mérnök szinonimái

főnév
 • inzsellér (régies), földmérő, kultúrmérnök, ködvágó (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kényszerűség

főnév
 • szükség, szükségszerűség, szorongatottság, szorultság, muszáj, kénytelenség, kényszer, kényszerültség, kényszerhelyzet

kisugárzás

főnév
 • kibocsátás, kiáradás, szétáradás, kiáramlás, kilövellés, kiömlés, kiválás, eradiáció (idegen), irradiáció (idegen), emanáció (idegen), emisszió (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mérnök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megun

ige
 • belecsömörlik, torkig van (valamivel), megrestell (tájnyelvi), elun, ráun, beleun, belefárad, megelégel, elege lesz (valamiből), betelik (valamivel), belefásul, elfásul, megutál Sz: jóllakott vele(vmiért, vkiért)

mariníroz

ige
 • (tartósításképpen): pácol, besóz

macskaszem

főnév
 • jelzőszem, jelzőlámpa, prizma, fényvisszaverő

lándzsa

főnév
 • dárda, kopja, gerely, alabárd, dzsida (régies), kelevéz, cúca (tájnyelvi), pika (tájnyelvi)

mélyül

ige
 • növekedik, bővül, tágul, terjeszkedik, tért nyer
 • erősödik, fokozódik, elhatalmasodik

műcsarnok

főnév
 • képcsarnok, képtár, galéria
 • múzeum

konkoly

főnév
 • babosgabona (tájnyelvi)

kizsebel

ige
 • meglop, megrabol, megkárosít, elvesz, megfoszt (valamitől), kifoszt
 • kirámol, megkopaszt (bizalmas), kipakol (szleng), kicsontoz (szleng)

hígít

ige
 • felereszt, vizez
 • old
 • (bort): hamisít, felvizez
 • (pénzt): értéktelenít, lenyom, ront
 • sekélyesít, felszínessé tesz, kevesbít, gyengít, tompít

költség

főnév
 • kiadás, ráfordítás, kifizetés, kár (szleng, tréfás)
 • rezsi (bizalmas)
 • (tájnyelvi): költőpénz

nagymenő I.

melléknév
 • (szleng): tekintélyes, befolyásos, jelentékeny, ismert
 • (szleng): keresett, divatos, népszerű, felkapott (bizalmas), közkedvelt, király (szleng), ász (szleng), nagyagyú (szleng), penge (szleng), profi (bizalmas), császár (szleng), bajnok (szleng)

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

dacos

melléknév
 • ellenszegülő, ellenálló, rebellis (régies), makacs, konok, durcás (bizalmas), hajthatatlan, nyakas, akaratos, fejes (tájnyelvi), keményfejű, fafejű, csökönyös, truccos (bizalmas), megátalkodott, makrancos, önfejű, dölyfös, gőgös, visszadunnyogó (tájnyelvi), hörcsögös (tájnyelvi), engedetlen, morózus, rakoncátlan, lázadó, ellenkező, keménynyakú

rakoncátlan

melléknév
 • csintalan, pajkos, fegyelmezetlen, szertelen, féktelen, duhaj, fékevesztett, zabolátlan, vásott, komisz, huncut, szófogadatlan, engedetlen, mihaszna, gézengúz, rebellis (régies), nyughatatlan, makrancos, vadóc, szilaj, rossz, cselefendi (tájnyelvi)

papiros

főnév
 • papír, papírlap
 • irat, okirat, okmány, írás (bizalmas), igazolás, igazolvány, oklevél

mérsékel

ige
 • csillapít, enyhít, csökkent, tompít, halkít
 • moderál (bizalmas), visszafog, visszatartóztat, kisebbít, temperál (idegen), visszavesz, türtőztet, megnyugtat, csitít, csöndesít, redukál, elfojt, fékez, korlátoz, szabályoz, megszorít, apaszt, leszállít, leenged, leértékel, levisz, olt, elhomályosít, gyengít, letör, lefokoz, megzaboláz, visszaszorít, csorbít

megtérít

ige
 • visszafizet, megfizet, megad, viszonoz, kipótol, kiegyenlít
 • leró, fedez, visel
 • kárpótol, jóvátesz, helyrehoz, rekompenzál (idegen), kompenzál, kártalanít, kárpótlást nyújt
 • visszatérít, áttérít
 • (tájnyelvi): megfordít, visszafordít

morog

ige
 • (állat): kaffog, kurrog (tájnyelvi), drummog, mörmöl (tájnyelvi)
 • (bizalmas): morgolódik, dohog, füstölög, dörmög, zsörtölődik, elégedetlenkedik, zúgolódik, berzenkedik, dudog (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi), dörcög (tájnyelvi), zsémbel, dúl-fúl, haragszik, óg-móg (tájnyelvi) Sz: dohog, mint a terhes felhő
 • (has): korog

pajzán

melléknév
 • pajkos, csintalan, évődő, hamis, hamiskás, huncut, kacér, dévaj (választékos)
 • kétértelmű, szabados, sikamlós, csiklandós, pikáns, borsos

mihelyt

kötőszó
 • mihelyest (tájnyelvi), amint, alighogy, ahogy, miután

massza

főnév
 • pép
 • gyurma
 • halom, halmaz, tömeg, embertömeg, sokaság, plebs (pejoratív)

múlik

ige
 • szűnik, tűnik, csökken, csillapodik, enyhül, oszlik
 • kimúlik, meghal, elpusztul
 • (idő): telik, megy, repül, rohan, halad, fut, szalad, pereg, elszáll, eljár, elillan, tovaröppen (választékos)
 • (évet): betölt, túlhalad
 • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), áll (valakin, valamin)

pantomim

főnév
 • némajáték