képzetlen szinonimái

melléknév
 • iskolázatlan, tájékozatlan, tanulatlan, tudatlan, műveletlen, szakképzetlen, dilettáns, pallérozatlan, kulturálatlan, analfabéta
 • ügyetlen, alkalmatlan, járatlan, tapasztalatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

háromszínű

melléknév
 • tricolor (idegen)

belepusztul

ige
 • belehal, belevész, belefullad, beledöglik, belegebed (bizalmas), beleveszekedik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a képzetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kardinális1

melléknév
 • alapvető, fontos, tényleges, meghatározó, létfontosságú, kulcsfontosságú, nagy fontosságú, lényeges, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, fő, döntő, sarkalatos, fundamentális, szubsztanciális (szaknyelvi), szerves, konstitutív (szaknyelvi)

ihaj

indulatszó
 • csuhaj, sej-haj, sejehaj, ihaj-tyuhaj

húzódás

főnév
 • vonódás
 • vonulás, nyomulás
 • ínrándulás, sérülés
 • vonzódás
 • húzódozás, idegenkedés

hasznavehetetlen

melléknév
 • használhatatlan, haszontalan, alkalmatlan, hasztalan, haszonvehetetlen (tájnyelvi), semmirevaló, vásott, értéktelen, semmit érő (tájnyelvi), szemétrevaló

kelés

főnév
 • furunkulus (szaknyelvi), karbunkulus, kelevény (régies), gennyedés, gyűlés (tájnyelvi), tályog, darázsfészek (tájnyelvi), fakadás (tájnyelvi), fakadék (régies), süly (régies)

kijut

ige
 • kiér, kiérkezik, kimegy (tájnyelvi)
 • kivergődik, kievickél, kikecmereg, kikászálódik (bizalmas), kikeveredik, kilábal, kimászik, kikerül, kiszabadul, kifejtődik (tájnyelvi), kikepesztet (tájnyelvi), kivackolódik (tájnyelvi)
 • kilyukad (valamire)
 • (valakinek valamiből): részesül (valamiben), bőven jut

szemfog

főnév
 • tépőfog, agyar, ebfog (tájnyelvi)

görbület

főnév
 • kanyarulat, hajlat, tekervény, ívelés, hajlás, ív, könyök, domborulat, kurvatúra (idegen), kanyar, kígyózás, forduló, lekonyulás

gépipar

főnév
 • géptermelés, gépgyártás

ellencsapás

főnév
 • ellenakció, ellentámadás, visszavágás, ellenoffenzíva

gyíkleső

főnév
 • tőr, díszkard, szurony, bajonett, spádé (régies)
 • zsebkés, bicska

kínai

melléknév, főnév
 • sárga (bizalmas), ferde szemű (bizalmas), húzott szemű (szleng), sliccelt szemű (szleng)
 • (szleng): érthetetlen, magas (bizalmas)

komorság

főnév
 • rosszkedvűség, mogorvaság, kedvetlenség, szigorúság, keménység

megcukroz

ige
 • cukorral meghint, cukorral beszór, megédesít

lefogy

ige
 • lesoványodik, lead (bizalmas), megcsappan, lecsökken, megvékonyodik, megkarcsúsodik, leapad, elcsünik (tájnyelvi), elszakaszkodik (tájnyelvi), lecsepülődik (tájnyelvi), megposzkul (tájnyelvi), megszigorodik (tájnyelvi)

kérdéses

melléknév
 • kétséges, bizonytalan, vitatható, kérdőjeles, megkérdőjelezhető, problematikus, kétes, eldöntetlen, megoldatlan, megfejtetlen, ismeretlen
 • ingatag, félremagyarázható, pontatlan
 • említett, tárgyalt, szóban forgó

káplán

főnév
 • segédlelkész, papsegéd (régies), papbojtár (régies), fiókpap (tájnyelvi)
 • (régies): udvari pap (régies)

kicsomagol

ige
 • kipakol, kirak, kiürít
 • kibont, kinyit, kigöngyöl, szétbont, megold, kiold

lázas

melléknév
 • forró, tüzes, hideglelős, hagymázos, febrilis (szaknyelvi)
 • beteg
 • izgatott, szenvedélyes, lelkesedő, zaklatott, szangvinikus (szaknyelvi), heves
 • megfeszített, fokozott, intenzív, élénk

kérvényez

ige
 • kérelmez, kér, folyamodik, igényel, instanciázik (régies), instál (régies), felterjeszt

immúnis

melléknév
 • védett, ellenállóképes, immunizált (szaknyelvi)
 • ellenálló
 • (szaknyelvi): sérthetetlen

kifogásol

ige
 • beleköt, fennakad, nehezményez, sérelmez, rosszall, kritizál, bírál, inkriminál, kifogása van (valami ellen), kifogást emel (valami ellen), szóvá tesz, panasza van, panaszt emel (valami ellen), hiányol, helytelenít, felpanaszol, kivetnivalót talál, óvást emel, becsmérel

leépítés

főnév
 • csökkentés, visszafejlesztés, redukálás
 • elbocsátás, menesztés, létszámcsökkentés