méhész szinonimái

főnév
 • méhtenyésztő, méhesgazda, dongós (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

céloz

ige
 • megcéloz, célba vesz, irányoz, puskavégre fog, célol (tájnyelvi)
 • kitűz
 • utal, célzást tesz, megpendít, célozgat, sejtet, jelez, felvet, odavet, érzékeltet

visszér

főnév
 • véna, vivőér, gyűjtőér
 • (bizalmas): visszércsomó, visszérgyulladás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a méhész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megragadó

melléknév
 • ellenállhatatlan, vonzó, rokonszenves, elragadó, elbájoló, elbűvölő, csábító, szuggesztív, lenyűgöző, érdekes, érdekfeszítő, izgalmas, feltűnő, lélegzetelállító, lebilincselő

lüktet

ige
 • ver, pulzál (szaknyelvi), lükög (tájnyelvi), dobog, dobban, kalapál, zakatol
 • zsibog
 • nyilallik, sajog, szaggat, fáj

levelez

ige
 • levelet vált, írásol (tájnyelvi), korrespondeál (régies)
 • (régies): lapoz, hajt

kultusz

főnév
 • vallásgyakorlat, tisztelet, istentisztelet, imádat
 • dicsőítés

megtermékenyítés

főnév
 • teherbe ejtés, inszemináció (idegen), fekundáció (idegen)

monopolizál

ige
 • ural, kisajátít, magához ragad, lefoglal, bekebelez (vállalatot)

zsoldos I.

melléknév
 • fizetett, hópénzes

kiveséz

ige
 • ízekre szed, megbírál, kritizál, elemez, analizál, kizsigerel

kispolgári

melléknév
 • nyárspolgári

hazudós

melléknév
 • hazug, hazudozó, szavahihetetlen, link (szleng), ezredes (szleng), százados (szleng), háryjános, fillentő (régies), elegy-belegy (tájnyelvi) Sz: hozzászokott a cigány lovon nyargalni; sok eresztékje van a beszédének; rovásra hazudik; egy szava sem igaz

konstrukció

főnév
 • szerkezet, felépítés, berendezés, összeállítás, struktúra, gépezet, mechanizmus
 • szerkesztés, megszerkesztés, tervezés, megtervezés, elrendezés, organizáció (idegen)
 • terv, tervezet, elgondolás, elképzelés

mulattató II.

főnév
 • bohóc, mókamester, tréfacsináló, komédiás, bolond (bizalmas)

névleges

melléknév
 • látszólagos, jelképes, szimbolikus, fiktív, metaforikus, példázatos, parabolikus, képletes, formális
 • megközelítő

csípős

melléknév
 • erős, maró, égető, borsos, eszős (tájnyelvi), szúrós, orrfacsaró (szag), pikáns (íz), karcos (bor), fanyar, fűszeres
 • (hideg, szél): metsző, átható, éles, fogas (tájnyelvi), körmös (tájnyelvi)
 • (régies): fanyarú, savanyú, fojtós (régies), ízetlen
 • csipkelődő, bosszantó, bántó, sértő, gúnyos, gunyoros, gúnyolódó, csúfondáros, csúfolódó, fullánkos, epés, rosszmájú, rosszindulatú, bisszig (bizalmas), pikírt (bizalmas), szúrós, harapós, szarkasztikus (választékos), szatirikus, metsző (gúny), maliciózus (idegen)

pufók

melléknév
 • dundi, kövérkés, pufi (bizalmas), gömbölyded, párnás, kerek képű, duncsi, pufli (tájnyelvi), bömfli (tájnyelvi), bufakos (tájnyelvi), bufitos, cipóképű, dönci, döncsi (tájnyelvi), dudóka (tájnyelvi), dundus (bizalmas), pofás

összeszokik

ige
 • összemelegedik, összeédesedik, összetörődik (tájnyelvi), összerázódik

melák

melléknév, főnév
 • tohonya, tahó (bizalmas), lomha, málé, mohamet (tájnyelvi)
 • (bizalmas): mafla, bamba, bumfordi, behemót

megolvas

ige
 • (tájnyelvi): megszámlál, megszámol, összeszámol, számba vesz, kalkulál
 • (tájnyelvi): elolvas, felolvas, végigolvas

mikulásvirág

főnév
 • karácsonyi csillag

összefolyik

ige
 • egybefolyik, összevegyül, egybeömlik, összeszalad, összecsap
 • egybeolvad, összeolvad, összemosódik, összefut, elmosódik

menetel I.

ige
 • masíroz, vonul, gyalogol, marsol (tájnyelvi), masírol (tájnyelvi), kutyagol (bizalmas), baktat

magzatelhajtás

főnév
 • terhességmegszakítás, abortusz, küret (szaknyelvi), angyalcsinálás (régies), méhkaparás, kaparás, művi vetélés, magzatűzés (régies)

mise

főnév
 • szentmise, istentisztelet, szentmiseáldozat
 • rekviem
 • roráté (idegen)
 • tedeum (idegen)
 • kismise, csendes mise
 • nagymise, énekesmise, öregmise (tájnyelvi)

összeráz

ige
 • felkavar, megráz
 • (bizalmas): összehoz (bizalmas), összekapcsol