pedig szinonimái

kötőszó
 • meg, viszont, holott, noha, ámbár, bár, jóllehet, penig (tájnyelvi), peniglen (régies), pediglen (régies), márpedig, mégpedig, ellenben, csakhogy

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fotokópia

főnév
 • fénymásolat, fakszimile (szaknyelvi), kópia, másodpéldány

összeesküszik

ige
 • összeesküvést sző, konspirál (idegen), összebeszél, fondorkodik, ármánykodik, intrikál
 • megesküszik, házasságot köt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pedig szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pályaudvar

főnév
 • vasútállomás, állomás, megállóhely, fejállomás (szaknyelvi), pályafő (régies)
 • vasúti épület, állomásépület, indóház (régies)

nyújtózik

ige
 • nyújtózkodik, ágaskodik, lábujjhegyre ál, felmagasodik, pipiskedik (bizalmas)
 • terpeszkedik, nyuláng (tájnyelvi)

nyakleves

főnév
 • (bizalmas): pofon, pofás (bizalmas), arculcsapás, tasli (bizalmas), nyakonütés, nyakoncsapás, frász (bizalmas), füles, laska, csárdás (bizalmas), flemm (szleng), maflás (szleng), átszálló (szleng)

mivel

kötőszó
 • mert, minthogy, merthogy, mivelhogy, hiszen

pártfogó

főnév
 • közbenjáró, patrónus (régies), protektor (régies), támogató, mentor (régies), szószóló, védnök, mecénás, szponzor, jótevő, kegyúr (régies), gyámol (régies), tutor (idegen), támasz, jóakaró

prizma

főnév
 • hasáb (szaknyelvi), macskaszem, fényvisszaverő

meglesz

ige
 • létrejön, keletkezik, előáll, elkészül, végbemegy, megvalósul, teljesedik (régies), kilesz (tájnyelvi)
 • megszületik
 • előkerül, megvan, megkerül, rendelkezésre áll
 • elér, felér, megüt (mértéket), megfelel

meghasonlik

ige
 • csalódik, elveszíti a lelki egyensúlyát
 • bezárkózik, begubózik, közönybe merül

kimeríthetetlen

melléknév
 • sok, rengeteg, tömérdek, regiment, roppant, végtelen, határtalan, korlátlan, mérhetetlen, elfogyhatatlan, kiapadhatatlan, végeérhetetlen
 • gazdag, bőséges

megszeg

ige
 • kettévág, felvág, megvág, megmetsz (tájnyelvi), megszel, felszel, megkezd, megtör
 • áthág, megsért, semmibe vesz, elrúg, fölrúg, kijátszik, megtör, túllép, átlép, violál (régies)
 • (megszegi magát) (tájnyelvi): megmakacsolja magát

puplin

főnév
 • félselyem

repülőgép

főnév
 • repülő, aeroplán (idegen), gépmadár, hidroplán (idegen), biplán (idegen), monoplán (idegen), repgép (bizalmas), röpcsi (bizalmas), repszi (szleng), repzaj (szleng), madár (szleng), égi talyiga (szleng)
 • sárkányrepülő

ezredes1

melléknév
 • évezredes, ezredéves, millenáris (idegen)

szuperál

ige
 • (bizalmas): működik, funkcionál, dolgozik, jár, üzemel
 • sikerül, beüt (bizalmas)
 • (régies): felülmúl, meghalad, megelőz

szabó

főnév
 • ruhakészítő, szabómester, cérnabáró (tájnyelvi), cérnarágó (tájnyelvi)
 • szabász

példakép

főnév
 • példa, eszménykép, eszmény, mintakép, minta, ideál, példánykép (régies), mustra (régies)

pakli

főnév
 • csomag, kártyacsomag
 • szövetkezés, összefogás, összejátszás, együttműködés
 • (szleng): lehetőség

polgári I.

melléknév
 • polgárosodott, polgárosult, városi
 • burzsoá, tőkés
 • civil
 • magánjogi

sustorog

ige
 • sistereg, serceg, bizseg (tájnyelvi), bizsereg (régies), csisztereg (régies), sustorékol (tájnyelvi), süstörög (tájnyelvi)
 • suttog, pisszeg, susmog (tájnyelvi), sugdolózik
 • (tájnyelvi): méltatlankodik, zúgolódik

pernahajder

főnév
 • lókötő, kópé, csirkefogó, naplopó, gézengúz, csibész, rosszcsont
 • (jelzőként): semmirekellő, haszontalan, ördögadta, utolsó, alávaló

odajuttat

ige
 • odaküld, elküld
 • odaajándékoz, odaad

póthaj

főnév
 • hajpótló, paróka, vendéghaj, álhaj, pepi (bizalmas), máshaj (tájnyelvi)

szabadságharcos

főnév
 • forradalmár, negyvennyolcas (régies)