ők szinonimái

névmás
 • azok, amazok

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hasonmás

főnév
 • másolat, kópia
 • másodlat, másodpéldány, duplikátum (idegen), duplum (idegen), dublett (idegen)
 • festmény, fénykép, fotográfia (régies), kép
 • (kiadás): fakszimile, reprint
 • alakmás, doppelgänger (idegen), alteregó (idegen), hasonpár (tájnyelvi)

gazdász

főnév
 • mezőgazdász, agronómus
 • gazdatiszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ők szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

okos

melléknév
 • ravasz, kitanult, fortélyos, szemfüles, leleményes, agyafúrt, fondorlatos

múlhatatlan

melléknév
 • mellőzhetetlen, halaszthatatlan, elhagyhatatlan
 • bekövetkező, szükségszerű
 • maradandó, örök, örök életű, örök érvényű, örökbecsű (választékos), időtálló, hervadhatatlan, elpusztíthatatlan

mizerábilis

melléknév
 • nyomorúságos, szánalmas, siralmas
 • nyomorgó, szűkölködő
 • silány, gyatra, gyarló, hitvány, selejtes, értéktelen, szegényes, ócska, rossz, vacak, olcsó, dibdáb, gyepér (tájnyelvi), tré (szleng)
 • rossz, alávaló, semmirekellő, semmiházi, senkiházi, nyavalyás, cudar
 • szerencsétlen, boldogtalan

megnyilvánul

ige
 • kifejeződik, megmutatkozik, előtűnik, jelentkezik, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilatkozik, megszólal, érvényre jut, felfoghatóvá válik, kisugárzik

orrhang

főnév
 • nyifahang (régies)
 • nazális (szaknyelvi)

pamut

főnév
 • gyapot
 • gyapotfonal, pamutfonal, pamuk (tájnyelvi), cotton (szaknyelvi)

mag

főnév
 • szem, szemtermés
 • (régies): ondó, sperma
 • (régies): ivadék, utód, leszármazott
 • középpont, gócpont, központ, színe (valaminek)
 • lényeg
 • sejtmag
 • atommag

likacsos

melléknév
 • lyukacsos, lukacsos, likas-bikas (régies), lyuggatott, furdalt (régies), szivacsszerű, pókhálószerű, pórusos (idegen), porózus (idegen)

kazán

főnév
 • tartály, üst
 • katlan
 • kazános cséplőgép, tüzesgép (tájnyelvi), gőzfazék (régies)

máshogyan

határozószó
 • másképpen, másképp, másként, eltérően, különbözően, máskülönben, másformán, alias (idegen), aliter (idegen)

párhuzamos

melléknév
 • paralel, egyenközű (régies), párvonalas (régies), közarányú (régies)
 • egyidejű, szinkrón (idegen), kísérő, másodlagos
 • hasonló, rokon, megfelelő, analóg (idegen)

politikus II.

főnév
 • államférfi

elrothad

ige
 • megrothad, feloszlik, felbomlik, elposhad, elromlik, megromlik, elkorhad, elpusztul

százas

főnév
 • (bizalmas): százforintos, kiló (szleng), piros (szleng)

rózsamuskátli

főnév
 • cifralevelű muskátli, muskotálymuskátli, seprőmuskátli

ökölvívás

főnév
 • boksz, bokszolás, öklözés, bunyó (szleng), ökölharc, ökölviadal

odatartozik

ige
 • kötődik (valamihez), egybetartozik (valamivel)

összeráz

ige
 • felkavar, megráz
 • (bizalmas): összehoz (bizalmas), összekapcsol

rokkan

ige
 • leereszkedik, alászáll, megülepszik, leülepszik
 • megrokkan

őrangyal

főnév
 • védangyal, védőszellem, védő, nemtő (régies), kerub, védőangyal, őrzőangyal, jóangyal (tájnyelvi), angyal

műalkotás

főnév
 • mű, alkotás, műremek, művészi alkotás, opus (választékos), műtárgy, kompozíció, kreáció, remekmű, remeklés (régies), mestermű, gyöngyszem

ötven

számnév
 • félszáz

rothad

ige
 • korhad, poshad, erjed, pállik, redvesedik, zápul, tesped, bűzlik, áporodik, oszlik, pusztul, mállik, romlik, kaslad (tájnyelvi), peshed (tájnyelvi)
 • senyved (régies), sínylődik, tesped, sorvad
 • felbomlóban van, pusztul, hanyatlik