örökmozgó szinonimái

főnév
 • perpetuum mobile (idegen)
 • páternoszter

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

óceán

főnév
 • tenger, világtenger

ausztriai

melléknév
 • osztrák, sógor (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a örökmozgó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ornitológia

főnév
 • madártan

nagy II.

határozószó
 • igen, nagyon, nagymértékben

mozgó II.

főnév
 • (régies): mozi, filmszínház, mozgóképszínház (régies)

megszégyenülés

főnév
 • felsülés, blamázs, blama (bizalmas), leégés (bizalmas), ciki (szleng), kudarc, fiaskó, szégyen, gyalázat, szégyenvallás (régies)

önbecsülés

főnév
 • önérzet, öntudat, büszkeség

pártember

főnév
 • párttag, pártfunkcionárius

marcangol

ige
 • mar, tép, szaggat, melleszt (tájnyelvi), martat (tájnyelvi)
 • (választékos): mar, mardos, furdal, kínoz, emészt, gyötör, esz, rág, tépdes

maga I.

névmás
 • önmaga, saját maga, magamaga

képtelen II.

határozószó
 • bődületes, iszonyú, fantasztikus, óriási

megbeszél

ige
 • meghány-vet, megtanácskozik, megtárgyal, megvitat, konzultál, diszkutál (régies), pertraktál (idegen), tanácskozik, átbeszél (bizalmas), végigbeszél, megcseveg, megdumál (szleng), megdeputál (tájnyelvi), konferenciázik (régies)
 • megállapodik, összebeszél
 • összeegyeztet

pej

melléknév, főnév
 • (ló): vörösesbarna, sárgásbarna, viaszszínű

prímás1

főnév
 • érsek, hercegprímás (régies)

elugrik

ige
 • elpattan, elrugaszkodik, elszökik (tájnyelvi)
 • elszalad, átruccan, átrándul

szemetes II.

főnév
 • kukás, szemétszállító, köztisztasági alkalmazott
 • szemétvödör, kuka, szemétláda, szemétkosár, papírkosár

sarjadék

főnév
 • sarj, szártag (szaknyelvi), internódium (szaknyelvi), sarjazat (régies), sarang (régies), rügy, hajtás, ágacska, csemete, kinövés (régies), kifejlés, palánta
 • sarj, ivadék, utód, leszármazott, származék, gyermek, magzat (választékos), csemete (bizalmas), fióka, poronty (bizalmas), családfi (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)

örömittas

melléknév
 • örömmámoros, elragadtatott, boldog, jókedvű, önfeledt, vidám

optimális

melléknév
 • legkedvezőbb, legjobb, eszményi

pallos

főnév
 • hóhérpallos, hóhérbárd, bárd, nyakazó, bakóbárd (régies), kard (régies)

ruhafogas

főnév
 • ruhaakasztó, ruhakampó, fogas

összegyűrődik

ige
 • összeráncolódik, begyűrődik, eltörekül (tájnyelvi)

naiv

melléknév
 • gyermeteg, gyermekded, gyerekes, ártatlan, szűzies
 • nyílt, őszinte, természetes, keresetlen
 • óvatlan, tapasztalatlan, tájékozatlan, egyszerű, jámbor, együgyű, balga, járatlan, butácska
 • hiszékeny, jóhiszemű, gyanútlan, könnyen hívő, félrevezethető, rászedhető, átejthető
 • népi (eposz)
 • ösztönös, autodidakta, neoprimitív

parafa

főnév
 • paratölgy, kéregfa

sápítozik

ige
 • sopánkodik, siránkozik, panaszkodik, lamentál (bizalmas), jajgat, óbégat, jajveszékel, nyöszörög, sápog (tájnyelvi), sipákol (tájnyelvi), sipítozik (pejoratív), nyafog, bozsékol (tájnyelvi)