beható szinonimái

melléknév
 • alapos, mélyreható, mélyenszántó, mély, átfogó, részletes, részletező, részletekbe menő, gyökeres, kimerítő, tüzetes, nagyfokú, elmélyült, intenzív

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

autójavító

főnév
 • autószerelő műhely, gépjárműjavító, gépkocsiszerviz, autószerviz, szerviz

oltáriszentség

főnév
 • szakramentum (régies), eucharisztia (szaknyelvi), szent ostya, szentség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beható szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bál

főnév
 • táncmulatság, estély, ünnepség, muri (bizalmas), buli (bizalmas), parti (bizalmas)
 • (bizalmas): felfordulás, zűrzavar, cécó (bizalmas), kalamajka, balhé (bizalmas)

áldozatos

melléknév
 • áldozatkész, odaadó, önfeláldozó, lelkiismeretes, önzetlen

akaratosság

főnév
 • makacsság, csökönyösség, konokság, önfejűség, dac, makranc (régies)

bebocsát

ige
 • beenged, beereszt, betessékel, ajtót nyit (valakinek)

beutazik

ige
 • bejár, bebarangol, bekóborol
 • belép

képzel

ige
 • gondol, elgondol, hisz, sejt, gyanít, gyanakszik, gyanakodik, vél, vélekedik, vélelmez (régies), feltételez, posztulál (szaknyelvi)
 • beleképzel, elképzel, képzeleg, álmodik, álmodozik, fantáziál, ábrándozik
 • felidéz

birsalma

főnév
 • birs, bűzösalma (tájnyelvi), birsóka (tájnyelvi)

búvóhely

főnév
 • rejtekhely, menedék, menedékhely, fedezék, kuckó, mentsvár

ellenálló

melléknév
 • tartós, időtálló
 • ellenállóképes, edzett, szívós, erős, immúnis (szaknyelvi)
 • ellenszegülő, makacs, konok, nyakas, dacos, önfejű, csökönyös, akaratos, makrancos, fegyelmezetlen, engedetlen, szófogadatlan, felkelő, lázadó, kuruc, zendülő, rebellis (régies), inszurgens (régies), forradalmár

díszlik

ige
 • díszeleg, ékeskedik, pompázik, virít
 • éktelenkedik (pejoratív)
 • (tájnyelvi): divatos, dívik, szokásban van

behozatal

főnév
 • árubehozatal, import

bácsika

főnév
 • bácsi, öreg, apó(bizalmas)

bérc

főnév
 • hegycsúcs, csúcs, hegyorom, orom, hegytető, sziklafok, kőszál, kőszirt, hegyhát, bércfok (választékos), hegyfok (választékos)
 • (tájnyelvi): domb, halom, magaslat

dezertál

ige
 • átáll, átszökik, átpártol, átlóg (bizalmas), lelécel (szleng)

beledug

ige
 • bedug, beletol, belenyom, beletesz, belerak, beleilleszt, belepiszlint (tájnyelvi)
 • belerejt, belecsempész, belecsúsztat

államigazgatás

főnév
 • közigazgatás
 • kormányzat, államapparátus, államgépezet, kormányzás, kormány, kabinet
 • (régies): rendőrség, polícia (régies)

beszerző

főnév
 • vásárló, vevő, anyagbeszerző, sáfár (régies)

direktor

főnév
 • igazgató, diri (bizalmas)