órarend szinonimái

főnév
 • tanrend, órabeosztás, időbeosztás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vas

főnév
 • ferrum (szaknyelvi), vasérc, rúdvas (szaknyelvi), haszonvas (szaknyelvi)
 • lágyvas
 • acél
 • vasalás, patkó
 • sarokvas
 • orrvas (cipőn), spiccvas (bizalmas)
 • bilincs, lánc, rablánc, béklyó, békó (tájnyelvi), olvasó (tréfás)
 • peták, fitying, fillér, garas, picula (régies), krajcár (régies)
 • kard, penge, fegyver
 • páncél

mór

melléknév, főnév
 • szaracén (régies), szerecsen (régies), berber, arab
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a órarend szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyújtózik

ige
 • nyújtózkodik, ágaskodik, lábujjhegyre ál, felmagasodik, pipiskedik (bizalmas)
 • terpeszkedik, nyuláng (tájnyelvi)

mohóság

főnév
 • falánkság, torkosság, mértéktelenség, nagyétkűség
 • kapzsiság, sóvárság, pénzsóvárság, bírvágy (régies), nyereséghajhászás

mézesmadzag

főnév
 • csali, csalétek
 • ígéret

megítélés

főnév
 • értékelés, vélemény, vélekedés, elbírálás, bírálat, ítélet, adjudikáció (idegen), meggyőződés, meglátás, felfogás, belátás, kritika, minősítés

okuláré

főnév
 • (régies): szemüveg, pápaszem (régies), ókula (bizalmas)

összetartás

főnév
 • összefogás, kollegialitás (idegen), szolidaritás, együvéfogóság (tájnyelvi), összhang, egyetértés, harmónia
 • kohézió (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): készenlét

liliom

főnév
 • szentjózsefvirág, szűzliliom, szűzvirág

lesüllyed

ige
 • lemerül, elsüllyed, alászáll, alámerül, alábukik, leereszkedik
 • lesüpped, megsüllyed, megsüpped
 • csökken, lemegy
 • elsekélyesedik, lecsúszik, lealacsonyodik, lezüllik, deklasszálódik (idegen)

kapitális I.

főnév
 • oszlopfő
 • nagybetű
 • (régies): tőke
 • (könyvön): szegőszalag, oromszegő

magyartalan

melléknév
 • idegenes, idegenszerű
 • (régies): hazafiatlan

palást

főnév
 • köpeny, lepel, talár, pluviále (idegen), pallium (idegen), köntös

pimpós

melléknév
 • (tájnyelvi): penészes, romlott, rothadt, virágos (tájnyelvi)

előítélet-mentes

melléknév
 • elfogulatlan, tárgyilagos, toleráns, pártatlan, megértő, türelmes, elnéző, liberális, szabadelvű

szállóige

főnév
 • mondás, aforizma, példabeszéd, szólásmondás, szójárás, aranymondás, aranyköpés (bizalmas), vezérige, velős mondás, életelv, elmésség
 • mottó, jelmondat, közmondás

ringló

főnév
 • ringlószilva, rengőszilva (tájnyelvi), ringalló (tájnyelvi)

organikus

melléknév
 • szerves
 • szervi, szomatikus, testi

nyomtatvány

főnév
 • nyomdatermék, sajtómű (régies), sajtótermék, kiadvány, lenyomat
 • űrlap, kérdőív, blanketta (idegen)

őrség

főnév
 • silbak, strázsa, várta (régies), készültség, őrjárat, gárda, patrul (régies)
 • őr
 • őrszolgálat, őrző-védő szolgálat
 • őrhely, állás

részrehajló

melléknév
 • elfogult, előítéletes, pártos (régies), egyoldalú, személyválogató (választékos)
 • igazságtalan

osztozik

ige
 • osztozkodik, risztel (szleng), részesül
 • megoszt
 • részt vesz, oszt
 • (tájnyelvi): civakodik, veszekedik, perlekedik, vitatkozik

mosópor

főnév
 • mosószer, takarítószer, szabadidőpor (szleng), perborát (szaknyelvi)

összegyűlik

ige
 • egybegyűlik, összejön, összegyülekezik, összecsoportosul, összeverődik, csoportosul, összetódul, összecsődül, egybesereglik, összesereglik, összefut
 • összeül
 • felhalmozódik, felgyülemlik, feltornyosul, összetorlódik, aggregálódik (idegen), összehalmozódik, összeszedkőzik (tájnyelvi)

rigmus

főnév
 • versike, versezet, vers, mondóka, réja, kádencia (régies), csasztuska (régies), csujogató (tájnyelvi), csujogatás (tájnyelvi)