puccs szinonimái

főnév
 • államcsíny, összeesküvés, zendülés, lázadás, erőszakos fordulat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszagondol

ige
 • visszanéz, visszatekint, visszapillant, visszaemlékezik, visszaréved, ráemlékezik

humanizmus

főnév
 • emberség, emberiesség, emberszeretet, emberközpontúság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a puccs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pohárköszöntő

főnév
 • tószt, áldomás, felköszöntő

örökmozgó

főnév
 • perpetuum mobile (idegen)
 • páternoszter

otthontalan

melléknév, főnév
 • hontalan, hazátlan, földönfutó, hajléktalan, bujdosó, vándor, kóborló, lézengő

nemiség

főnév
 • szexualitás (idegen), szex (bizalmas)

prém

főnév
 • szőrme, bunda, gerezna
 • szőrzet

repatriál

ige
 • hazatér, visszatér, hazatelepül
 • hazaszállít
 • visszahonosít

mérgelődik

ige
 • dühöng, bosszankodik, haragszik, dúl-fúl, pukkadozik (bizalmas), haragoskodik, neheztel, torzsalkodik, haragra lobban, füstölög, dühbe gurul, zsörtölődik, acsarkodik, dühösködik, háborog, tajtékzik, toporzékol, tüszköl Sz: fújja a hályogkövet; aligha meg nem eszi a méreg; dúl-fúl magában, mint a vadkan; forr a méreg (valakiben); pöszög, mint a kása; kígyókövet fúj

mellék

főnév
 • tájék, vidék, mente (valaminek)
 • mellékvonal, mellékállomás
 • (régies): oldal

konzultáció

főnév
 • tanácskozás, megbeszélés, konzílium (szaknyelvi)
 • tanácskérés, véleménykérés
 • tanácsadás, véleményadás

minta

főnév
 • sablon, példa, formula, modell, kaptafa, kokilla (szaknyelvi), forma, matrica, fazon, standard, klisé, alakozó, öntőminta, negatív, séma
 • hím, mintázat, motívum
 • áruminta, mutatvány, mutaték (régies), mintapéldány, mintadarab, próbadarab, prototípus, specimen (idegen), mustra (régies), kóstoló, előkép
 • etalon, forma
 • mintakép, példa, példakép, eszménykép, ideál
 • szabásminta, szabásrajz, snitt

rezsim

főnév
 • uralom, hatalom, éra, kormányrendszer, kormányzati rendszer, rendszer, kormányzat, kormányzás

serény

melléknév
 • gyors, ügyes, fürge, friss, fürcse (tájnyelvi), sebes, eleven, mozgékony, borbás (tájnyelvi)
 • szorgalmas, szorgos, buzgó, fáradhatatlan, energikus, tevékeny, dolgos, aktív, agilis, tűzrőlpattant, lankadatlan, kitartó, lendületes, életerős, tetterős, igyekvő, iparkodó

felmér, fölmér

ige
 • felbecsül, felértékel, feltérképez, mérlegel, áttekint, átgondol, megítél
 • megbecsül, taksál, saccol (bizalmas), felhammal (tájnyelvi)
 • vizsgál, szondáz

telekkönyvez

ige
 • kataszterez (szaknyelvi)

szerzetesnő

főnév
 • apáca, nővér

puha

melléknév
 • lágy, petyhüdt, ernyedt, gyenge, meggyöngült, löttyedt, pihepuha, tottyadt (tájnyelvi), pozsgás (szaknyelvi), pempős, pépes, felpuhult, fonnyadt, lottyadt, szotyka (tájnyelvi), szotyogós (tájnyelvi), lepenye (tájnyelvi)
 • erőtlen, elkényeztetett, gyenge
 • pipogya, elpuhult, puhány, teddide-teddoda, erélytelen, határozatlan, engedékeny, enervált, férfiatlan, effeminált (idegen)

plébános

főnév
 • lelkész, pap, tisztelendő, nagypap (tájnyelvi), öregpap (tájnyelvi), lelkipásztor

razzia

főnév
 • ellenőrzés, rajtaütés, őrjárat

szép II.

határozószó
 • szépen, finoman
 • észrevétlenül, apránként, fokról fokra

radíroz

ige
 • töröl, kidörzsöl, kiradíroz, kigumiz (tájnyelvi)
 • megsemmisít, eltüntet, leradíroz

összeesküvő

főnév
 • konspirátor (idegen), konspiráló (idegen), pártütő, pártos (régies)

rém I.

főnév
 • kísértet, fantom, rémkép, szörny, szörnyeteg, szellem, rém, démon
 • mumus
 • rémület, rémség, iszonyat
 • átok, csapás

szervál2

főnév
 • bozótmacska, tigrismacska