szabados I. szinonimái

melléknév
 • illetlen, feslett, féktelen, kicsapongó, zabolátlan, könnyűvérű, laza erkölcsű, léha, ledér, erkölcstelen, gátlástalan
 • szókimondó, sikamlós, vulgáris
 • (régies): emancipált (idegen), felszabadított

szabados II. szinonimái

főnév
 • libertinus (választékos)
 • (régies): őrvezető

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

svindli

főnév
 • csalás, szédelgés, szélhámosság
 • becsapás, szemfényvesztés
 • csalós kártyajáték

kölni, kölnivíz

főnév
 • illatszer, parfüm, toalettvíz, otkolon (régies), szagos víz (tájnyelvi), rózsavíz (tájnyelvi), egy kis jószagú (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szabados szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sólet

főnév
 • babfőzelék

reflektor

főnév
 • fényszóró, fényvető

ráhárul

ige
 • ránehezedik, rászakad, rákerül, rájut, rázúdul, osztályrészül jut, feladatává lesz, kötelességévé lesz, ráháramlik (régies), rászármazik

pazar

melléknév
 • fényűző, díszes, kápráztató, gazdag, dús, pompás, fényes, briliáns, csillogó, ragyogó
 • kitűnő, felséges, isteni, kiváló, elsőrendű, fantasztikus, remek, pipec (szleng), bőséges, kiadós, lukulluszi
 • (régies): pazarló, tékozló

sudár I.

melléknév
 • karcsú, nyúlánk, vékonytestű, nyurga, egyenes, nyílegyenes
 • szép szál, nagy szál, szálegyenes, szálas (régies), daliás, délceg, deli, magas, sugár (tájnyelvi) Sz: egyenes, mint a nád

szenvedély

főnév
 • szenvedelem, szenvedélyesség, elragadtatás, enthuziazmus (idegen), pátosz, lelkesedés, vehemencia, láz, tűz, mánia, őrület, hév, forróság, indulat
 • kedvtelés, vesszőparipa, passzió (bizalmas), hobbi, megszállottság, függés
 • szerelem, vágy

ostoba

melléknév, főnév
 • buta, tökkelütött, korlátolt, balga, üresfejű, féleszű, tyúkeszű, fajankó, nehézfejű, hülye, idióta, hólyag, süsü (bizalmas), félcédulás, szamár, együgyű, bárgyú, oktalan, tökfej, gyagya, sötét (bizalmas), fúrtagyas (régies) Sz: a kovács se tudna neki észt koholni; annyi esze sincs, mint egy tyúknak; az anyja alól is vasvillával vették el; bámul, mint borjú az új kapura; buta, mint a lúd; csupa csiriz a fejében; fél tehenet se ér az esze; ha zacskóba kötné az eszét, megenné a kutya; híg az agyveleje; kevés van a sótartójában; majd megbődül; megbődül a borjú benne; morzsa esze sincs; néz, mint birka az új kapura; nincs annyi esze, mennyi egy dióhéjba beleférne; olyan, mint a fejetlen láb; tizenkét ökör fel nem ér az eszével; tök a feje, gané a veleje; tudatlan, mint a szamár; úgy bámul, mint a sült hal; üres a felház; vasvillával vették el az anyjától
 • meggondolatlan, értelmetlen, nevetséges, oktondi, botor, esztelen, képtelen, visszás, felelőtlen, semmitmondó, üres

oldalnézet

főnév
 • oldalhelyzet, oldalrajz, keresztmetszet
 • arcél, profil

lustaság

főnév
 • restség, tunyaság (választékos), renyheség, henyélés, lomhaság, semmittevés, piszmaság (tájnyelvi)
 • lustálkodás
 • álomszuszék, hétalvó, világ lustája

őrhely

főnév
 • poszt, silbak, strázsa, várta (régies), őrség, őrállomás, állás, álláshely, őrbódé, faköpönyeg

szeszélyes

melléknév
 • rigolyás, bogaras, hóbortos, raplis (bizalmas), dilis, bolondos, bónás (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi)
 • változékony, szélsőséges, kiszámíthatatlan, labilis, következetlen
 • csapongó, ingatag, állhatatlan
 • rapszodikus, fegyelmezetlen
 • forgandó (szerencse)

szünnap

főnév
 • szabadnap, pihenőnap, szabadság, szünet

gyújtogat

ige
 • lelkesít, gerjeszt
 • tűzzel játszik, pirózik (szleng), cindlázik (tájnyelvi)

váltó

főnév
 • értékpapír, csekk, kötelezvény, ígérvény, utalvány, zsíró (szaknyelvi)
 • staféta
 • váltóverseny
 • váltótárs
 • (régies): váltóforint, aprópénz
 • (tájnyelvi): váltás (fehérnemű)

többszöröz

ige
 • szoroz, multiplikál (szaknyelvi), sokasít, sokszoroz, megnövel, szaporít
 • megismétel

szabadúszó

főnév
 • szabadfoglalkozású

smirgli

főnév
 • csiszolópapír, dörzspapír, csiszolóvászon
 • (szleng): újonc, kopasz (szleng)

székelés

főnév
 • tartózkodás, működés
 • lakozás
 • nagydolog (bizalmas), szükség, szükséglet, ürítés, szék, dolog, kakálás (bizalmas), kakilás (bizalmas), szarás (durva), kulázás (szleng), aknatelepítés (szleng), kábelfektetés (szleng, tréfás)

toloncol

ige
 • kiutasít, kitilt, relegál (régies), zsuppol (bizalmas)

szállásadó

főnév
 • gazda, házigazda, háziúr, házibácsi (bizalmas), házinéni (bizalmas)
 • főbérlő
 • tulajdonos, tulaj (szleng)

rémhír

főnév
 • vakhír, álhír, szóbeszéd, kacsa (bizalmas), kitalálás, kitaláció, koholmány, félrevezetés, beugratás

személyvonat

főnév
 • vicinális (régies), személy (bizalmas)

továbbra

határozószó
 • később, ezután, ezentúl