út, metódus, szisztéma, technológia

tarol

ige
 • levág, arat, kaszál, sarlóz
 • (régies): kopaszra nyír
 • ledönt
 • lehengerel, győz, sikert arat
 • nyer, bezsebel

vállalat

főnév
 • üzem, gyár, cég, firma (régies), társaság, vállalkozás