pech szinonimái

főnév
 • balszerencse, kellemetlenség, szerencsétlenség, malőr (bizalmas), baj, galiba(bizalmas)(tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beletelik

ige
 • belekerül, eltart (valameddig), tart (valameddig)

lumen

főnév
 • fény, világosság, világ (tájnyelvi)
 • (szleng): ész, elme, lángész, lángelme, géniusz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pech szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pallérozatlan

melléknév
 • műveletlen, csiszolatlan, tanulatlan, iskolázatlan, képzetlen, neveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan
 • közönséges, durva, barbár, modortalan, bárdolatlan, faragatlan, bugris (durva)

nyugta

főnév
 • nyugtatvány (régies), bon, bizonylat, elismervény, utalvány, szelvény, kötelezvény, számlaigazolás

numizmatika

főnév
 • éremtan (szaknyelvi)

mire

határozószó
 • amikorra
 • és erre

parola

főnév
 • kézfogás, kézszorítás, kezelés
 • (régies): becsületszó, bizonyszó (tájnyelvi)

presztízs

főnév
 • tekintély, hírnév, (erkölcsi) befolyás, nagyrabecsülés, nimbusz

meglakol

ige
 • bűnhődik, megbűnhődik, megfizet, megkeserül, megszenved, vezekel, megadózik (tájnyelvi), büntetést szenved Sz: átesik a küszöbön; csizmadiát fog; ebet fog; el nem viszi szárazon; megadja az árát; elesett a lúd a jégen; elfújja az ebek dalát; kihúzza a gyufát (szleng); kiviszi a lúgját; kutyát fog; majd elfújja az ebek dalát; megadja a bablé árát; megadja a kos árát; megadja a dézsmát; megcsípte a dér az orrát; megégett vele; megette a szappant; megfizeti a bak árát; megissza a levét; megüti a körmét; megüti a bokáját; ördögöt fog; róka bőrével fizet; tűz nélkül megégett(valamit)

meghajlik

ige
 • meggörbül, megvetemedik, elfintul (tájnyelvi), megroskad, megereszkedik, elgörbül, elhajol, megdől
 • meghajol, meghajtja magát, bókol, pukedlizik (régies), üdvözöl
 • meggörbed, görnyed, meghorgad (tájnyelvi)
 • fejet hajt (valaki előtt), meghódol, engedelmeskedik, enged
 • meglágyul

kimar

ige
 • kitép, kiszakít, kicsíp, kiváj, kivág, kikapar
 • kirág, megrág, szétrág, kiesz, kilyukaszt, koptat, (sav) megtámad, szétmállaszt, korrodál
 • eltávolít, elüldöz, gyötör, sért, bánt, rágalmaz

megszakad

ige
 • elszakad
 • akadozik, megtörik, derékba törik, abbamarad, megszűnik, felbomlik, szünetel, félbemarad, félbeszakad, véget ér, szétmegy (bizalmas)
 • megroppan, megrokkan, belegebed (bizalmas), kimerül, belepusztul, agyondolgozza magát
 • (tájnyelvi): meghasad, megreped

pukkaszt

ige
 • mérgesít, hergel, heccel, bosszant, szekál (bizalmas), ingerel, ugrat, kötekedik, incselkedik, élcelődik

repertoár

főnév
 • műsor, műsorrend, játékrend
 • készlet

ez-az

névmás
 • mindenféle, egyveleg, vegyes felvágott (bizalmas), keverék, kevercs (régies)
 • zagyvalék, mismás, himihumi (tájnyelvi)

sztyepp

főnév
 • sztyeppe, puszta, füves síkság

szabadságszerető

melléknév
 • szabadságkedvelő, szabadságvágyó

pedagógus

főnév
 • tanár, oktató, nevelő, nevelőtanár, tanító, tanárember, tanerő, tanférfiú (régies), mester (régies), iskolamester (régies)

padka

főnév
 • pad, lóca
 • (tájnyelvi): kemencepadka, kuckó, sut (tájnyelvi), tőcik (tájnyelvi)
 • útpadka, útszegély

pohárköszöntő

főnév
 • tószt, áldomás, felköszöntő

súlyos

melléknév
 • nehéz, nagy súlyú
 • masszív, tömör
 • erős, kemény
 • nagy, hatalmas, embert próbáló, életbe vágó
 • veszélyes, terhes, problematikus
 • kritikus, sürgető, kényszerítő
 • nyomasztó
 • hosszadalmas, komoly
 • gyógyíthatatlan, halálos, végzetes
 • válságos
 • főbenjáró, nagyfokú, minősíthetetlen, megbocsáthatatlan
 • fontos, nyomós, jelentékeny
 • jelentős, tekintélyes, komoly, érzékeny
 • hatékony, hatásos, döntő

pereskedik, pörösköd

ige
 • perlekedik, perel, törvénykezik (régies), pert folytat, perben áll, patvarkodik (régies), kereskedik (tájnyelvi), ellenségeskedik

odaerősít

ige
 • rögzít, odaköt, fölerősít, ráerősít, megerősít, megtűz, összefűz, összetűz, odaszegez, rákapcsol, fixál, odakapcsol, odaragaszt, kipányváz, odaláncol

poshadt

melléknév
 • romlott, rothadt, korhadt, állott, reves (tájnyelvi), purhás (tájnyelvi), áporodott, fülledt
 • büdös, bűzlő, bűzös, orrfacsaró, dohos, avas

szabadalom

főnév
 • licenc, engedély, patent (régies), felhatalmazás, szabadalomlevél
 • (régies): előjog, kiváltság, privilégium