serény szinonimái

melléknév
 • gyors, ügyes, fürge, friss, fürcse (tájnyelvi), sebes, eleven, mozgékony, borbás (tájnyelvi)
 • szorgalmas, szorgos, buzgó, fáradhatatlan, energikus, tevékeny, dolgos, aktív, agilis, tűzrőlpattant, lankadatlan, kitartó, lendületes, életerős, tetterős, igyekvő, iparkodó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hugyozik

ige
 • (durva): vizel, pisil, csurgat (bizalmas), pisál (durva), brunzol (szleng), brunyál (szleng), kiengedi a gőzt (tréfás), locsol (tréfás), leereszti a fejéről a vizet, kicsavarja a répát (tréfás)

veszekedik, veszeksz

ige
 • perlekedik, pöröl, szóváltásba keveredik, összeszólalkozik, ordítozik, kiabál, viszálykodik, nyelvel, kárál, civódik, zsémbel, felesel, összezördül, zsörtölődik, torzsalkodik, háborúskodik, civakodik, marakodik, összekap, hajba kap, balhézik (szleng), cirkuszol (szleng), arénázik (szleng), zrízik (szleng), berzenkedik (tájnyelvi), debukál (tájnyelvi), huzakodik, ruházkodik (tájnyelvi), pattog (tájnyelvi) Sz: nagy patáliát csap
 • (tájnyelvi): kívánkozik, bomlik (valaki után)
 • szid, korhol, sérteget
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a serény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

röntgenkészülék

főnév
 • röntgen, röntgenlámpa, röntgencső

prímás1

főnév
 • érsek, hercegprímás (régies)

pohárköszöntő

főnév
 • tószt, áldomás, felköszöntő

összekuporodik

ige
 • összehúzódik, összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekucorodik (tájnyelvi), összegubbaszkodik (tájnyelvi), leguggol, összezsugorodik Sz: karikába fekszik, mint a kutya

savanykás

melléknév
 • savanyú, fanyar, ecetes, savanydad (régies), gyengesavanyú (tájnyelvi), borízű Sz: fanyar, mint az egres

szakadás

főnév
 • rés, nyílás, hézag, hasadék, lyuk
 • repedés, feslés, hasadás, tépés, törés
 • cezúra (választékos)
 • üzemzavar, áramszünet
 • meghasonlás, szétválás, különválás, felbomlás, eltávolodás

nyilvános

melléknév
 • közismert, köztudomású, ismert, ismeretes, tudvalevő, tudott, publikus, leplezetlen, nyilvánvaló, világos, nyílt

nomád

melléknév
 • sátorlakó, pusztai, vándorló, költöző, barangoló, kóborló, vándor
 • (pejoratív): civilizálatlan, barbár, vad

lék

főnév
 • rés, nyílás, nyiladék (régies), hasadék (régies), vék (tájnyelvi)
 • repedés

odautazás

főnév
 • odaút

szamovár

főnév
 • teafőző, teakatlan (régies)

széttár

ige
 • kitár, kinyit
 • (kart): szétterjeszt, széjjelterjeszt, szétnyit
 • (lábat): szétvet, szétterpeszt

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

uszály

főnév
 • teherhajó, slepp (idegen), leppentyű (régies), uszony (régies)
 • kíséret, szolgahad

tény

főnév
 • valóság, igazság, tényállás, konkrétum, faktum (régies), bizonyosság, adat, körülmény, dolog, megtörtént dolog, realitás
 • állítás, tétel
 • megállapítás

sértés

főnév
 • sérelem, bántódás, bántalom, szidalom, rágalom
 • igazságtalanság, méltánytalanság
 • bántalmazás, erőszakoskodás, támadás
 • inzultus, rágalmazás, becsmérlés

rovarirtó

főnév
 • rovarölő

stratégia

főnév
 • hadászat, hadtudomány
 • harcászat (szaknyelvi), harcmodor, harcmód, taktika, haditerv
 • módszer, eljárás, út, metódus, szisztéma, technológia

telefonközpont

főnév
 • távbeszélőközpont (szaknyelvi), központ (bizalmas)

sivatag II.

melléknév
 • terméketlen, kopár, sivár, kietlen, elhagyatott, lakatlan, puszta
 • örömtelen, vigasztalan, meddő

pszichiátria

főnév
 • elmegyógyászat

sütnivaló

főnév
 • (tájnyelvi): kovász
 • (tréfás): ész, okosság, elme, értelem, spiritusz (bizalmas), dörzsöltség (bizalmas), megfontoltság, bölcsesség, gógyi (szleng)

tengerész

főnév
 • matróz, hajós, tengerésztiszt
 • tengerjáró, tengeri medve (bizalmas)