színészet szinonimái

főnév
 • színjátszás, színművészet, játékszín (régies), színészkedés, komédiázás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

értékel

ige
 • felbecsül, taksál, esztimál (idegen), kvalifikál, saccol (bizalmas), felmér
 • megítél, minősít, kritizál, elbírál, zsűriz (bizalmas), méltat, véleményez, osztályoz, pontoz
 • megbecsül, becsül, becsben tart, nagyra becsül, nagyra tart, sokra tart, elismer, méltányol, respektál, honorál

kaszinózik

ige
 • (bizalmas): társalog, diskurál, cseveg, beszélget
 • hazárdjátékot űz
 • kártyázik
 • rulettezik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a színészet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szemléletes

melléknév
 • kifejező, érzékletes, festői, plasztikus, képszerű
 • nyilvánvaló, világos, tipikus, pregnáns (idegen)

senki I.

névmás
 • senki emberfia, egy árva lélek se, egy teremtett lélek sem, a kutya se (bizalmas), a herkópáter sem
 • (jelzőként): semmirekellő, semmirevaló, haszontalan, mihaszna, hitvány, jelentéktelen

sajgó

melléknév
 • égő, éles, heves, maró, erős, intenzív, langallós (régies)
 • fájó, fájós, fájdalmas, kínzó, gyötrelmes, gyötrő
 • (régies): fénylő, ragyogó, csillogó, csillámló

ráf

főnév
 • vasabroncs, abroncs, karika, vaspánt
 • hajráf, hajpánt

szét

határozószó
 • széjjel, szerte, szerteszét, szerteszéjjel, szanaszét, szétfelé (tájnyelvi)

talmi I.

melléknév
 • ál, hamis, hamisított, fiktív, fals, utánzott, valótlan, nem valódi
 • színlelt, tettetett, megjátszott, hazug

párszor

határozószó
 • néhányszor

pályázat

főnév
 • pályamű, pályamunka, dolgozat
 • folyamodvány, beadvány, kérelem
 • konkurzus
 • versenytárgyalás, tender

megkapó

melléknév
 • megindító, megható, hatásos, tetszetős, elragadó, figyelemkeltő, érdekfeszítő, érdekes, izgalmas, lenyűgöző, megragadó, megrázó, szívbe markoló (választékos), lebilincselő, magával ragadó

peres, pörös

melléknév
 • pereskedő, perlekedő
 • vádoló
 • vitás, vitatott, kétes, polemikus
 • (régies): vitatkozó, nyelves

tapaszt

ige
 • ragaszt, forraszt
 • vakol, beken, besároz (régies)
 • beburkol, bevon, betöm

terrorizál

ige
 • megfélemlít, félelemben tart, rettegésben tart, megijeszt, megrémít, kényszerít, erőszakoskodik, elnyom, hatalmaskodik, basáskodik, zsarnokoskodik

hegyszoros

főnév
 • völgy, szakadék, szurdok, hegyszorulat (régies), hegyvágány (régies), hágó, hasadék

visszanéz

ige
 • hátratekint, hátranéz, hátrapillant, visszatekint, visszapillant
 • visszagondol, visszaemlékezik

ügyködik

ige
 • működik, ténykedik, fáradozik, dolgozik, tevékenykedik, sürög-forog, buzgólkodik funkcionál, fungál (bizalmas)

színjátszás

főnév
 • színművészet, színészet, színjáték
 • színlelés, színészkedés, alakoskodás, komédiázás, pózolás, képmutatás

személyvonat

főnév
 • vicinális (régies), személy (bizalmas)

szurony

főnév
 • bajonett, bajnét (tájnyelvi), gyíkleső (tájnyelvi), panganét (tájnyelvi), puskagyilok (régies)

útitáska

főnév
 • utazótáska, utazóbőrönd, bőrönd, koffer
 • sporttáska
 • málha, poggyász

szociális

melléknév
 • társadalmi, közösségi
 • népjóléti, kommunális, anyagi

síkos

melléknév
 • jeges, fagyos, csúszós, csuszamlós, csuszamékos (régies), sikamlós (régies), nyálkás, iszamlós (tájnyelvi), csúszkorás (tájnyelvi)

tagbaszakadt

melléknév
 • robusztus, termetes, megtermett, nagydarab, markos, nagy csontú, drabális, tenyeres-talpas, behemót, erős, izmos, vaskos

ügy

főnév
 • eset, esemény, eseménysorozat, dolog, helyzet, kázus (idegen), causa (idegen)
 • affér (bizalmas), história
 • per, jogvita
 • tennivaló, elintéznivaló, kötelesség, feladat
 • kérdés, probléma
 • törekvés