paraván szinonimái

főnév
 • spanyolfal, térelválasztó
 • ellenző, kályhaellenző

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

őrhely

főnév
 • poszt, silbak, strázsa, várta (régies), őrség, őrállomás, állás, álláshely, őrbódé, faköpönyeg

tévhit

főnév
 • balhit, hiedelem, csalhit (régies), félreértés, babona, bozsena (tájnyelvi), szupersztíció (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a paraván szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeránt

ige
 • összehúz, összevon, összekap
 • (szemöldököt): összeráncol, összevon

nyalka

melléknév
 • kiöltözött, kicsinosított, kikent-kifent, kinyalt (bizalmas), tetszetős, kackiás, délceg, daliás, szemrevaló, snájdig (bizalmas), mutatós, fess, huszáros
 • (régies, tájnyelvi): büszke, kevély, hetyke, rátarti

nemzetség

főnév
 • törzsök (régies), had (tájnyelvi), rokonság, faj, ág, vérség (régies), család, nagycsalád
 • háznép, ház, pereputty (bizalmas), retyerutya (tájnyelvi)
 • nép (régies), nemzet (régies)
 • leszármazott, ivadék, sarj, utód, vér
 • nem, genus (idegen)

metafizika

főnév
 • ontológia (idegen)

pályabíró

főnév
 • versenybíró, bíró
 • (régies): bíráló, zsűritag

polip

főnév
 • hidra (idegen), nautilusz (idegen)

meghajol

ige
 • bókol, hajlong, hajbókol, meghajlik
 • meghajtja magát, megsüvegel, kalapot emel
 • tisztel, tiszteleg, tiszteletet ró le
 • beadja a derekát, enged, fejet hajt, elfogad, meghódol

megdönthetetlen

melléknév
 • cáfolhatatlan, kétségbe vonhatatlan, megingathatatlan, megtámadhatatlan, tagadhatatlan, vitathatatlan, kétségtelen, perdöntő, kivédhetetlen, ékes (bizonyíték), apodiktikus (szaknyelvi), inkontesztábilis (idegen)
 • szilárd, erős, biztos, stabil

kiforratlan

melléknév
 • éretlen, gyermekes, gyermeteg, kezdő, zöldfülű, újonc, serdülő, infantilis

megmutat

ige
 • rámutat, látni enged, szem elé tár, bemutat, prezentál
 • szemléltet, ábrázol, kiállít, érzékeltet, megismertet
 • jelez, kimutat
 • feltár, fölfed, kitakar, bemutat, kinyilvánít
 • nyilvánvalóvá tesz, bebizonyít
 • fitogtat, csillogtat

pöfékel

ige
 • füstöt ereget, pöfög, füstöl (bizalmas)
 • dohányzik, pipázik

redukál

ige
 • csökkent, kisebbít, mérsékel, megrövidít, megkurtít, egyszerűsít, lefarag, megnyirbál
 • leépít, megköt, korlátoz, szabályoz
 • csillapít, tompít, gyengít, enyhít, fékez, visszaszorít

esküdt I.

melléknév
 • hites (régies)
 • (ellenség): ádáz, engesztelhetetlen, halálos, kibékíthetetlen

szolgálatkész

melléknév
 • segítőkész, készséges, udvarias, előzékeny, szíves, szívélyes, lekötelező, gáláns, lovagias

standard I.

főnév
 • szabvány, előírás, mérce, etalon
 • szinteredmény, teljesítményszint

parcelláz

ige
 • feldarabol, feloszt
 • apróz

összeillő

melléknév
 • összehangzó, egyező, megférő, összeegyeztethető, kongruens (idegen), összeférő, kompatíbilis (idegen), összevaló, egybehangzó, egybevágó, harmonizáló, stimmelő, klappoló (bizalmas), kvadrál (régies)

pihenés

főnév
 • pihenő, nyugalom, nyugság (tájnyelvi), szünet, fájront (régies), nyugvás (választékos), otium (idegen), tétlenség, rekreáció (idegen), szieszta (bizalmas), pauza (idegen)
 • szórakozás, kikapcsolódás, felfrissülés
 • munkaszünet, szünet, fájront (idegen)

sorvad

ige
 • sorvadozik, soványodik, aszik, gyengül, pusztul, satnyul, csenevészedik, elcsünik (tájnyelvi), zsugorodik, fonnyad, hervad
 • senyved (régies), gyötrődik, emésztődik, betegeskedik, szenved, fogy, hitványodik (tájnyelvi)

paszuly

főnév
 • bab, fuszuly (tájnyelvi), fuszulyka (tájnyelvi), poszogtató (tájnyelvi), rácborsó (tájnyelvi)

nyiratkozás

főnév
 • hajvágatás, hajnyíratás, hajvágás, hajnyírás, birkanyírás (tréfás)

pitiáner

melléknév
 • (szleng): jelentéktelen, lényegtelen, apró, mellékes, másodrangú, elhanyagolható, apró-cseprő, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), bagatell
 • értéktelen, jellegtelen, szürke
 • jelentős, fontos, értékes
 • kicsinyes, kisszerű

sportkocsi

főnév
 • sportautó, versenyautó