selejt szinonimái

főnév
 • hulladék, maradék, szemét, limlom, alja (valaminek), hitványa (valaminek), ócskaság, kacat, bóvli
 • (jelzőként): selejtes, hibás, hitvány, ócska, vacak, értéktelen, ragyva (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

panoráma

főnév
 • körkép, kilátás, látkép, látvány

atommag

főnév
 • nukleusz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a selejt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rosszindulat

főnév
 • rosszaság, rosszakarat, komiszság, alattomosság, gonoszság, rosszmájúság, malevolentia (idegen), malícia (idegen), rosszhiszeműség, gyűlölködés, ellenségesség

pózna

főnév
 • cölöp, rúd, pilótafa, oszlop, bot, celőke (tájnyelvi), karó, szálfa, csuzna (tájnyelvi), dúc

plafon

főnév
 • mennyezet, födém, boltozat
 • tető, csúcs, határ, felső határ
 • maximum

összefonódás

főnév
 • összefűződés
 • korrupció

sapka

főnév
 • sipka (tájnyelvi), sityak (szleng), satyak (bizalmas), sütyü (szleng), sapi (bizalmas), sapó (bizalmas), föveg, fejfedő, tökfödő (tréfás), bré (bizalmas)
 • (szaknyelvi): kupak, fedél

szabadságharc

főnév
 • felkelés, forradalom, szabadságküzdelem (választékos), függetlenségi harc

nyávog

ige
 • miákol, nyivákol, vernyákol (tájnyelvi) Sz: bernákol, mint a macska
 • (pejoratív): énekel, kornyikál (pejoratív)
 • (pejoratív): nyafog, pityereg, sír

nevelkedik

ige
 • növekedik, felnő, fejlődik
 • tanul, művelődik, kulturálódik

legyűr

ige
 • leteper, leterít, lebír, legyúr, alányom, felülkerekedik, legyőz, leküzd, megtetejéz (tájnyelvi)
 • leerőltet, lenyel, megeszik, legentet (tájnyelvi), legyürköl (tájnyelvi)

odaég

ige
 • odavész, elpusztul, elég, megég
 • beleég, leég, bennég, odasül, odakozmál, lekozmálódik, odakap (bizalmas)

szállítószalag

főnév
 • szalag, futószalag, járószalag, futószár
 • elevátor (szaknyelvi)

szerzetesrend

főnév
 • szerzet, rend, konfraternitás (idegen), kongregáció (idegen)

gebe

főnév
 • macskaló (régies), görcsló (régies), paszulykaró (tájnyelvi), csörönke (tájnyelvi), bürge (tájnyelvi), gehercs (tájnyelvi), verdinanc (idegen)
 • csontkollekció, csontváz, giliszta, keszeg, gizda (szleng), girnyó (szleng)(bizalmas)

ukrán

melléknév, főnév
 • kisorosz, ruszin

teljesítés

főnév
 • véghezvitel, végrehajtás, egzekúció (régies), megtétel, betöltés, megvalósítás, valóra váltás, kivitelezés, befejezés, abszolválás (idegen)

sematikus

melléknév
 • vázlatos
 • vonalas
 • (pejoratív): szokványos, átlagos, sablonos, szokásos, gépies

roncs

főnév
 • rom, romhalmaz, düledék, omladék, hulladék
 • kripli (durva), nyomorék, fogyatékos, inaszakadt (régies)
 • maradvány, maradék, töredék
 • nyom

spontán II.

határozószó
 • önként, szabadon
 • ösztönösen, önkéntelenül, őszintén, közvetlenül, egyenesen, rögtön

tehetséges

melléknév
 • lángeszű, zseniális, éles elméjű, okos, eszes, értelmes, intelligens
 • fogékony, rátermett
 • (tájnyelvi): tehetős

sikong

ige
 • sikongat, visong, sikoltoz, sivalkodik, sivítozik, visítozik, sivadoz (tájnyelvi), sivákolódik (tájnyelvi)

professzionista

melléknév
 • hivatásos, profi (bizalmas), szakmai, szakképzett, gyakorlott, tapasztalt, hozzáértő, szakavatott, szakszerű, mesteri, szabályszerű

súlytalanság

főnév
 • könnyűség, lebegés, lengeség, testetlenség
 • jelentéktelenség

televízióantenna

főnév
 • tévéantenna, parabolaantenna (szaknyelvi), parabola