pamacs szinonimái

főnév
 • ecset, pemzli (bizalmas), pacsmag (régies)
 • borotvaecset
 • (tájnyelvi): kenőtoll
 • szőrcsomó, szőrpamacs, szőrpamat (tájnyelvi)
 • vattapamacs, vattacsomó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

napi

melléknév
 • mai, mostani, jelen
 • aktuális, napirenden lévő, ez idő szerinti, folyamatban levő
 • naponkénti, egynapi, szokásos, mindennapi, rutin, napról napra történő, diurnális (szaknyelvi)

címzetes

melléknév
 • tiszteletbeli, dísz-, tituláris (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pamacs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összecseng

ige
 • rímel, egybecseng
 • összecsendül

nézet

főnév
 • világnézet, szemlélet, álláspont, felfogás
 • állásfoglalás, elgondolás, vélemény, vélekedés, meggyőződés

negyedóra

főnév
 • negyed, fertály (régies), fertályóra (régies), óranegyed (régies)

mennykő

főnév
 • villámcsapás, villám, istennyila (bizalmas), ménkő (tájnyelvi)

összevisszaság

főnév
 • rendetlenség, felfordulás, fejetlenség, anarchia, fejvesztettség, zavar, zűrzavar, zűr, káosz, konfúzió (választékos), tohuvabohu (választékos), szemétdomb, kupleráj (pejoratív), kupi (bizalmas), rumli (bizalmas), gyüleség (tájnyelvi), szerteség (tájnyelvi), széjjelség (tájnyelvi)
 • rendszertelenség, szabálytalanság, átláthatatlanság, áttekinthetetlenség
 • értelmetlenség, zöldség (bizalmas), badarság, marhaság, zagyvaság, zagyvalék, kuszaság, kuszáltság, halandzsa (bizalmas), hanta (szleng)

pislákol

ige
 • pislog, ég, hunyorog, parázslik, duszilkodik (tájnyelvi), lappog (tájnyelvi), vibrál, reszket

megért

ige
 • hall, meghall
 • észlel, érzékel
 • felfog, appercipiál (idegen), megragad, kapiskál (bizalmas), felér ésszel, belát, átlát, felismer
 • kiért, kivesz, kiszed, rájön, kihámoz, kibetűz, felfedez, tisztába jön, elért (régies), veszi a lapot (bizalmas)
 • azonosul (valakivel), átérez
 • (régies): tudomásul vesz, megtud, értesül

megállás

főnév
 • leállás, blokkolás, stop (idegen), parkolás, megállapodás (régies), fennakadás, elakadás, veszteglés, megtorpanás
 • szünet, pauza (idegen)

kicsordul

melléknév
 • túlcsordul, kiömlik, kifolyik, túlfolyik
 • kibuggyan, kiserken

megkeres

ige
 • felkutat, kikutat, előkerít, előkotor, felderít, rátalál, felfedez, kifürkész (régies), kiszaglász (bizalmas), felhajszol (bizalmas), felfürkész (tájnyelvi), felkajtat (tájnyelvi)
 • felkeres, meglátogat, megyen (valakihez) (régies)
 • kérvényez, kérelmez, folyamodik, kérvényt terjeszt fel
 • (pénzt): keres, előteremt, megszerez, gyűjt, felhalmoz, összerak, megtakarít, összekuporgat

pompás

melléknév
 • gazdag, fényűző, díszes, főúri, nagyúri, fejedelmi, úrias, felséges, fenséges, pazar, pazarló, fényes, nagystílű, pompózus (régies), elragadó, tetszetős, csodás, csodálatos, pompázatos, szemkápráztató, gyönyörűséges, briliáns, tündöklő, igéző, elbűvölő
 • kiváló, nagyszerű, elsőrangú, kitűnő, remek, príma, isteni, klassz (szleng), frankó (szleng), fenomenális, impozáns

ranglétra

főnév
 • rangsor, hierarchia, szamárlétra (pejoratív), sorrend, besorolás

erőnlét

főnév
 • erő, kondíció, kondi (bizalmas), forma, erőállapot, állóképesség

szipirtyó

főnév
 • vénasszony, banya, boszorkány, csoroszlya, satrafa, satrantyú (tájnyelvi), vén szatyor, szipa (tájnyelvi)

sorra

határozószó
 • rendre, sorban, sorjában, időrendben, rendben
 • sorba

panaszos II.

főnév
 • panasztevő, sértett, vádló, feljelentő, felperes

őrültség

főnév
 • elmebetegség, bolondság, őrület, téboly, eszelősség, hülyeség, elmebaj
 • marhaság (bizalmas), agyrém, esztelenség, ostobaság, baromság

penzió

főnév
 • panzió, vendégház, üdülő, motel, fogadó, vendégfogadó
 • (régies): nyugdíj, öregségi járadék

siserahad, siserehad

főnév
 • embertömeg, tömeg, gyülevész népség

parcella

főnév
 • telek, házhely, telekrész, földdarab

nyakal

ige
 • (szleng): iszik, vedel (szleng), piál, részegeskedik
 • (tájnyelvi): ver, üt

piactér

főnév
 • vásártér, agora (idegen), fórum (idegen)

sor

főnév
 • sorrend, rend, gléda (régies)
 • rangsor, hierarchia
 • (szaknyelvi): számsor, haladvány
 • sorozat, láncolat, füzér, széria
 • (régies): utca, sétány, út, szer (tájnyelvi)
 • barázda
 • írás, vonal, linea (választékos)
 • verssor
 • libasor (bizalmas), emberkígyó (választékos)
 • csatasor, hadoszlop, menetoszlop
 • sorozás
 • (bizalmas): sors, életpálya, életsors, helyzet, állapot
 • végzet
 • (jelzőként): számos, sok, seregnyi