polgári I. szinonimái

melléknév
 • polgárosodott, polgárosult, városi
 • burzsoá, tőkés
 • civil
 • magánjogi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kacag

ige
 • nevet, hahotázik, göcög (régies), hahotál (tájnyelvi)
 • (gerle) (tájnyelvi): turbékol, búg, bukkurúz

keresztülhúz

ige
 • végighúz
 • átjuttat, átdug, átfűz, áthúz
 • áthúz, kihúz, töröl, megsemmisít
 • meghiúsít, tönkretesz, hátráltat, akadályoz, megtorpedóz (bizalmas), meggátol
 • átvonul, áthúz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a polgári I. szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pénzesutalvány

főnév
 • utalvány, csekk, csekklap, bankutalvány, fizetési utalvány

országgyűlési

melléknév
 • parlamenti, diétai (régies)

okarina

főnév
 • pikula (tájnyelvi), körtesíp

műves

melléknév
 • míves, kidolgozott, aprólékos, díszes, finom
 • (tájnyelvi): munkás, dolgos

pirinyó

melléknév
 • apró, pici, icipici, parányi, csöppnyi, pöttömnyi, morzsányi, mákszemnyi, szikrányi, fikarcnyi, jottányi, miniatűr, mikroszkopikus

ránéz

ige
 • rátekint, rápillant, rápislant, rásandít, rászegezi szemét, rászegezi tekintetét, ráemeli a szemét, rámered, rábámul
 • vigyáz, felügyel
 • rányitja az ajtót, meglátogat

megun

ige
 • belecsömörlik, torkig van (valamivel), megrestell (tájnyelvi), elun, ráun, beleun, belefárad, megelégel, elege lesz (valamiből), betelik (valamivel), belefásul, elfásul, megutál Sz: jóllakott vele(vmiért, vkiért)

megsavanyodik

ige
 • megecetesedik
 • megromlik, megcsámporodik (tájnyelvi), megbuggyanik (tájnyelvi), megnyarasodik (tájnyelvi)

kiválasztás

főnév
 • kiválogatás, osztályozás, szortírozás (bizalmas), rostálás, mustrálás (régies), selejtezés, szelekció, kontraszelekció (idegen), kiszemelés
 • izzadás, verejtékezés, szekréció (szaknyelvi)

mentőállomás

főnév
 • segélyhely, elsősegélyhely, elsősegély-állomás

református

melléknév, főnév
 • protestáns, kálvinista, helvét (régies), lóformátus (tréfás, régies), kálomista (régies), csancsó (tájnyelvi), vastagnyakú, egyoltáros, keresztyén

rövidnadrág

főnév
 • sort, sortnadrág, kisnadrág

felborul, fölborul

ige
 • feldől, felbillen, felbukik, felfordul, oldalára billen, összerogy, elesik, kidől, elvágódik, elnyal (szleng), összeesik, összecsuklik, összeroskad
 • felbomlik, megbomlik (választékos), meghiúsul, szétzilálódik, összekuszálódik

táppénz

főnév
 • betegszabadság, betegpénz
 • betegállomány

széles

melléknév
 • terebélyes, vastag, tágas, bő, terjedelmes, kiterjedt, tág, téres (régies), nagy, terjes (tájnyelvi)
 • vaskos, zömök, tömzsi
 • nagy kiterjedésű, hatalmas
 • részletező, terjengős
 • áradó, túláradó, féktelen, szertelen

politikus II.

főnév
 • államférfi

példabeszéd

főnév
 • példázat, parabola (szaknyelvi), allegória, tanmese
 • (tájnyelvi): közmondás, szólás, szólásmondás, szokásmondás (régies)

püré

főnév
 • pép, turmix

szauna

főnév
 • gőzfürdő

potyog

ige
 • hull, hullik, hulladoz, esik
 • pereg
 • bukdosik (tájnyelvi), el-elesik

óvakodik

ige
 • őrizkedik, tartózkodik, vigyáz, kerül, menekedik (tájnyelvi), elhárít, kikerül
 • lopódzik, lopakodik, orozkodik

rágós

melléknév
 • kemény, inas, szíjas, szívós, rostos, mócsingos, öreg, szálas, csimbókos (tájnyelvi), kocsányos (tájnyelvi)

székfű

főnév
 • kamilla, székifű, pendelyke (tájnyelvi)