nemiség szinonimái

főnév
 • szexualitás (idegen), szex (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

folyószámla

főnév
 • kontó (régies), bankszámla

fejléc

főnév
 • fej, kopf (szaknyelvi), vignetta (idegen)
 • homlokléc
 • cégjelzés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nemiség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

műtét

főnév
 • operáció, sebészeti beavatkozás, sebészi beavatkozás, művi beavatkozás, műtétel (régies)

megszégyenülés

főnév
 • felsülés, blamázs, blama (bizalmas), leégés (bizalmas), ciki (szleng), kudarc, fiaskó, szégyen, gyalázat, szégyenvallás (régies)

megmosakodik, megmos

ige
 • megmosdik, tisztálkodik, felfrissíti magát
 • megfürdik, letusol, zuhanyozik

magasztal

ige
 • egekig magasztal, dicsér, agyondicsér, feldicsér, áradozik (valakiről), dicsőít, áld, istenít, bálványoz, tömjénez, dicshimnuszt zeng (valakiről), imád, fölemel (régies)

narkózis

főnév
 • altatás, bódítás, érzéstelenítés, reusch (idegen), anesztézia
 • kábulat, kábultság, bódulat

oda-vissza

határozószó
 • jövet-menet, menet-jövet, előre-hátra, ide-oda, föl-alá
 • (jelzőként): menettérti, retúr

laktató

melléknév
 • kiadós, tápláló, tartalmas, jóllakató, kompakt, fogós (tájnyelvi)

kurrens II.

főnév
 • körözvény
 • (szaknyelvi): kisbetű

iparosít

ige
 • indusztrializál (idegen)

legátus

főnév
 • követ, küldött, parlamenter (régies)
 • mendikáns (idegen)

ominózus

melléknév
 • (választékos): baljóslatú, baljós, balszerencsés, végzetes, végzetszerű, vészhozó, veszedelmes, vészterhes, fátumszerű, fatális, átkos, kárhozatos, tragikus, szerencsétlen

összekuporodik

ige
 • összehúzódik, összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekucorodik (tájnyelvi), összegubbaszkodik (tájnyelvi), leguggol, összezsugorodik Sz: karikába fekszik, mint a kutya

él1

ige
 • életben van, van, egzisztál (idegen), létezik, éldegél, élődik (tájnyelvi), tengődik
 • átél, megél, eltölt
 • (valamiből): fenntartja magát
 • (valamiből): táplálkozik (valamivel), fogyaszt (valamit)
 • (valamivel): felhasznál, kihasznál, megragad
 • lakik, lakozik (választékos)
 • fennmarad, megmarad, megőrződik
 • használatos, járatos, járja

segédcsapat

főnév
 • utánpótlás, erősítés

púderdoboz

főnév
 • púdertartó, púderosdoboz, púderosszelence, púderkompakt, pudrié (idegen)

nemz

ige
 • (férfi): megtermékenyít, fogantat
 • közösül, párosodik
 • létrehoz, teremt, alkot

műalkotás

főnév
 • mű, alkotás, műremek, művészi alkotás, opus (választékos), műtárgy, kompozíció, kreáció, remekmű, remeklés (régies), mestermű, gyöngyszem

nyomorúság

főnév
 • nyomor, ínség, koldusbot, nélkülözés, éhezés, szükség, szegénység, szűkölködés, tengődés, córesz (szleng), nincstelenség, hiány, szorultság, mizéria (bizalmas)
 • baj, szenvedés, csapás, vesződség, kár, szerencsétlenség, boldogtalanság, jajság (tájnyelvi), balszerencse, kín, viszontagság, hányattatás
 • betegség, nyavalya, kórság

primitív

melléknév
 • kezdetleges, fejletlen, elmaradott, civilizálatlan, barbár, vad, természeti, ősi, eredeti, kezdeti, hajdani
 • bennszülött, őslakó
 • igénytelen, hevenyészett, lapos, silány, odavetett, éretlen, kiforratlan
 • tanulatlan, iskolázatlan, kulturálatlan, műveletlen, csiszolatlan, modortalan, neveletlen, udvariatlan, bugris (bizalmas), buta, tahó

nimfa

főnév
 • najád (idegen), driád (idegen), nereida (idegen)
 • (tájnyelvi): hableány, sellő, vízi tündér

megtetszik

ige
 • tetszeni kezd, tetszést kelt, elnyeri valakinek a tetszését
 • (tájnyelvi): meglátszik

ócska

melléknév
 • használt, viselt, viseltes, színehagyott, molyette, molyrágta, rongyos, kiszolgált, idejétmúlt, idejemúlt, avítt, kopott, ütött-kopott, elnyűtt, szedett-vedett, kafac (tájnyelvi), kopodalom (tájnyelvi), hajdináré (tájnyelvi), hinyott-hányott (tájnyelvi)
 • silány, rossz, hitvány, szar (durva), gyatra, rozoga, vacak, szegényes, ramaty, eladhatatlan, selejtes, csapnivaló, bóvli, rozzant, kacat, tré (szleng), snassz (bizalmas), semmit érő (tájnyelvi), értéktelen, vicikvacak, piti (bizalmas)
 • régi, öreg, szakállas, elkoptatott, semmitmondó
 • vízözön előtti, időmarta (választékos), időrágta, avult, elavult, muzeális, elcsépelt

prózai

melléknév
 • kötetlen (stílus), folyóbeszédbeli
 • száraz, hétköznapi, köznapi, mindennapi, profán, kicsinyes, fantázia nélküli, fantáziátlan, jellegtelen, földhözragadt, lapos, szürke, banális, közönséges, rideg, unalmas, sivár