táppénz szinonimái

főnév
 • betegszabadság, betegpénz
 • betegállomány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyilatkozik

ige
 • véleményt mond, beszél, bejelent, elmond, tudtára ad, kinyilvánít, kijelent, kihirdet, közhírré tesz, deklarál
 • nyilatkozatot ad, interjút ad
 • válaszol
 • szavaz, voksol, választ

traccsol

ige
 • fecseg, cseveg, tereferél, beszélget, pletykázik, trécsel (bizalmas), trafikál (régies), diskurál, locsog, csacsog, dumál (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a táppénz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

születés

főnév
 • világrajövetel
 • gyermekáldás (választékos)
 • kezdet, eredet, származás, gyökér, forrás
 • keletkezés, létrejött, kialakulás

szamovár

főnév
 • teafőző, teakatlan (régies)

szabadalmaztat

ige
 • patentíroz (idegen), engedélyeztet, elsőbbséget szerez

rostély

főnév
 • rács, rácsozat, gitter (szaknyelvi)
 • vasrács, tűzrács, kályhaellenző
 • sütőrostély, sütőrács, rostélyrács, rosta (régies)
 • sisakrostély

tamburmajor

főnév
 • (régies): karmester, karnagy

testvér

főnév
 • édesegy (tájnyelvi), testvérke, kistestvér, vér (választékos), egyvér (régies), édestestvér, vértestvér, atyafi (régies), tesó (szleng)
 • (bizalmas): felebarát, embertárs, atyafi (tájnyelvi), feletárs (régies), rokonfél (régies)
 • fráter, barát, szerzetes

profán

főnév
 • világi
 • avatatlan
 • hétköznapi, közönséges, köznapi, mindennapi, prózai, megszokott, szokványos, sablonos, lapos, banális
 • tiszteletlen, kegyeletsértő, szentségtörő
 • durva, otromba, neveletlen, szemtelen, arcátlan, pimasz, impertinens (régies), udvariatlan, modortalan, faragatlan

pór

főnév
 • paraszt, földművelő, földműves, szántóvető (régies), nemtelen (régies)
 • plebejus

méreg

főnév
 • toxin (szaknyelvi), maszlag (tájnyelvi), métely (tájnyelvi), mirigy (régies), étek (tájnyelvi), etető (tájnyelvi), étő (tájnyelvi)
 • harag, fölháborodás, düh, bosszúság, indulat, fölindulás, bosszankodás, dühroham, dühkitörés, gyűlölet, epe, pipa (szleng)

ragaszkodás

főnév
 • hűség, lojalitás, kötődés, fűződés (választékos), csatolódás (régies), tapadás (régies), simulás (régies), vonzódás, odaadás, rajongás, törődés, engedelmesség, kitartás, állhatatosság, tántoríthatatlanság

tisztelt

melléknév
 • nagyérdemű, nagyra becsült, nagybecsű, becses, tiszteletben álló, elismert, érdemes, respektált

tunyaság

főnév
 • lustaság, restség
 • dologtalanság, tétlenség

idegfeszítő

melléknév
 • idegtépő, idegborzoló, idegőrlő, izgalmas, izgató
 • kimerítő, fárasztó

vergődik

ige
 • hánykolódik, hánykódik, vonaglik, ráng, rángatózik
 • kínlódik, vesződik, bajlódik, küszködik
 • tépelődik, vívódik, tipródik, gyötrődik, szenved
 • nyomorog, tengődik
 • vánszorog

tárca

főnév
 • pénztárca, erszény, buksza (bizalmas), brifkó (szleng)
 • jegyzetfüzet, mappa
 • tárcarovat
 • ügykör, minisztérium, miniszterség

szurokfű

főnév
 • fekete gyopár, vadmajoranna, vargamajoranna, oregano

tengeralattjáró

főnév
 • búvárhajó, búvárnaszád

vegykonyha

főnév
 • (bizalmas): laboratórium, labor (bizalmas), officina (régies)

tátong

ige
 • ásít
 • (régies): tátog

szatócs

főnév
 • fűszeres (régies), kalmár, kiskereskedő, boltos, krájzleros (bizalmas), vegyeskereskedő, kereskedő, bakonyás (régies), kufár (régies)

terjeszkedik

ige
 • terjed, szétágazik, nyújtózik, kiterjed, szétterül
 • tért hódít, elfoglal
 • megszáll, leigáz, bekebelez, annektál (szaknyelvi)
 • (hatókör): nő, növekedik, növekszik, szélesedik, bővül, fejlődik

verejtékes, verítéke

melléknév
 • izzadt, izzadságos, nedves, nyirkos, vizes, loncsos (tájnyelvi)
 • fárasztó, fáradságos, izzasztó, nehéz, strapás, keserves, emberpróbáló, nyomorúságos