megun szinonimái

ige
 • belecsömörlik, torkig van (valamivel), megrestell (tájnyelvi), elun, ráun, beleun, belefárad, megelégel, elege lesz (valamiből), betelik (valamivel), belefásul, elfásul, megutál Sz: jóllakott vele(vmiért, vkiért)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elutasítás

főnév
 • visszautasítás, megtagadás, kosár, kikosarazás, elvetés, repudiáció (idegen), ellenzés

hírmagyarázat

főnév
 • kommentár, háttér, hírháttér, háttérmagyarázat, elemzés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megun szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megneszel

ige
 • (tájnyelvi): megérez, meghall, észrevesz, kifürkész, kimatat (tájnyelvi), kiszagol (bizalmas), megszimatol, megsejt, megorront, megnesszent (tájnyelvi)
 • megtud, ráérez, rájön

lomb

főnév
 • levélzet, lombkorona, lombsátor, lombozat, fakorona

leszerelés

főnév
 • feloszlatás, csökkentés
 • lefegyverzés, demilitarizáció, demilitarizálás (idegen), demobilizálás (idegen), demobilizáció (idegen)

kreatív

melléknév
 • alkotó, létrehozó, teremtő

megszégyenül

ige
 • szégyent vall, szégyenben marad, nevetségessé válik, nevetségessé teszi magát, blamálja magát, felsül, befürdik (szleng), leég (bizalmas), lebőg (szleng), levizsgázik (bizalmas) Sz: kijut neki a pirítós kenyérből

mitológia

főnév
 • hitregetan

zsálya

főnév
 • rézsuka (tájnyelvi), szalvia

kitermelés

főnév
 • fejtés, bányászás, kiaknázás, üzemeltetés, kinyerés, jövesztés (szaknyelvi)

kirívó

melléknév
 • szembetűnő, szembeszökő, feltűnő, égbekiáltó, ordító (hiba), éles, kiáltó, vaskos, durva, bántó, leplezetlen, nyilvánvaló, disszonáns, eklatáns, grell (régies), kirívós (tájnyelvi)

havasi

melléknév
 • alpesi, alpi, bérci, hegyi

komédiás

főnév
 • (régies): csepűrágó, mutatványos, színész
 • (jelzőként): képmutató, alakoskodó, színészkedő, színlelő, tettető, megtévesztő

mosnivaló

főnév
 • szennyes, cula (tájnyelvi)

nemzetközi

melléknév
 • internacionális (idegen), államok feletti, népek közötti, egyetemes, világméretű, globális

csicsóka

főnév
 • csókapityóka, csókarépa, kocirépa, pucokrépa, földialma (régies), tótrépa (régies), pityóka (tájnyelvi)
 • krumpli, burgonya

profán

főnév
 • világi
 • avatatlan
 • hétköznapi, közönséges, köznapi, mindennapi, prózai, megszokott, szokványos, sablonos, lapos, banális
 • tiszteletlen, kegyeletsértő, szentségtörő
 • durva, otromba, neveletlen, szemtelen, arcátlan, pimasz, impertinens (régies), udvariatlan, modortalan, faragatlan

összehajt1

ige
 • összeterel, egybeterel

megvacsorázik

ige
 • elvacsorál (tájnyelvi)

megmakacsol

ige
 • (megmakacsolja magát): akadékoskodik, makacskodik, csökönyösködik, dacoskodik, megköti magát, megnyakasodik (választékos), megbaklik (tájnyelvi), megebelli magát (tájnyelvi)

messzelátó I.

melléknév
 • távollátó
 • messze tekintő, előre tekintő

őrszoba

főnév
 • kapitányság, rendőrség, botos kégli (tréfás), jagellóság (szleng), jard (szleng)

mellékfoglalkozás

főnév
 • mellékállás, másodállás

ma I.

határozószó
 • máma (bizalmas), a mai napon, manap (régies)
 • mostanában, napjainkban, mostanság, manapság, jelenleg, a jelenben

mindazonáltal

kötőszó
 • mindamellett, mégis, azonban, de azért, ellenére, dacára, ámde, egyébiránt

összefolyik

ige
 • egybefolyik, összevegyül, egybeömlik, összeszalad, összecsap
 • egybeolvad, összeolvad, összemosódik, összefut, elmosódik