ostya szinonimái

főnév
 • hostia (idegen), vafli (idegen)
 • holipni (idegen)
 • nápolyi, nápolyiszelet
 • tortalap
 • szent ostya, oltáriszentség, Krisztus teste

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

boldog

melléknév
 • vidám, víg, elégedett, megelégedett, örvendező, örömteli, örömittas, jókedvű, kedélyes, joviális (régies), derűs, eleven, nyugodt, békés, gondtalan, szerencsés, sugárzó, lelkes, ujjongó, elragadtatott, fellelkesült, emelkedett, mámoros, rajongó, eksztatikus (idegen), szívderítő, idilli Sz: madarat lehetne vele fogatni; majd kiugrik a bőréből; majd kibújik a bőréből; a mennyben érzi magát
 • (régies): áldott, szerencsés, gazdag

hadsereg

főnév
 • katonaság, honvédség, ármádia (régies), sereg, had, haderő, tábor (régies), regiment
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ostya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odajuttat

ige
 • odaküld, elküld
 • odaajándékoz, odaad

mosópor

főnév
 • mosószer, takarítószer, szabadidőpor (szleng), perborát (szaknyelvi)

mindennemű

melléknév
 • mindenféle, mindenfajta
 • sokféle, különféle, különnemű

meglátszik

ige
 • látszik, látható, szembetűnik, szembeötlik, kiütközik, megjelenik, láthatóvá válik, meglátódik (tájnyelvi)
 • megmutatkozik, kitűnik, megnyilvánul, feltűnik, kiviláglik, kitetszik (választékos), lerí
 • kiderül, előtűnik, keresztülviláglik (régies), megtetszik (régies), meglátódik (tájnyelvi), ismerszik (tájnyelvi), napvilágra kerül, nyilvánvalóvá válik

omnibusz

főnév
 • (régies): társaskocsi (régies)
 • (régies): autóbusz, busz

pacák

főnév
 • ember, férfi, személy, alak, illető, fazon (szleng), fickó, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), ipse (bizalmas), pofa (szleng), fej (bizalmas), ürge (szleng), krapek (szleng), hapsi (bizalmas), tag (bizalmas), pali (szleng), manus (szleng), muksó (szleng), csávó (szleng), szivar (bizalmas), pók (szleng)

lökdös

ige
 • taszigál, döföl (tájnyelvi), lökötöl (tájnyelvi), gyeszetel (tájnyelvi), hány-vet (tájnyelvi)

leüt

ige
 • lever, ledob, lelök, ledönt, lesodor, letaszít, lekatancol (tájnyelvi), lekavar (tájnyelvi), lezuhít (tájnyelvi)
 • (ütéssel): leválaszt, levág, lecsap
 • leterít, lebunkóz, agyonüt, letaglóz, lesújt, földre terít, kifektet (szleng), megborít (szleng), padlót fogat (valakivel) (szleng)
 • lecsalaváz (szleng)
 • (figurát): kiüt, leszed, levesz
 • (földbe): rögzít, lever, lezuhol (tájnyelvi)

kárpit

főnév
 • függöny, lambrina (régies), kortina (szaknyelvi)
 • előfüggöny (régies)
 • bútorhuzat, bútorszövet
 • szőnyeg
 • faliszőnyeg, gobelin (idegen)
 • (bizalmas): tapéta, falpapír

manzárd

főnév
 • padlásszoba, manzárdszoba, padlástér

papírzacskó

főnév
 • zacskó, tasak, stanicli (bizalmas), stanecli (bizalmas)

platán

főnév
 • boglárfa (régies)

előterjeszt

ige
 • beterjeszt, javasol, előirányoz, indítványoz, felajánl, előad, kezdeményez, benyújt, jelent, közread, nyilvánosságra hoz, exponál (idegen), prezentál, proponál (régies), közzétesz, kifejt, beszámol, referál, megismertet(valamitől)
 • (valakit valamire): javasol, ajánl, felterjeszt

szántóföld

főnév
 • szántó, szántóterület, termőterület (szaknyelvi), mező, termőföld, szántás, vetés, vetésterület, rét, kaszáló, rög, talaj

romlás

főnév
 • bomlás, oszlás, rothadás
 • (fogé): szuvasodás, odvasodás
 • kopás, elhasználódás, rongálódás, tönkremenés
 • hanyatlás, züllés, dekadencia (választékos), kárhozat, átok, hányattatás, enyészet, tönkremenetel, tönkremenés, tönkrejutás, pusztulás, összeomlás, végromlás, veszte (valakinek), dúveszte (tájnyelvi)

ószövetség

főnév
 • ótestamentum

ócskapiac

főnév
 • zsibvásár, zsibogó (tájnyelvi), ószer (tájnyelvi), tangó (szleng), adjakendfel-piac (tájnyelvi), rongypiac (tájnyelvi), zsibpiac (tájnyelvi), bolhapiac

összeforraszt

ige
 • behegeszt, begyógyít
 • összehegeszt, összenádol (tájnyelvi), összekovácsol
 • összekapcsol, összeköt

rikkancs

főnév
 • újságárus, újságos
 • kikiáltó
 • (régies): őrző, csősz, kerülő, őr
 • (tájnyelvi): tehénpásztor
 • kanász, disznópásztor

őnála

határozószó
 • nála, nálánál (tájnyelvi)

munkaadó

főnév
 • munkáltató, alkalmazó

összetalálkozik

ige
 • találkozik, összeakad, összefut, összeszalad, beleszalad (valakibe), belebotlik (valakibe), összekerül (tájnyelvi)
 • összeér, érintkezik
 • egybeesik, megegyezik, egybehangzik

rokoni

melléknév
 • vérségi, vér szerinti, atyafiságos (régies), atyafiúi (régies), testvéries