régen szinonimái

határozószó
 • rég, régebben, egykor, hajdan, hajdanán, hajdanában, korábban, valaha, valamikor, azelőtt, ezelőtt, hajdanta (régies), réges-rég, régente, annak idején, anno dacumál (bizalmas), nagyrégen (tájnyelvi), régecskén (tájnyelvi), régenében (tájnyelvi) Sz: akkor még a papok is bajuszt hordtak; akkor még az angyalok a földön jártak; még akkor Éva is menyasszony volt; még akkor a Maros sem folyt a Tiszába; még akkor a bírónak sem volt bajusza; még akkor Debrecen is falu volt; még akkor a falu temploma is kápolna volt; még akkor a balatoni cserfa is makk volt; sok víz lefolyt azóta a Dunán; talán még akkor a fecske sem fecsegett annyit; valamikor Ádám nőtlen korában

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összeszerez

ige
 • megszerez, összegyűjt, összeszed, összehord
 • (tájnyelvi): összeházasít, összeboronál

visszahat

ige
 • reagál (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a régen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rablótanya

főnév
 • rablófészek, rablóbarlang, zsiványfészek, zsiványtanya, zsiványbarlang, hollófészek (régies)

páni

melléknév
 • (félelem): pokoli, ördögi, szörnyű, rettenetes, iszonyú

összesség

főnév
 • teljesség, együttes, összeg, summa (bizalmas)

nyugtalanít

ige
 • izgat, aggaszt, emészt, gyötör, felzaklat, felkavar, idegesít, zavar, bánt, kínoz Sz: gondolkodóba ejt; nem hagy békén; csípi a csőrét
 • abajgat, zaklat, nyaggat, bosszant, molesztál, szekál, háborgat, piszkál

rangsor

főnév
 • ranglista, sorrend, besorolás, ranglétra, hierarchia

rúgkapál

ige
 • kapálódzik, kapálózik, kalimpál, ficánkol, keceficél (tájnyelvi)
 • rugdal, rugdalódzik Sz: jár a lába, mint a motolla
 • berzenkedik, tiltakozik, kapálózik, kapálódzik, ellenkezik, tombol, toporzékol, ellenáll
 • dühösködik, tajtékzik, háborog

mosoly

főnév
 • mosolygás, somolygás (bizalmas), bazsalygás (tájnyelvi), nevetés
 • derű, öröm, elégedettség

minőség

főnév
 • milyenség, kvalitás, sajátság, fajta, osztály, kategória, típus
 • szint, fokozat, színvonal, nívó
 • márka
 • beosztás, hatáskör, szerep

köz2

főnév
 • közösség
 • társadalom, nemzet, állam
 • kapcsolat, viszony

művezető

főnév
 • munkavezető, üzemvezető, műhelyfőnök, mester

sáros

melléknév
 • pocsolyás, pocsogós (tájnyelvi), dágványos (tájnyelvi), tocsogós, lucskos, cafatos (tájnyelvi), latyakos, kátyús (tájnyelvi)
 • síkos, csúszós, iszapos, nyázgás (tájnyelvi)
 • maszatos, piszkos, szennyes, mocskos, kanatos (tájnyelvi), lafancos (tájnyelvi)
 • (szleng): adós
 • hibás, felelős

súlyosbít

ige
 • ront, súlyosít, súlyosabbá tesz, növel, nehezít, szigorít, túloz, felnagyít, fokoz, tetéz, felfúj, elmérgesít, kiterjeszt, komplikál

festői

melléknév
 • szemléletes, színes, színpompás, festeni való, festő ecsetjére való, pittoreszk (idegen), képszerű, dekoratív

tisztességes

melléknév
 • derék, becsületes, feddhetetlen, jóravaló, rendes, korrekt, megbízható, egyenes, lelkiismeretes, erkölcsös, etikus, sportszerű, fair (idegen)
 • rendes, megfelelő, kielégítő, elfogadható, illendő, szalonképes

szökőkút

főnév
 • ugrókút (régies), fontana (régies)
 • gejzír

reggeli

főnév
 • früstök (régies), fölöstököm (régies), kicsiebéd (tájnyelvi), reggeliebéd (tájnyelvi)

puskázik

ige
 • lő, lődöz, lövöldöz
 • (iskolában): csal, les

robogó II.

főnév
 • motorkerékpár, motor, moped, scooter (idegen)

szolgáltat

ige
 • ad, juttat, nyújt
 • biztosít, ellát
 • (okot): megteremt, létrehoz

rendőr

főnév
 • rendőrőrszem, járőr, milicista (idegen), rendész, policáj (régies), hekus (szleng), hé (szleng), zsaru (szleng), zsé (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), kopó (szleng), közeg (tréfás), szerv (szleng), fakabát (szleng), andris (szleng), rendőrbiztos (régies), konstábler (régies)
 • poroszló (régies), zsandár (régies), darabont (régies), fogdmeg (bizalmas), pandúr, csendőr (régies)

paraván

főnév
 • spanyolfal, térelválasztó
 • ellenző, kályhaellenző

rosszindulat

főnév
 • rosszaság, rosszakarat, komiszság, alattomosság, gonoszság, rosszmájúság, malevolentia (idegen), malícia (idegen), rosszhiszeműség, gyűlölködés, ellenségesség

sző

ige
 • stoppol, beledolgoz, belesző
 • (beszédbe): belesző, beiktat, közbeiktat
 • (cselekményt): kialakít, alakít, formál, bonyolít, összebonyolít, összefűz
 • (tájnyelvi): (kavicsot) szöktet, kacsázik