szalma szinonimái

főnév
 • gabonaszár
 • alom, törek
 • pozdorja (régies), ehetoll (tájnyelvi), zsúp (tájnyelvi)
 • (bizalmas): szalmaözvegy
 • facér, társtalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

matéria

főnév
 • (régies): anyag, szubsztancia (régies)
 • ruhaanyag, textil, textília, szövet, holmi
 • nyersanyag
 • (szleng): kábítószer, drog, anyag (szleng)

borona2

főnév
 • (tájnyelvi): gerenda, épületfa
 • (tájnyelvi): deszkakerítés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szalma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

stádium

főnév
 • állapot, szakasz, helyzet, fokozat, fázis, etap, periódus, időszak

rendszabály

főnév
 • utasítás, rendelet, törvény, intézkedés, szabály, regula (régies), előírás, norma, normatívum (idegen)
 • rendtartás, szabályozás

rátarti

melléknév
 • öntelt, önhitt, magahitt (régies), elbizakodott, beképzelt, felfuvalkodott, hetyke, begyes (tájnyelvi), büszke, fölényes, peckes, kevély, dölyfös, gőgös, pökhendi, fennhéjázó, önérzetes, magabízó (választékos), rátartós (régies), kivagyi (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi), nyakavági (tájnyelvi), tollaskalapos (tájnyelvi)

periféria

főnév
 • külterület, külváros, kültelek, peremváros
 • peremvidék, határvidék, határterület, határ, szél

szabályozó II.

főnév
 • regulátor, állítómű, beállító-készülék

szétesik

ige
 • széthull, széjjelesik, széjjelhull, szétválik, szétdől, szétmegy, szétomlik, szétszóródik
 • felbomlik, szétbomlik, feloszlik, szétmállik

önámítás

főnév
 • önáltatás, öncsalás, önbecsapás, illúzió, tévhit, képzelődés

orrhang

főnév
 • nyifahang (régies)
 • nazális (szaknyelvi)

makroszkopikus

melléknév
 • (szaknyelvi): nagyméretű

összefüggés

főnév
 • kapcsolat, kapcsolódás, kapocs, viszony, vonatkozás, rokonság, korreláció (idegen), kohézió (idegen), reláció (szaknyelvi), érintkezés, kontaktus

színjátszó1

melléknév
 • színváltó, sanzsan (idegen), irizáló

tallér

főnév
 • máriás, ezüstpénz
 • koronaarany

hagy

ige
 • enged, nem akadályoz, hozzájárul, beleegyezik, elfogad, tűr, tolerál, tudomásul vesz
 • végrendelkezik, hagyományoz, ráhagy, örökít, testál (régies), hagyatkozik, megemlékezik
 • parancsol, rendel, meghagy, utasít
 • (valamiből): félretesz, tartalékol
 • (valakire): rábíz, átenged

vastagbőrű

melléknév
 • szégyentelen, érzéketlen, rinocéroszbőrű

törvényhozó

melléknév, főnév
 • országgyűlési képviselő, parlamenti képviselő, képviselő, legislator (idegen)
 • törvényalkotó
 • (többes számban): törvényhozó testület, országgyűlés, törvényhozás, parlament, törvényhozó hatalom

szalonnabőr

főnév
 • bőrke, bürke (tájnyelvi)

specifikus

melléknév
 • (szaknyelvi): különleges, sajátos, sajátságos, jellemző, jellegzetes, tipikus, velejáró, rá valló, speciális, egyéni, egyedi, karakterisztikus, individuális

szemközt

határozószó
 • szemben, átellen, átellenben, vizaví (idegen), szemtől szemben
 • szembe, homlokegyenest

tömeges

melléknév
 • sereges (választékos), roppant, csoportos
 • sorozatos

szárnyas I.

melléknév
 • szárnyaló, repülő

részletez

ige
 • feltüntet, felsorol, elsorol, fejteget
 • tagol, taglal, elemez, boncol, tételez, tételekre bont, specifikál (idegen)

szerelemvirág

főnév
 • kékdíszliliom, kékliliom, kéktubarózsa

történelmi

melléknév
 • historikus
 • történettudományi, történeti
 • jelentős, fontos, lényeges, kiemelkedő, sorsdöntő, nevezetes, számottevő, nagy horderejű
 • válságos, létfontosságú, életbe vágó