szárnyas I. szinonimái

melléknév
 • szárnyaló, repülő

szárnyas II. szinonimái

főnév
 • madár
 • baromfi, apróság (tájnyelvi), aprójószág (tájnyelvi), aprómarha (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elkövet

ige
 • megtesz, megcsinál, megvalósít, cselekszik, véghezvisz, végrehajt, létrehoz, (hibát) ejt

kalamáris

főnév
 • (régies): tintatartó, tintaedény, tintásüveg
 • (tájnyelvi): női nemi szerv, hüvely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szárnyas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sürgős

melléknév
 • égető, sürgető, szorongató, szorító, halaszthatatlan, sürgetős (tájnyelvi), szoros (tájnyelvi), szorgos (tájnyelvi), elodázhatatlan, múlhatatlan, késedelem nélküli, haladék nélküli, sietős, azonnali, imminens (szaknyelvi), soron kívüli
 • dringend (bizalmas), expressz

révén

névutó
 • által, útján, keresztül, segítségével, közvetítésével, jóvoltából

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

pirinyó

melléknév
 • apró, pici, icipici, parányi, csöppnyi, pöttömnyi, morzsányi, mákszemnyi, szikrányi, fikarcnyi, jottányi, miniatűr, mikroszkopikus

szalma

főnév
 • gabonaszár
 • alom, törek
 • pozdorja (régies), ehetoll (tájnyelvi), zsúp (tájnyelvi)
 • (bizalmas): szalmaözvegy
 • facér, társtalan

színház

főnév
 • játékszín (régies), teátrum (régies), komédiaház (régies)
 • amfiteátrum
 • színtársulat, társulat
 • színielőadás, előadás
 • színművészet
 • jelenet, cirkusz, hűhó, felhajtás
 • színlelés

öröklött

melléknév
 • örökölt, származott, hátrahagyott, ősi Sz: úgy maradt rá, mint a szamárra a füle
 • veleszületett, átörökölt, örökletes, genetikai, családi

ők

névmás
 • azok, amazok

mártíromság

főnév
 • vértanúság, mártírium (idegen), mártírhalál, vértanúhalál
 • üldöztetés, megpróbáltatás
 • szenvedés, kínszenvedés, gyötrelem

összetűz

ige
 • összefog, összeerősít, kapcsol, egybekapcsol, összecsatol, megtűz, összeköt, összefűz
 • (választékos): összevész, összekap, összeszólalkozik, összekülönbözik, összekoccan, összezördül, összezörren, összeakaszkodik, ujjat húz, hajba kap Sz: csúfra kel; felrázta az abroszt; összerúgja a patkót; nem pászol a szavuk; tengelyt akaszt; üstökbe kap valakivel
 • összevarr, összeölt

szójáték

főnév
 • szóvicc, szóélc (régies), szócsavarás, calembour (idegen)

tanya

főnév
 • major (régies), szállás (tájnyelvi), parasztház, birtok, udvarház (régies), farm
 • földbirtok
 • fészek, odú, búvóhely
 • találkozóhely
 • törzshely

haladó

melléknév
 • felvilágosult, progresszív (idegen), élenjáró, korszerű, modern, mai, előremutató, reformpárti
 • jövő-menő, járkáló, előremozgó

végtelen II.

határozószó
 • végtelenül, mérhetetlenül, túlságosan, roppantul

tubákol

ige
 • burnótozik, szippant

szarvasmarha

főnév
 • marha, barom, jószág, tulok, riska (tájnyelvi), Szent Péter agara (tájnyelvi)
 • bika
 • tehén
 • ökör

súlytöbblet

főnév
 • súlyfölösleg

szerénytelen

melléknév
 • elbizakodott, nagyképű, szégyentelen, dölyfös, gőgös, felfuvalkodott, rámenős, tolakodó, tiszteletlen, pöffeszkedő, nagymellű

törzstiszt

főnév
 • stabális (régies), főtiszt

szelep

főnév
 • szellentyű (régies), csappantyú, ventil (idegen), tolattyú

rivaldafény

főnév
 • nyilvánosság, közérdeklődés, közfigyelem

szétrombol

ige
 • széjjelrombol, szétzúz, széjjelzúz, feldúl
 • tönkretesz, megsemmisít

trombitaszó

főnév
 • trombitahang, trombitaharsogás, harsogás, kürtszó
 • riadó