mindenütt szinonimái

határozószó
 • mindenhol, széltében-hosszában, úton-útfélén, lépten-nyomon, jobbra-balra, világszerte, körös-körül, szerteszerint (régies), mindenfelé, akárhol Sz: a szélrózsa minden irányában; égen és földön; amerre csak a szem ellát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kedélyes

melléknév
 • derűs, oldott, bohém, joviális (régies), jókedvű, nyájas, vidám, szívélyes, derűlátó
 • könnyed, elnéző
 • kellemes, lakályos, hangulatos, meghitt, gemütlich (idegen), nedélyes (régies)

hálóterem

főnév
 • hálószoba, ágyasház (régies), alvószoba, hálóház (régies), háló, dormitórium (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mindenütt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mélyül

ige
 • növekedik, bővül, tágul, terjeszkedik, tért nyer
 • erősödik, fokozódik, elhatalmasodik

megállapodik

ige
 • megegyezik, kiegyezik, összebeszél, szerződik (valakivel), paktál (régies), megszegődik (tájnyelvi), egyezséget köt, egyezségre jut, dűlőre jut, megbeszél, megállapodásra jut, elhatároz
 • megáll, megszáll
 • letelepedik, gyökeret ver, lehorgonyoz Sz: felüti a sátorfáját
 • kiforrja magát, megkomolyodik, lehiggad, meghiggad, megnyugszik

maratoni

melléknév
 • hosszan tartó, elhúzódó, vég nélküli, véget nem érő

lefed

ige
 • leborít, letakar, leterít, betakar, bevon, befed
 • lefátyoloz, lelapol (tájnyelvi)

mesztic

főnév
 • félvér

napibér

főnév
 • napszám, napidíj, zsold (régies), szakmánybér (szaknyelvi)

kotyvalék

főnév
 • keverék, elegy, zagyvalék, habarék, pancs, pacsmag, lötty, moslék, gezemice (tájnyelvi)

konstrukció

főnév
 • szerkezet, felépítés, berendezés, összeállítás, struktúra, gépezet, mechanizmus
 • szerkesztés, megszerkesztés, tervezés, megtervezés, elrendezés, organizáció (idegen)
 • terv, tervezet, elgondolás, elképzelés

holdvilágos

melléknév
 • holdas, holdfényes, hold világította (régies)
 • romantikus, ábrándos, ábrándozó

következetlen

melléknév
 • inkonzekvens, ingadozó, tétovázó, bizonytalan, határozatlan, ésszerűtlen, illogikus, logikátlan, követhetetlen, értelmetlen, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, szeszélyes, állhatatlan, szétfolyó, széteső, hanyatlan (tájnyelvi) Sz: nem jár egy vágásban a kereke

nektár

főnév
 • virágnedv, virágpor
 • (választékos): istenital, istenek itala
 • finom bor

odakerül

ige
 • odaérkezik, odajut, odavetődik, odaszármazik (tájnyelvi)(valahonnan)

dezinficiál

ige
 • (szaknyelvi): fertőtlenít, megtisztít, sterilizál, sterilez, csírátlanít, csíramentesít

régiség

főnév
 • avultság, óság, ószer (régies)
 • antikvitás, ereklye, műtárgy, műkincs
 • (régies): idősség, korosság

pata

főnév
 • köröm (patás állaté), szaru, lóköröm
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), futómű (szleng), küllő (szleng), alváz (szleng), mankó (szleng), virgács (szleng), léc (szleng), pipa (szleng), sonka (szleng), csülök (szleng)

mini I.

melléknév
 • parányi, picike, piciny, picurka, picuri, apró, aprócska, csepp, csöppnyi, pöttöm, kis, kicsiny, icipici, incifinci, pindurka, pinduri, miniatűr

mellől

névutó
 • környékéről

múzsa

főnév
 • ihlető
 • ihlet

pária

főnév
 • kaszton kívüli, érinthetetlen, megvetett (személy)

molnár

főnév
 • malmos (régies), molinár (régies), őrlő (régies)

megcsíp

ige
 • belecsíp, megmar, csipked, megmarkol, megfullánkol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megüt
 • elfog, elkap, elcsíp
 • rajtakap, rajtacsíp

nagybeteg

melléknév
 • súlyos beteg, nyavalyás (régies), félholt, dögrováson van (durva)

passzió

főnév
 • időtöltés, kedvtelés, élvezet, szenvedély, szeszély, hóbort, hobbi, szórakozás(bizalmas)(pejoratív)