összegyűr szinonimái

ige
 • ráncol, összeráncol, eldörzsöl (tájnyelvi), rücsköl (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hortyog

ige
 • horkol, durmol, fűrészel (bizalmas), húzza a lóbőrt (bizalmas), horputál (tájnyelvi), horsog (tájnyelvi), hörtyög (tájnyelvi), szuszog
 • alszik

sokszorosít

ige
 • másol, másolatot készít, lehúz (bizalmas)
 • rotáz (választékos), stencilez, fénymásol, xeroxoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összegyűr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ózondús

melléknév
 • (levegő): üde, friss, tiszta

naponként

határozószó
 • naponta, mindennap, napjában, nap mint nap, napról napra, nap nap után, minden áldott nap

műbírálat

főnév
 • bírálat, kritika, színikritika
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés

megun

ige
 • belecsömörlik, torkig van (valamivel), megrestell (tájnyelvi), elun, ráun, beleun, belefárad, megelégel, elege lesz (valamiből), betelik (valamivel), belefásul, elfásul, megutál Sz: jóllakott vele(vmiért, vkiért)

öröklött

melléknév
 • örökölt, származott, hátrahagyott, ősi Sz: úgy maradt rá, mint a szamárra a füle
 • veleszületett, átörökölt, örökletes, genetikai, családi

pedantéria

főnév
 • rendszeretet, pontosság, alaposság, gondosság(bizalmas)
 • szőrszálhasogatás, kicsinyeskedés, tudálékosság, vaskalaposkodás

matrac

főnév
 • derékalj, ágybetét, szivacs, epeda (idegen)
 • gumimatrac, úszómatrac

malmozik

ige
 • tétlenkedik, lopja a napot, lustálkodik
 • unatkozik

kérlelhetetlen

melléknév
 • hajthatatlan, engesztelhetetlen, könyörtelen, kibékíthetetlen, kíméletlen, tántoríthatatlan, irgalmatlan, rendíthetetlen, megingathatatlan, kegyetlen, rigorózus (idegen), intranzigens (idegen), konok, makacs, önfejű, csökönyös, nyakas, hajlíthatatlan

megépít

ige
 • felhúz, emel, felállít, felépít, összeszerel, szerkeszt, megalkot

peroráció

főnév
 • (régies): bezárás, záradék, zárszó, utószó, utóhang

puliszka

főnév
 • kukoricakása, málé, mamaliga (tájnyelvi), polenta (tájnyelvi), tokány (tájnyelvi)

embertelen

melléknév
 • kíméletlen, kegyetlen, könyörtelen, brutális, irgalmatlan, inhumánus (idegen), lelketlen, érzéketlen, szívtelen, rideg, kemény szívű, kőszívű, állatias, bestiális, nérói (választékos), szadista, embernyúzó
 • (régies): dísztelen, paraszt
 • nyomorúságos, megalázó, borzalmas, borzasztó, rettenetes, rettentő, szörnyű, szörnyűséges, förtelmes, gyalázatos, gyötrelmes, cudar, komisz

szerelemvirág

főnév
 • kékdíszliliom, kékliliom, kéktubarózsa

semlegesség

főnév
 • neutralitás (idegen), pártatlanság, elfogulatlanság, részrehajlatlanság, tárgyilagosság, objektivitás
 • közömbösség, közönyösség

összeházasodik

ige
 • egybekel (választékos), házasságot köt, megházasodik, összekerül (bizalmas), összekel (tájnyelvi), egybekerül (tájnyelvi), házasságra lép, frigyre lép

osztás

főnév
 • bennfoglalás
 • elosztás, felosztás, darabolás, szétosztás, parcellázás

parasztember, parasz

főnév
 • paraszt, földműves, földművelő, szántóvető (régies), gazda, parasztgazda, gazdálkodó, farmer, csoszák (tájnyelvi)

sáros

melléknév
 • pocsolyás, pocsogós (tájnyelvi), dágványos (tájnyelvi), tocsogós, lucskos, cafatos (tájnyelvi), latyakos, kátyús (tájnyelvi)
 • síkos, csúszós, iszapos, nyázgás (tájnyelvi)
 • maszatos, piszkos, szennyes, mocskos, kanatos (tájnyelvi), lafancos (tájnyelvi)
 • (szleng): adós
 • hibás, felelős

összevegyül

ige
 • összekeveredik, összeelegyedik (választékos), összeolvad, egybeolvad, összevegyülődik (tájnyelvi)(szaknyelvi)

nekiesik

ige
 • nekiütődik, nekitántorodik, nekibukik (tájnyelvi), rápottyan, rázuhan
 • nekitámad, nekimegy, rátámad, rámászik (bizalmas), ráront, letaglóz, ráveti magát, nekirohan
 • belegyalogol (szleng), leszid, ledorongol (bizalmas)
 • hozzáfog, hozzálát, nekikezd, munkához lát, nekifekszik, nekiveselkedik, belevág, nekigyürkőzik

párviadal

főnév
 • párbaj, bajvívás, duellum (régies), bajviadal (régies)
 • küzdelem, összecsapás, mérkőzés
 • csetepaté, tusakodás, tusa

sekélyes

melléknév
 • sekély, alacsony
 • felületes, felszínes, futólagos
 • üres, unalmas