példabeszéd szinonimái

főnév
 • példázat, parabola (szaknyelvi), allegória, tanmese
 • (tájnyelvi): közmondás, szólás, szólásmondás, szokásmondás (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

orgona1

főnév
 • organon (régies), rézduda (régies)

elfárad

ige
 • kimerül, elgyengül, ellankad, elpilled, elernyed, elcsigázódik, elbágyad, eltörődik, kifullad, meggebed (tájnyelvi), eltikkad
 • elkopik, elhasználódik
 • (választékos): elmegy, odafárad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a példabeszéd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

panasz

főnév
 • (szaknyelvi): tünet, szimptóma (szaknyelvi)
 • sérelem, hasfájás (szleng)
 • panaszkodás, kesergés, panaszolkodás (régies), sirám, siralom, jeremiád (szaknyelvi), jajkiáltás (választékos), lamentáció (régies), lamentálás (bizalmas), sopánkodás, nyavalygás, siránkozás, óbégatás (pejoratív), nyafogás, zsémbelődés
 • panasztétel, reklamáció
 • bejelentés, feljelentés, panaszirat, kereset, vád
 • kifogás, óvás, felszólalás, tiltakozás, fellebbezés, apelláta (idegen)

nyúltagy

főnév
 • hátsó agy, nyúltvelő

nyalakodik

ige
 • torkoskodik, pákosztoskodik (bizalmas), csemegézik, nassol (bizalmas), eszeget, kuktálkodik (tájnyelvi), kóstol
 • tisztálkodik, mosdik
 • (bizalmas): csókolózik, puszilkodik, nyal-fal

mocorog

ige
 • mozgolódik, izeg-mozog, fészkelődik

pártkönyv

főnév
 • tagkönyv, tagsági könyv, tagsági igazolvány, tagsági (bizalmas)
 • piros könyv (bizalmas)

próbarepülés

főnév
 • kísérleti repülés, berepülés (szaknyelvi)

megmakacsol

ige
 • (megmakacsolja magát): akadékoskodik, makacskodik, csökönyösködik, dacoskodik, megköti magát, megnyakasodik (választékos), megbaklik (tájnyelvi), megebelli magát (tájnyelvi)

meghatottság

főnév
 • megilletődés, elérzékenyülés, megindultság, elfogódottság, felindulás, megrendülés

kimondhatatlan II.

főnév
 • (régies): alsó, alsónadrág, gatya, alsógatya, kisnadrág, mondhatatlan (régies)

megszépül

ige
 • kivirul, kivirágzik, kifejlődik, kikupál (tájnyelvi)

puskalövés

főnév
 • tüzelés, puskatűz, durrogás

rest II.

főnév
 • semmirekellő, naplopó, lajhár, dologkerülő, munkakerülő

ezüstfa

főnév
 • olajfa

szurokfű

főnév
 • fekete gyopár, vadmajoranna, vargamajoranna, oregano

szaglász

ige
 • szagolgat, szaglál, szimatol, szimatot kap
 • kutat, kémlel, kíváncsiskodik, fürkész, puhatol, puhatolózik, vizsgálódik (bizalmas), nyomoz, cserkész (régies), leselkedik, vizslat

pelenka

főnév
 • pelus (bizalmas), pelcsi (bizalmas), póka (tájnyelvi), pólya (régies)

palánta

főnév
 • ültetvény
 • emberpalánta, gyerek, kisgyerek

politikus I.

melléknév
 • diplomatikus, körültekintő, óvatos, előrelátó, meggondolt, elővigyázatos
 • fortélyos, ravasz, agyafúrt, furfangos, körmönfont, csalafinta Sz: ellenségének is köszön

sül1

ige
 • pirul, pörkölődik, barnul
 • aszik
 • izzad, melege van

perverz

melléknév
 • természetellenes, rendellenes, visszás, fonák, eltévelyedett, elvetemült, romlott, fajtalan

odalesz

ige
 • elpusztul, meghal, kimúlik
 • megsemmisül, tönkremegy, meghiúsul
 • eltűnik, elvész, elúszik (bizalmas), elenyészik, ugrik (szleng), fuccsba megy (bizalmas), kárba vész, veszik (szleng)
 • (szleng): elkeseredik, tanácstalanná válik, csalódik, letörik (bizalmas)
 • meglepődik, elámul
 • (bizalmas): elutazik, távol lesz

potom

melléknév
 • kis összegű, olcsó, potya, bagó (bizalmas), csekély, jelentéktelen
 • (régies): hiábavaló, haszontalan, semmirekellő

szabályozó II.

főnév
 • regulátor, állítómű, beállító-készülék