rádióközvetítés szinonimái

főnév
 • rádióadás, közvetítés, adás, rádióriport, riport, műsor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

márka

főnév
 • cégjelzés, védjegy, védőjegy, árujegy, árujel, címke
 • minőség

dísz

főnév
 • díszítés, díszítmény, díszítőelem, ékítés, ékítmény, ék, ékesség, cifraság, cicoma, cafrang, cifra (régies), cikornya, ékjel (régies), ciráda, sallang, dekoráció, ornamens (idegen), ornamentika (szaknyelvi), pompa, dekórum (régies), ragyogvány (régies)
 • díszruha, gálaruha, gála, ünneplő ruha, ünneplő
 • dicsőség, kiválóság, büszkeség, becsület, dekórum (régies), színe-java
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rádióközvetítés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

póthaj

főnév
 • hajpótló, paróka, vendéghaj, álhaj, pepi (bizalmas), máshaj (tájnyelvi)

összegyűlik

ige
 • egybegyűlik, összejön, összegyülekezik, összecsoportosul, összeverődik, csoportosul, összetódul, összecsődül, egybesereglik, összesereglik, összefut
 • összeül
 • felhalmozódik, felgyülemlik, feltornyosul, összetorlódik, aggregálódik (idegen), összehalmozódik, összeszedkőzik (tájnyelvi)

önmegtartóztatás

főnév
 • absztinencia (választékos), tartózkodás, önmérséklet, mértékletesség, önuralom

nézve

névutó
 • tekintetében
 • vonatkozóan
 • szempontjából, számára

pucér

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, fedetlen, ruhátlan, pőre, nudi (szleng), tökcsupasz (szleng)

rezgőfű

melléknév
 • gyöngyöcske, máriakönnye, máriatábla, remegőfű, reszketőfű

meztelenség

főnév
 • csupaszság, leplezetlenség, takaratlanság, naturizmus

mentőállomás

főnév
 • segélyhely, elsősegélyhely, elsősegély-állomás

kos

főnév
 • berbécs (tájnyelvi), berbe (régies), ürü
 • (régies): sulyok, döngölő, verőkos

monoteizmus

főnév
 • egyistenhit

román2

melléknév
 • újlatin, neolatin (szaknyelvi)

sivár

melléknév
 • kietlen, puszta, kopár, kihalt, néptelen, terméketlen, elhagyatott, lakatlan, barátságtalan, sivatag (régies), sívó (választékos)
 • dísztelen, szegényes, szerény, egyszerű, puritán, nyomorúságos, komor
 • zord, rideg
 • egyhangú, unalmas, örömtelen, üres, lehangoló, vigasztalan, lélektelen, lélekölő, prózai, mindennapi, lapos, sablonos

felsorol, fölsorol

ige
 • felemlít, előszámlál, felsorakoztat, elősorol, sorra vesz, egyenként megnevez, részletez, kifejt, tételekre bont, elmond, lajstromoz, katalogizál, regisztrál, specifikál (idegen), felszukszemál (tájnyelvi)

tér1

ige
 • kerül, fordul, kitér
 • megy, betér, bemegy
 • (tájnyelvi) (valakihez): szegődik, társul, csapódik

szimpátia

főnév
 • rokonszenv, rokonérzés (régies), együttérzés
 • vonzalom, vonzódás, barátság

ráerőltet

ige
 • ráerőszakol, rákényszerít, ráoktrojál, ráimádkozik (bizalmas), rátukmál, rásóz (bizalmas), nyakába sóz, nyakába varr
 • rábír, rábeszél, elunszol (tájnyelvi), rálőcsöl (tájnyelvi)

porlasztó

főnév
 • karburátor (idegen), gázosító
 • fúvófej, szórófej, pulverizátor (idegen)

remete

főnév
 • anachoreta (idegen), aszkéta (választékos)
 • emberkerülő, embergyűlölő, mizantróp

szétcsap

ige
 • szétnyit, széjjelnyit, széttár, széjjeltár
 • szétver, széjjelver, szétvág
 • szétüt, (vkik között) rendet teremt, rendet tesz

rakterület

főnév
 • plató, rakfelület, rakodófelület

összetalálkozik

ige
 • találkozik, összeakad, összefut, összeszalad, beleszalad (valakibe), belebotlik (valakibe), összekerül (tájnyelvi)
 • összeér, érintkezik
 • egybeesik, megegyezik, egybehangzik

repülőtámadás

főnév
 • légitámadás, bombatámadás

szikla

főnév
 • kőszál, szirt, kőszirt, kőszikla