tankol szinonimái

ige
 • (üzemanyaggal): megtölt
 • (szleng): iszik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hézagos

melléknév
 • foghíjas, ritkás, lyukas, lékelt, kihagyásos, szaggatott, töltetlen (régies)
 • hibás, hiányos, fogyatékos, csonka, kidolgozatlan, befejezetlen

kártya

főnév
 • játékkártya, zsuga (szleng), blatt (bizalmas), harminckét levelű biblia (bizalmas), az ördög bibliája, Fortuna festett lapjai (régies), Szent Dávidné zsoltára (régies), játszókártya (tájnyelvi), játszódólevél (tájnyelvi)
 • (régies): kartonlap, lap, cédula, jegy, névjegy
 • bankkártya, hitelkártya, ügyfélkártya
 • telefonkártya
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tankol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sztyepp

főnév
 • sztyeppe, puszta, füves síkság

szálkás

melléknév
 • hegyes, szilánkos, szikáncsos (tájnyelvi)
 • érdes, rögös, borzas
 • (tájnyelvi): (kalász) toklászos, szakállas, bajuszos
 • (betű): hegyes, nyújtott, hosszúkás
 • rostos

summás

főnév
 • cseléd, szolgáló, (mezőgazdasági) idénymunkás, vándormunkás, zsellér

rohamos

melléknév
 • gyors, sebes, szapora, sietős, heves, vehemens

takaros

melléknév
 • csinos, tetszetős, szemrevaló, formás, elegáns, fess, nett (bizalmas), derék, helyes, tipp-topp, gusztusos, rendes, rendszerető
 • ápolt, gondozott, tiszta, ízléses, rendben tartott
 • jelentős, eléggé nagy

termés

főnév
 • gyümölcs, eredmény
 • hozadék, hozam, terméshozam (szaknyelvi), jövedelem (régies)

pörkölt

melléknév
 • megpörkölődött
 • pirított
 • paprikás

pogácsa

főnév
 • borkorcsolya, puffancs (tájnyelvi)
 • olajpogácsa (szaknyelvi)

menekít

ige
 • (bizalmas): ment, védelmez, óv
 • bújtat, rejteget, dug

rabló II.

főnév
 • tolvaj, betörő, gonosztevő, gengszter, bandita, útonálló, zsivány (régies), betyár (régies), haramia, lator (választékos), briganti, martalóc (régies), bojnyik (régies), dulár (régies), mackós (szleng), kasszafúró, bankrabló, zsebmetsző
 • ügyeskedő, csirkefogó

tévút

főnév
 • tévelygés, csalút (régies), balút (régies)
 • tévedés
 • kerülő

tudniillik

kötőszó
 • ugyanis, mármint, vagyis, úgymint, azaz, mégpedig, amennyiben (bizalmas)

húzódozik

ige
 • vonakodik, fanyalog, kelletlenkedik, finnyáskodik, ódzkodik, irtózik, iszonyodik, iszkódik (tájnyelvi), szabódik, szabadkozik, mentegetődzik, mentegetőzik, kibúvót keres, kéreti magát, fázik (valamitől) (bizalmas), ellenkezik, vakaródzik, vakarózik, húzódik
 • idegenkedik, kerül, undorodik

vélt

melléknév
 • képzelt, kitalált, fiktív, valószerűtlen, látszólagos
 • sejtett, gyanított, állítólagos

tantétel

főnév
 • hittétel, tétel, dogma (idegen), tézis

szörp

főnév
 • ivólé, szirup, limonádé, gyümölcslé

telekkönyvez

ige
 • kataszterez (szaknyelvi)

végezetül

határozószó
 • utoljára, végül, végül is, végtére, a végén, legutolszor, utolsóként, leghátul, bezárólag

tározó

főnév
 • víztároló, gyűjtőmedence, ciszterna
 • tank

szánakozik

ige
 • szánalmat érez, részvétet érez, sajnálkozik, megszán, szán, sajnál, részvéttel van, osztozik (valamiben), együtt érez, fájlal, bánkódik, könyörületet érez, szánakodik (tájnyelvi)

ténykedés

főnév
 • cselekvés, eljárás, ügyködés, cselekedet, tevékenység, működés, munkálkodás, intézkedés, ügyintézés

vekker

főnév
 • ébresztőóra, csörgőóra, óra, csaszi (szleng)