recept szinonimái

főnév
 • vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), rendelvény (szaknyelvi), recefice (tájnyelvi)
 • módszer, eljárás, szabály, megoldás, példa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kigyógyul

ige
 • felépül, kilábal, kihever, meggyógyul
 • kiábrándul, kiiperedik (tájnyelvi), kivágyul (tájnyelvi)
 • leszokik

szavajárás

főnév
 • szófordulat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a recept szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

püré

főnév
 • pép, turmix

pamacs

főnév
 • ecset, pemzli (bizalmas), pacsmag (régies)
 • borotvaecset
 • (tájnyelvi): kenőtoll
 • szőrcsomó, szőrpamacs, szőrpamat (tájnyelvi)
 • vattapamacs, vattacsomó

összeolvaszt

ige
 • összevegyít, ötvöz
 • egybeolvaszt, egybeforraszt, egyesít, összevon

nyög

ige
 • kínlódik, erőlködik, szenved, gyötrődik, sínylódik, tűr
 • recseg, nyikorog
 • nyögdécsel, nyöszörög, nyöszög (tájnyelvi), siránkozik, sóhajtozik, jajgat, jajveszékel, nyekeg (tájnyelvi), nyögődözik (tájnyelvi)

rámpa

főnév
 • feljáró, felhajtó, kapaszkodó, kocsifeljáró
 • (tájnyelvi): sorompó, korlát

rövidítés

főnév
 • kevesbítés, csökkentés, kurtítás, elvétel, kisebbítés, kicsinyítés, mérséklés, megnyirbálás, leszállítás, redukció, kivonatolás
 • abbreviatúra (idegen), összevonás

morog

ige
 • (állat): kaffog, kurrog (tájnyelvi), drummog, mörmöl (tájnyelvi)
 • (bizalmas): morgolódik, dohog, füstölög, dörmög, zsörtölődik, elégedetlenkedik, zúgolódik, berzenkedik, dudog (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi), dörcög (tájnyelvi), zsémbel, dúl-fúl, haragszik, óg-móg (tájnyelvi) Sz: dohog, mint a terhes felhő
 • (has): korog

mindig

határozószó
 • mindenkor, bármikor, télen-nyáron, mindenha (régies), koroskint (régies), mindenkoron, éjjel-nappal, örökké, mindörökké, örökkön, sokáig, mindvégig, éjtnap (tájnyelvi), örökkétig (tájnyelvi), mindétig (tájnyelvi), míg a világ világ
 • folytonosan, állandóan, szüntelenül, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szakadatlanul, örökösen, egyre, váltig, egyfolytában, vég nélkül, egyre mind (tájnyelvi), folyvást, folyton-folyvást, feszt (bizalmas), egyhuzamban, szűnni nem akaróan, minduntalan

követ2

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, küldött, közbenjáró
 • nuncius (szaknyelvi), legátus (régies)
 • (régies): országgyűlési képviselő
 • (régies): előjel

műtő

főnév
 • műtőszoba, műtőhelyiség
 • sebész, sebészorvos

sárhányó

főnév
 • sárvédő, sárfogó, sármentő (régies), sárhágó (régies)

sugaraz

ige
 • (bizalmas): besugároz, sugárkezelést alkalmaz

fertály

főnév
 • negyedóra, fertályóra (régies)
 • negyedév, évnegyed
 • negyed, városnegyed, lakónegyed
 • környék
 • negyed, negyedrész
 • (hátsó): fenék, alfél, hátsó fél

tisztáz

ige
 • tisztít, kitisztít, megtisztít, kimos
 • átír, lemásol, átmásol
 • (textíliát): eltisztáz, beszeg
 • megvilágít, kiderít, felderít, eloszlat, megold, kibogoz, felgöngyölít, kinyomoz, feltár, felfed, fényt derít (valamire), elucidál (régies)
 • rendez, rendbe hoz, eligazít
 • igazol, purifikál (régies), tisztára mos, felment, rehabilitál

szóvivő

főnév
 • szószóló, szócső, képviselő, vezérszónok
 • (régies): hírvivő, hírnök, fullajtár (régies)
 • (bizalmas): hangadó

referál

ige
 • beszámol, jelent, jelentést tesz, előad, előterjeszt, ismertet

puma

főnév
 • ezüstoroszlán
 • (régies): ágyúgolyó, bomba

ritkít

ige
 • gyérít
 • kikapál, kigyomlál, egyel
 • kiszed, kitép, kiszaggat

szokik

ige
 • hozzászokik, megszokik, beilleszkedik, idomul, alkalmazkodik

rendeltetés

főnév
 • cél, destináció (idegen), szerep
 • funkció
 • misszió, feladat, küldetés, kötelesség, szolgálat
 • hivatás, életcél

paralízis

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség

roskad

ige
 • rogyadozik, roskadozik, omladozik, roggyan, mállik, dől, düledezik, pusztul
 • hanyatlik, omlik, rogy, hull, zuhan, rozzan (régies)
 • (magába roskad): elcsügged

szorulás

főnév
 • székrekedés, bélrenyheség (szaknyelvi), dugulás, obstipáció (szaknyelvi), konstipáció (szaknyelvi)
 • (régies): tolongás, tolakodás, taszigálás, lökdösődés
 • (bizalmas): bűnhődés, lakolás, verés, szidás