rokka szinonimái

főnév
 • guzsaly (tájnyelvi), pergő (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

délszaki

melléknév
 • forró égövi, trópusi, tropikus (szaknyelvi), egyenlítői

kiürül

ige
 • kifogy, kiüresedik
 • (szervezetből): kitisztul, kipurgálódik (szaknyelvi)
 • elnéptelenedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rokka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rémhír

főnév
 • vakhír, álhír, szóbeszéd, kacsa (bizalmas), kitalálás, kitaláció, koholmány, félrevezetés, beugratás

perfektuál

ige
 • foganatosít, végrehajt, befejez, bevégez
 • megköt

párviadal

főnév
 • párbaj, bajvívás, duellum (régies), bajviadal (régies)
 • küzdelem, összecsapás, mérkőzés
 • csetepaté, tusakodás, tusa

ortopédia

főnév
 • testegyenészet (régies)

réz

főnév
 • vörösréz
 • sárgaréz
 • rézkarc, rézmetszet, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

sitt1

főnév
 • törmelék, szemét, hulladék, málladék, omladék, rom

napszámos

főnév
 • napibéres, napidíjas
 • szolga, szegényparaszt

műtős

főnév
 • műtőasszisztens

kvártély

főnév
 • szállás, lakás, tanya, szálláshely, kégli (szleng)

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív

sörény

főnév
 • (állaté): szőr, bunda
 • (szleng): haj, frizura, toll (szleng), séró (szleng), bukó (szleng), üstök (régies)

szavazat

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás

főfoglalkozás

főnév
 • főállás

transzport

főnév
 • szállítmány, fuvar
 • szállítás, fuvarozás
 • (régies): átvitel (könyvelésben)

tántoríthatatlan

melléknév
 • kitartó, szilárd, sziklaszilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, hajlíthatatlan, eltökélt, állhatatos, következetes, elszánt, határozott
 • csökönyös, konok, makacs, akaratos, hajthatatlan

roletta

főnév
 • roló, redőny, ablakredőny, görfüggöny (régies)

rejtvény

főnév
 • fejtörő, rébusz (idegen), enigma (idegen), probléma, feladvány, keresztrejtvény
 • (régies): rejtély, talány

segélynyújtás

főnév
 • segítségnyújtás, támogatás, segítség, gyámolítás

talentum

főnév
 • tehetség, képesség, adottság, rátermettség

rögvest

határozószó
 • rögtön, most, nyomban, haladéktalanul, azon nyomban, azonnal, tüstént, mindjárt, íziben (tájnyelvi), ízibe (tájnyelvi), gyorsan, menten, egyszerre, egyszeriben, üstöllést (tájnyelvi), csakhamar, azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

pilled

ige
 • bágyad, lankad, ernyed, kókad, csügged, törődik, zsibbad (régies)
 • tikkad

sértődött

melléknév
 • bosszús, durcás (bizalmas), morcos, duzzogó, haragos, indignált (régies), rosszkedvű, méltatlankodó, felháborodott, megbántódott, megsértődött

tanító I.

melléknév
 • oktató, okító
 • nevelő
 • didaktikus, útmutató, vezető, tanulságos, példázatos
 • idomító, kiképző