muzikális szinonimái

melléknév
 • zenekedvelő, zeneértő
 • jó hallású, jó fülű (bizalmas), vájtfülű (tréfás)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

garnitúra

főnév
 • készlet, felszerelés, berendezés, bútorzat, sor, sorozat, széria, kollekció, termékcsalád
 • (bizalmas): közösség, csoport, kollektíva, gárda
 • (szaknyelvi): betűcsalád

eközben

határozószó
 • időközben, ezalatt, közben
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a muzikális szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mirigy

főnév
 • glandula (idegen)
 • csomó, duzzanat, mirigydaganat (tájnyelvi)
 • (régies): pestis, kolera, tífusz

megindultság

főnév
 • meghatottság, elérzékenyülés, elérzékenyedés, meghatódás, megrendülés, megindulás (választékos), megilletődés, felindulás

megépít

ige
 • felhúz, emel, felállít, felépít, összeszerel, szerkeszt, megalkot

leszámítol

ige
 • (a kamat levonásával) kifizet, diszkontál, diszkomptál, ellenró (régies)

mozdulatlanság

főnév
 • moccanatlanság, merevség, görcs, szoborszerűség, nyugalom, csönd, tétlenség, állóvíz (bizalmas)
 • mozdíthatatlanság, stabilitás, immobilitás (idegen)(idegen)

nyafog

ige
 • panaszkodik, siránkozik, pityereg, nyűgösködik, nyűglődik, nyavalyog, nyöszörög, sápítozik, sopánkodik, jajveszékel, nyafkál (tájnyelvi), vernyákol (tájnyelvi), nyávog, vinnyog, máncog (tájnyelvi)

közlemény

főnév
 • értesítés, nyilatkozat, kommüniké (szaknyelvi), körlevél, körözvény, tájékoztatás, tájékoztató, hirdetmény, hirdetés, deklaráció, közirat, bejelentés, bemondás, hír, tudósítás, újsághír
 • tanulmány, beszámoló, cikk, publikáció

köszörűs

főnév
 • fenő

ide-oda

határozószó
 • erre-arra, fel-alá
 • idestova, hovatovább, körülbelül (tájnyelvi)
 • mindegy, nem számít, akár ide, akár oda

különbözet

főnév
 • különbség, differencia, eltérés
 • többletjövedelem
 • különbözeti vizsga

nyitja

főnév
 • (valaminek): megfejtés, megoldás, kulcs, fortély, titok, vezérfonal, fogás, trükk

óvatlan

melléknév
 • elővigyázatlan, meggondolatlan, könnyelmű, megfontolatlan, szeleburdi (bizalmas), kelekótya (bizalmas), naiv, hiszékeny Sz: tarisznyában hordozza az eszét

dühös

melléknév
 • feldühített, feldühödött, dühöngő, dühödt, dühösködő, mérges, haragos, harapós, nekibőszült, bősz, veszett, felindult, ingerült, haragvó, epés, ádáz, felháborodott, indulatos, bosszús, pipás (szleng), pipa (szleng), zabos (szleng)

rohamsisak

főnév
 • acélbili (szleng), rohambili (szleng), majrébili (szleng), tökhéj (szleng), vaskalap (szleng), vassapka (szleng), bogrács (szleng), mofémsvájci (szleng)

plasztika

főnév
 • szobrászat, szobrászművészet, képfaragás (régies)
 • szobor, szobrocska, faragvány, statua (idegen)
 • térhatás
 • (bizalmas): plasztikai műtét

műbíráló

főnév
 • kritikus, műkritikus, recenzens (szaknyelvi), bíráló, műértő, műítész (régies)

mindvégig

határozószó
 • fogytig (régies), véges-végig, végig, utolsó leheletéig, mindhalálig, a végsőkig, utolsó csepp véréig, holtig, mindig, váltig

nemkülönben I.

határozószó
 • ugyanígy, hasonlóképpen, hasonlóképp, szintúgy, ugyancsak

pillangóúszás

főnév
 • pillangózás, pillangó, delfinúszás

nagyhírű

melléknév
 • híres, hírneves, neves, nevezetes, nagynevű, ismert, közismert, ünnepelt, koszorús (választékos), népszerű, menő (szleng)
 • kiváló, jelentős, tekintélyes, elismert, illusztris (választékos), prominens (választékos)

megközelíthetetlen

melléknév
 • hozzáférhetetlen, elérhetetlen, megszerezhetetlen, távoli
 • megkörnyékezhetetlen, megvesztegethetetlen, lefizethetetlen, megvásárolhatatlan, becsületes
 • rideg, barátságtalan, zárkózott, emberkerülő, hideg

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív

pitiáner

melléknév
 • (szleng): jelentéktelen, lényegtelen, apró, mellékes, másodrangú, elhanyagolható, apró-cseprő, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), bagatell
 • értéktelen, jellegtelen, szürke
 • jelentős, fontos, értékes
 • kicsinyes, kisszerű