megpatkol szinonimái

ige
 • megvasal (tájnyelvi), fölver (patkót)
 • (biztosítékot): megdrótoz, átköt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ábrázol

ige
 • lerajzol, megrajzol
 • fest
 • megjelenít, megelevenít, elénk állít, elénk tár, leír, bemutat, szemléltet, megrajzol, jellemez, érzékeltet, lefest, feltüntet (valamilyennek), kifejez, tükröz, képet ad

gyorsúszás

főnév
 • kallózás, sprint (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megpatkol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meghajlik

ige
 • meggörbül, megvetemedik, elfintul (tájnyelvi), megroskad, megereszkedik, elgörbül, elhajol, megdől
 • meghajol, meghajtja magát, bókol, pukedlizik (régies), üdvözöl
 • meggörbed, görnyed, meghorgad (tájnyelvi)
 • fejet hajt (valaki előtt), meghódol, engedelmeskedik, enged
 • meglágyul

lerongyolódik

ige
 • leszakad, lefeslik (tájnyelvi), lefoszlik (tájnyelvi), levedlik (tájnyelvi), lekopik, lemállik, lemegy
 • elszegényedik, legatyásodik (bizalmas)

lehetséges

melléknév
 • valószínű, feltehető, elképzelhető, várható, gondolható (régies), adódható (régies), történhető (régies), posszibilis (idegen), potenciális (idegen), virtuális (idegen)
 • meglehet, lehet, előfordulhat
 • elképzelhető, megvalósítható, járható, keresztülvihető, kivihető, realizálható

köszörű

főnév
 • köszörűkő, fenőkő

meglehetősen

határozószó
 • tűrhetően, eléggé, elfogadhatóan, valamennyire, többé-kevésbé, csak-csak, nagyjából, kielégítően, megközelítően, körülbelül, hozzávetőlegesen, jóformán (régies), elegendően (tájnyelvi)
 • nagyon, jócskán

merőkanál

főnév
 • szedőkanál, levesmerő, leveseskanál
 • nagykanál, leveskanál

vonzódik

ige
 • rokonszenvez, szimpatizál, érdeklődik, kedvel, húz (valakihez), szível, hajlik (valami felé), gravitál (régies), szeret, vonzalmat érez (valaki iránt), vonzalmat táplál (valaki iránt)

kinyújtózik

ige
 • kiegyenesedik
 • (régies): terped, terpeszkedik
 • (tájnyelvi): megdöglik (durva), elpusztul, felfordul (durva), elhull

kijön

ige
 • kibújik, előbújik, előjön, előmászik, kilép, kicammog, kitántorog, kivánszorog, kisétál, kiballag, kimászik, kikecmereg, kitámolyog, kivonul, kisiet, kiszalad, kiugrik
 • kigyalogol, kinéz, kilátogat
 • előtűnik, kifolyik, kiömlik, kiárad, kiáramlik
 • kijár, ki-kiesik
 • érzékelhetővé válik, kiütközik
 • kinő
 • nyilvánosságra kerül, forgalomba kerül, kikerül
 • (kártyalapot) hív
 • (gyakorlatból): elszokik, kitanul (valamiből), kizökken
 • sikerül, összejön (bizalmas)
 • megél
 • kikerül, kitelik, futja (valamiből), elég (valamire)
 • (valakivel): megfér, összefér, egyezik, megvan
 • kiveszi magát

hányados

főnév
 • eredmény, kvóciens (idegen), arány
 • arányszám, viszonyszám

kitér

ige
 • utat enged, elkerül, kikerül, megkerül, letér, félreáll, irányt változtat, kerülő utat tesz
 • kihúzza magát (valami alól)
 • megfutamodik, elmenekül, félrehajlik, elugrik, elhajol, kisiklik, meghátrál
 • eltér, elágazik (út), megtörik, elhajlik (sugár), elterelődik
 • kileng, kilendül, kibillen
 • (valamire): megemlít, részletez
 • kertel, mellébeszél, taktikázik, hímez-hámoz, csűr-csavar, köntörfalaz
 • kilép, áttér

mikroszkóp

főnév
 • górcső (régies)

nagykabát

főnév
 • télikabát, felsőkabát, mikádó (szaknyelvi), bekecs (tájnyelvi), ködmön, nagyujjas (tájnyelvi)
 • (szleng): protekció
 • pártfogó

csakhogy II.

határozószó
 • végre, végre-valahára, valahára, végtére
 • kevés híján, kis híján, majdnem, csaknem

pogácsa

főnév
 • borkorcsolya, puffancs (tájnyelvi)
 • olajpogácsa (szaknyelvi)

önbizalom

főnév
 • magabiztosság, nyugalom, büszkeség, határozottság, biztonságérzet, bátorság, magabírás (régies)

megpörköl

ige
 • megéget, megpirít, leéget, megsüt, felrőstöl (tájnyelvi), megpergál (tájnyelvi)
 • megperzsel, megtisztít

megfő

ige
 • elkészül, megfől (bizalmas), megpuhul, felfő (tájnyelvi), köved (tájnyelvi)

mellék

főnév
 • tájék, vidék, mente (valaminek)
 • mellékvonal, mellékállomás
 • (régies): oldal

osztó II.

főnév
 • nevező, divizor (idegen)

megszégyenül

ige
 • szégyent vall, szégyenben marad, nevetségessé válik, nevetségessé teszi magát, blamálja magát, felsül, befürdik (szleng), leég (bizalmas), lebőg (szleng), levizsgázik (bizalmas) Sz: kijut neki a pirítós kenyérből

letörik

ige
 • letöredezik, leválik, leesik, elrogyázik (tájnyelvi)
 • elkedvetlenedik, elcsügged, kedvét veszti, lehangolódik, elszontyolodik, lehervad (bizalmas), lelombozódik (szleng), elkeskenyedik (bizalmas), elanyátlanodik, elszomorodik, elbúsul, reményét veszti, elhagyja magát, elkámpicsorodik, elkeseredik, nekibúsul, kétségbe esik, elbúsulja magát (tájnyelvi)

mennél

határozószó
 • minél, mentől, mentül (régies)

öltözik

ige
 • öltözködik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár