társadalomrajz szinonimái

főnév
 • társadalomábrázolás, szociográfia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

osztag

főnév
 • kommandó, különítmény, alakulat, szakasz, raj, őrs, csoport, osztály (régies), brigád, csapat, trupp (régies), banda, részleg, egység

odasüt

ige
 • megéget, megpörköl, odakapat, odaéget, odakozmáltat
 • ráéget (jelet)
 • (nap): odatűz, odavilágít, odafekszik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a társadalomrajz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tagadhatatlan

melléknév
 • vitathatatlan, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, elvitathatatlan, megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, nyilvánvaló, világos, egyértelmű, bizonyos, szembeszökő, látható, evidens, vitán felül álló, megalapozott

szárazföldi

melléknév
 • kontinentális (szaknyelvi), terresztrikus (szaknyelvi), földi

szagtalanít

ige
 • dezodorál
 • szellőztet

rög

főnév
 • göröngy, földdarab, hant, gerengyó (tájnyelvi), hoporcs (tájnyelvi), bucka, bucok (tájnyelvi), gaj (régies)
 • szántóföld, talaj, termőtalaj, termőföld, mező
 • szülőföld, anyaföld
 • sírhalom, sírhant

tanonc

főnév
 • segéd, inas, gyakornok
 • tanítvány, diák, növendék, tanuló

tevőleges

melléknév
 • cselekvő, tevékeny, ténykedő, dolgos, munkás (tájnyelvi), dolgozó, munkálkodó, serény, buzgó, agilis, aktív

prüszköl

ige
 • tüszköl (tájnyelvi), prüsszög, tüsszög, trüszköl
 • (ló): fújtat
 • dohog, tiltakozik, ellenkezik
 • húzódozik, vonakodik, fázik

pótanyag

főnév
 • pótszer, szurrogátum (idegen)

mert

kötőszó
 • merthogy, minthogy, mivel, mivelhogy, miután, hiszen, ugyanis

rak

ige
 • tesz, odatesz, biggyeszt, illeszt, fektet, állít, helyez, vet, támaszt, teddegél (régies)
 • rakosgat, pakol, rámol, halmoz, felhalmoz, összehord, rakodik, rendez, elrendez, rendezget, elhelyez, rendszerez, csoportosít, eligazgat, besorol, rangsorol, sorakoztat, rakol (régies), összeszed
 • megtölt, feltölt, kitölt, teletölt, telerak, megtöm, eláraszt, teledugdos
 • készít, épít, fölépít, összeilleszt, összerak, összeállít, összetákol

tojás

főnév
 • mony (tájnyelvi), tojomány (tájnyelvi), tikmony (tájnyelvi)
 • (bizalmas): here, tök (durva), golyó, mogyoró (szleng)
 • (bizalmas): taknyos, zöldfülű, mazsola

tülekedés

főnév
 • tolongás, tolakodás, furakodás, nyomulás, lökdösődés, dulakodás, pankráció (bizalmas), közelharc, lökedelem (tájnyelvi), gyúródás (tájnyelvi), tumultus

idős

melléknév
 • öreg, vén, vénhedt, vénecske, éltes, élemedett, koros, agg, elaggott, meglett, hajlott korú, előrehaladt korú, korosas (tájnyelvi)

vértezet

főnév
 • vért, páncélzat, páncélruha

tarsóka

főnév
 • (régies): tarsoly (régies), retikül, kézitáska
 • (tájnyelvi): tarsolyfű

szünnap

főnév
 • szabadnap, pihenőnap, szabadság, szünet

térdharisnya

főnév
 • térdzokni, sportharisnya

vénül

ige
 • öregszik, öregedik, vénhedik, korosodik, aggul (tájnyelvi), aggik (régies), éltesedik, élemedik (tájnyelvi), idősödik, múlik az idő (valaki felett)
 • őszül, deresedik, szürkül, fehéredik
 • korhad, roskadozik

tébolyda

főnév
 • (régies): elmegyógyintézet, bolondokháza, őrültekháza, ideggyógyintézet, diliház (bizalmas), vicces ház (szleng), vigyorgó (szleng), bolondház (régies)
 • (bizalmas): felfordulás, zűrzavar, rendetlenség, összevisszaság, kavarodás, fejetlenség, felbolydulás, rumli (bizalmas), káosz

szegény II.

főnév
 • szegényember

terrorizál

ige
 • megfélemlít, félelemben tart, rettegésben tart, megijeszt, megrémít, kényszerít, erőszakoskodik, elnyom, hatalmaskodik, basáskodik, zsarnokoskodik

versenypálya

főnév
 • stadion, versenytér (régies)