rosszkor szinonimái

határozószó
 • alkalmatlanul, időszerűtlenül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sopánkodik

ige
 • panaszkodik, jajgat, siránkozik, sápítozik, kesereg, sóhajtozik, lamentál, nyavalyog, sajnálkozik, sápog (tájnyelvi), ahékodik (tájnyelvi), ájvékodik (tájnyelvi), leledezik (tájnyelvi), sepeleg (tájnyelvi), subákol (tájnyelvi), savajog (tájnyelvi), sír, nyafog

fizetéses

melléknév
 • fizetett, díjazott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rosszkor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

repertoár

főnév
 • műsor, műsorrend, játékrend
 • készlet

pillanatfelvétel

főnév
 • momentfotográf (régies)

pech

főnév
 • balszerencse, kellemetlenség, szerencsétlenség, malőr (bizalmas), baj, galiba(bizalmas)(tájnyelvi)

ovális

melléknév
 • tojásdad, tojásgörbe, kerekded, monyorú (régies)

rivális

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, konkurens, ellenfél, ellenlábas
 • haragos

sopánkodik

ige
 • panaszkodik, jajgat, siránkozik, sápítozik, kesereg, sóhajtozik, lamentál, nyavalyog, sajnálkozik, sápog (tájnyelvi), ahékodik (tájnyelvi), ájvékodik (tájnyelvi), leledezik (tájnyelvi), sepeleg (tájnyelvi), subákol (tájnyelvi), savajog (tájnyelvi), sír, nyafog

nekifekszik

ige
 • nekidől, nekidűl (tájnyelvi), nekitámaszkodik, nekiveti a hátát (valaminek), rádől
 • nekikezd, nekilát, nekifog, munkához lát, nekiesik, nekiveselkedik, belevág, hozzáfog, belekezd, rákapcsol, ráadja magát (valamire), nekidurálja magát (bizalmas), nekigyürkőzik, nekifohászkodik

nagykabát

főnév
 • télikabát, felsőkabát, mikádó (szaknyelvi), bekecs (tájnyelvi), ködmön, nagyujjas (tájnyelvi)
 • (szleng): protekció
 • pártfogó

laktanya

főnév
 • kaszárnya, garnizon (idegen), hadlak (régies), hotel (szleng), bánya (szleng)

növényzet

főnév
 • növényvilág, növénytakaró, flóra (szaknyelvi), vegetáció (szaknyelvi)

stadion

főnév
 • sportpálya, pálya, versenypálya, küzdőtér, aréna, sportcsarnok

szekta

főnév
 • felekezet
 • csoport, klikk
 • közösség

főzőlap

főnév
 • rezsó, tűzhelylap

tudniillik

kötőszó
 • ugyanis, mármint, vagyis, úgymint, azaz, mégpedig, amennyiben (bizalmas)

tárgyi

melléknév
 • dologi, tárgyszerű, anyagi, konkrét, kézzelfogható, objektív, materiális, fizikai

rovartan

főnév
 • entomológia (idegen), inszektológia (idegen)

rendhagyó

melléknév
 • eltérő, szabálytalan, szokatlan, meglepő, rendkívüli, szabályszerűtlen, szabályellenes, szabályozatlan, rendszertelen, rendhagyó, rendellenes, elütő, furcsa

serény

melléknév
 • gyors, ügyes, fürge, friss, fürcse (tájnyelvi), sebes, eleven, mozgékony, borbás (tájnyelvi)
 • szorgalmas, szorgos, buzgó, fáradhatatlan, energikus, tevékeny, dolgos, aktív, agilis, tűzrőlpattant, lankadatlan, kitartó, lendületes, életerős, tetterős, igyekvő, iparkodó

tangóharmonika

főnév
 • akkordeon (szaknyelvi), kéziharmonika (tájnyelvi), harmonika

sablonos

melléknév
 • sematikus, szokványos, rutinszerű, sablonszerű, közhelyszerű, elcsépelt, banális, szakállas, elnyűtt, megszokott, semmitmondó, triviális, köznapi, mindennapi, rutin
 • monoton, lélektelen, egyhangú, gépies

pityke

főnév
 • fémgomb, rézgomb, sárgaréz gomb

sírásó

főnév
 • veszpilló (régies), gyászhuszár

taps

főnév
 • tetszésnyilvánítás, elismerés, dicséret, siker, ünneplés, éljenzés
 • tapsolás, tapsvihar, tapsorkán, vastaps