túlméretezett szinonimái

melléknév
 • hatalmas, nagy
 • felnagyított, túlzott, felfújt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

trombitafolyondár

főnév
 • indiai jezsámen, kürtvirág, tölcséresinda, trombitacserje

látványosság

főnév
 • érdekesség, különlegesség, kuriozitás, látnivaló, látvány, nevezetesség, vonzerő, nézedelem (régies), spektákulum (régies)
 • mutatvány, attrakció, szenzáció (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a túlméretezett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tölcsér

főnév
 • léhó (tájnyelvi), léjó (tájnyelvi), töltike (tájnyelvi)
 • hangtölcsér

tambura

főnév
 • (tájnyelvi): citera

szűkít

ige
 • kisebbít, csökkent, korlátoz
 • (ruhát): bevesz

szeg2

főnév
 • szög, stift (idegen), pecek, cövek, szegecs, nitt (szaknyelvi)

tranzitív

melléknév
 • (szaknyelvi): tárgyas, átható

üsző

főnév
 • üszőborjú, ünő, borjú, tehén

séf

főnév
 • (szleng): főnök, vezető, elöljáró, fölöttes, tulaj (szleng), góré (szleng), diri (szleng), fejes (szleng)
 • főszakács, konyhafőnök

rugós

melléknév
 • ruganyos, rugózott, féderes (régies), húzós
 • rugalmas, kényelmes

nyelvjárás

főnév
 • tájnyelv, tájszólás, dialektus
 • nyelvhasználat, beszédmodor

slepp

főnév
 • uszály, uszályhajó
 • ruhauszály
 • kíséret, díszkíséret, személyzet, környezet, pereputty (bizalmas)

vajúdik

ige
 • kínlódik, szenved, vesződik
 • szül, sajlódik (tájnyelvi), vajlódik (tájnyelvi)

versenypálya

főnév
 • stadion, versenytér (régies)

kártérítés

főnév
 • kárpótlás, kártalanítás, elégtétel, fájdalomdíj, bánatpénz, jóvátétel
 • rekompenzálás, rekompenzáció (idegen)

túlszárnyal

ige
 • felülmúl, túltesz (valakin), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), legyőz, elhagy, megelőz, (csúcsot) megdönt, fölébe kerekedik (valakinek), maga mögé utasít, felülhalad (tájnyelvi)
 • meghalad, túlhalad

továbbra

határozószó
 • később, ezután, ezentúl

utazó II.

főnév
 • utas, turista, vándor, zarándok
 • kutató, felfedező
 • világjáró
 • ügynök, üzletszerző, üzletkötő, vigéc (régies)

tűz2

főnév
 • láng, gyúlás (tájnyelvi)
 • parázs, üszög, zsarátnok (választékos), zsarát (régies), pörzs (régies), üszök (régies), elevenszén (régies), élőszén (régies), éltűz (régies)
 • tűzvész, tűzeset, vörös kakas, incendium (régies)
 • tüzelés, lövöldözés, lődözés, pufogtatás, harc, tűzharc, puskatűz, ágyútűz
 • (drágakő): ragyogás, fény
 • (boré): erő, zamat
 • láz, égető fájdalom
 • buzgalom, buzgóság, hév, gerjedet (régies), indulat, hevesség, hevület, lelkesültség, lelkesedés, szenvedély, lángolás

tanúskodik

ige
 • tanúbizonyságot tesz, tanúzik, vall, elmond, feltár(valamit)
 • utal, mutat, kifejez, tükröz
 • igazol, bizonyít, hitelesít, megerősít, alátámaszt, tanúsít, tanúvallomást tesz

ügy

főnév
 • eset, esemény, eseménysorozat, dolog, helyzet, kázus (idegen), causa (idegen)
 • affér (bizalmas), história
 • per, jogvita
 • tennivaló, elintéznivaló, kötelesség, feladat
 • kérdés, probléma
 • törekvés