rámpa szinonimái

főnév
 • feljáró, felhajtó, kapaszkodó, kocsifeljáró
 • (tájnyelvi): sorompó, korlát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szalaszt

ige
 • szalajt, futtat, küld, ugraszt, meneszt, lódít (tájnyelvi)
 • futásra bír, űz, hajt, hajkurász, illant (régies), menekülésre késztet, megszalaszt

handabandázik

ige
 • hangoskodik, henceg, szövegel (szleng), szájaskodik, hőbörög, szájhősködik, háryjánoskodik, halandzsázik (bizalmas), blöfföl (bizalmas), hadovál (szleng), hantál (szleng), hamukál (szleng), nagy hűhót csap (valaminek), nagy garral van, süketel (szleng), karingyál (tájnyelvi)
 • nagyzol, kérkedik, hetvenkedik, felvág (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rámpa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

prológus

főnév
 • bevezetés, bevezető, előhang, előszó, előjáték

összevisszaság

főnév
 • rendetlenség, felfordulás, fejetlenség, anarchia, fejvesztettség, zavar, zűrzavar, zűr, káosz, konfúzió (választékos), tohuvabohu (választékos), szemétdomb, kupleráj (pejoratív), kupi (bizalmas), rumli (bizalmas), gyüleség (tájnyelvi), szerteség (tájnyelvi), széjjelség (tájnyelvi)
 • rendszertelenség, szabálytalanság, átláthatatlanság, áttekinthetetlenség
 • értelmetlenség, zöldség (bizalmas), badarság, marhaság, zagyvaság, zagyvalék, kuszaság, kuszáltság, halandzsa (bizalmas), hanta (szleng)

őszinte

melléknév
 • nyílt, nyíltszívű, egyenes, egyenes lelkű, igaz szívű (régies), szókimondó, közlékeny, igazmondó, igazszóló (régies) Sz: nem árul zsákbamacskát; nyelvén a szíve; nyitott kártyával játszik
 • igaz, valódi, átérzett, keresetlen, közvetlen, kendőzetlen, leplezetlen, mesterkéletlen, baráti, meghitt, szívbeli, szívből jövő, színezetlen (régies), színletlen (régies), spontán, bizalmas (barátság)

nyelv

főnév
 • lingua (szaknyelvi), idióma (régies), langue (szaknyelvi)(szaknyelvi)
 • nyelvezet, nyelvhasználat, stílus, kifejezésmód

ráérős

melléknév
 • komótos (bizalmas), nyugodt, megfontolt, kiegyensúlyozott, körültekintő, óvatos, kimért
 • szertartásos
 • kényelmes
 • lassú, időigényes, hosszadalmas, körülményes

romboló II.

főnév
 • csatahajó, hadihajó, cirkáló, torpedóromboló

mise

főnév
 • szentmise, istentisztelet, szentmiseáldozat
 • rekviem
 • roráté (idegen)
 • tedeum (idegen)
 • kismise, csendes mise
 • nagymise, énekesmise, öregmise (tájnyelvi)

metél

ige
 • aprít, szegdel (régies), nyes, metsz, szabdal, szeletel, nyír, szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz
 • vág, vagdal, darabol, széthasogat, nyirbál

köpönyeg

főnév
 • köpeny, lebernyeg, körgallér, lepel, esőköpeny, plundra (régies), klepetus (tréfás), malaclopó (tréfás), felhőkergető (tréfás)

mundér

főnév
 • (régies): egyenruha, formaruha, uniformis, angyalbőr (tréfás)

rövidtávfutás

főnév
 • vágta, sprint (idegen)

sötétbarna

melléknév, főnév
 • csokoládébarna, csokibarna (bizalmas), négerbarna, kávébarna, kakaóbarna
 • napbarnított, lebarnult, lesült, napégette

felvetés, fölvetés

főnév
 • javaslat, kérdésfelvetés

testgyakorlás

főnév
 • torna, gimnasztika, tornászat (régies), sport, testedzés, testmozgás, testnevelés

szobor

főnév
 • faragvány, statua (idegen), plasztika
 • (régies): emlékoszlop

ránevel

ige
 • rászoktat, hozzászoktat, rákapat

privatizáció

főnév
 • magánosítás, magánkézbe adás, privatizálás

részleg

főnév
 • szekció, tagozat, szakosztály, osztály, munkabrigád, csapat, osztag, egység
 • ágazat

színleg

határozószó
 • színre, szemre, külsőleg, külszínre, látszólag, látszatra, színből, képleg (tájnyelvi)
 • tettetve, színlelve, képmutatóan

recept

főnév
 • vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), rendelvény (szaknyelvi), recefice (tájnyelvi)
 • módszer, eljárás, szabály, megoldás, példa

palatínus

főnév
 • nádor
 • palotagróf (régies)

rímel

ige
 • összecseng, egybecseng, összecsendül, passzol (tájnyelvi), rámegy (tájnyelvi)
 • kádenciáz (régies), rímeket farag, versel

szívószál

főnév
 • szalmaszál, szívóka, szipóka (szaknyelvi)