peremkerület szinonimái

főnév
 • periféria (idegen), külváros, peremváros, peremvidék, előváros, alvóváros

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leutazik

ige
 • lemegy, leugrik, lefárad
 • lerándul, leruccan
 • (távolságot): leutaz, megtesz

kibogoz

ige
 • kibont, szétbont, kiold, felold, kicsomóz, kigabalyít, megbont, kioldoz, felfejt, kiköt, kifűz, kiboncol (tájnyelvi)
 • megold, megfejt, kiderít, kinyomoz, kibonyolít, tisztáz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a peremkerület szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

parány I.

melléknév
 • parányi, pirinyó, apró, pici, szemernyi

odamarad

ige
 • odavész, meghal
 • ott marad, odaül (tájnyelvi), odasátoroz (tájnyelvi), elmarad, vesztegel, időzik

nyilvánvaló

melléknév
 • magától értetődő, kétségtelen, kézenfekvő, kézzelfogható, szembetűnő, szembeötlő, szembeszökő, látni való, szemmel látható, tagadhatatlan, vitathatatlan, elvitathatatlan, leplezetlen, köztudomású, egyértelmű, bizonyos, világos, természetes, evidens Sz: a vak is láthatja; tiszta sor; világos, mint a nap

morfondírozik

ige
 • töpreng, átgondol, fontolgat, latolgat, mérlegel, meghány-vet, számítgat, megrág, tanakodik, tűnődik, rágódik, tépelődik, spekulál, studíroz (bizalmas), meditál, filózik (szleng), gógyizik (szleng)

pázsit

főnév
 • gyep, fű

pufog

ige
 • csattog, durrog, huppog, püffög, robban, dörög
 • (szleng): fingik (durva), ereszt (bizalmas), szelel, elszólja magát (tréfás)
 • (tájnyelvi): zsörtölődik, dohog, duzzog, füstölög, dunnyog (tájnyelvi)

megöl

ige
 • elpusztít, megsemmisít, kivégez, leterít, meggyilkol, legyilkol, leöl, lemészárol, agyonver, agyonüt, megfojt, megmérgez, likvidál, leszámol (valakivel), végez (valakivel), elintéz, kinyuvaszt (durva), kinyiffant (szleng), kifektet (szleng), kikészít (szleng), kipurcant (szleng), kifingat (szleng), kinyír (szleng), kinyújtóztat (szleng), hazavág (szleng), dögleszt (tájnyelvi), elemészt, elveszejt (tájnyelvi) Sz: angolra tesz; átsegít a másvilágra; elküld az örök vadászmezőkre; eloltja a gyertyáját; elteszi láb alól; gajdeszba küld (szleng); hidegre tesz (bizalmas); kioltja életét; kivon a forgalomból (szleng); megadja a kegyelemdöfést; megszakasztja élete fonalát; pokolra küld
 • tönkretesz, befejez, megszakít, véget vet, megszüntet
 • eltapos, kicsinál (szleng), csődbe visz (konkurenciát), tönkretesz(bizalmas)

megkeményedik

ige
 • megszilárdul, megköt, megszikkad, megmerevedik, összeáll, elszarusodik (szaknyelvi), megszikkan (régies), körömködik (tájnyelvi)
 • megerősödik, megedződik
 • eldurvul, megkérgesedik, érzéketlenné válik, rideggé válik, elkövül (régies), fásul (régies), megcsontosodik (régies), megkeménykedik (tájnyelvi)
 • bekeményít (szleng)

kiprésel

ige
 • kisajtol, kinyom, kifacsar, kicsavar, kiszorít, kisotul (tájnyelvi)
 • kierőszakol, kikényszerít, kierőltet, kicsikar, kivasal (szleng), kizsarol, kicsal, kiszed, kihúz

megtisztul

ige
 • kitisztul, meghiggad (tájnyelvi), szublimálódik (idegen), leülepedik, leülepszik, megülepedik
 • megszabadul, mentesül

ráeszmél

ige
 • rádöbben, ráébred, rájön, fölismer, tudatára ébred, felfog, átlát, megért

rézkarc

főnév
 • rézmetszet, réz, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

falragasz

főnév
 • plakát, hirdetmény, hirdetés, reklám, reklámcédula, felirat, nyalóka (bizalmas), affiche (idegen), tacepao (bizalmas)

táborozik

ige
 • tanyázik
 • állomásozik, tartózkodik
 • nyaral, üdül, sátorozik, kempingezik

szállítmány

főnév
 • rakomány, fuvar, transzport (bizalmas), teheráru, áruküldemény, teherfuvar
 • terhelés, súly, tereh (régies)

pergő II.

főnév
 • (tájnyelvi): rokka
 • orsó
 • (tájnyelvi): kolomp, csengő

papírsás

főnév
 • iszapsás, papiruszsás, papirusznövény

potencia

főnév
 • teljesítőképesség, képesség, férfiasság, teherbírás

szablya

főnév
 • kard, kaszab (régies), fringia (régies)

pipázás

főnév
 • pipálás, cigarettázás, szivarozás

ó-láb

főnév
 • karikaláb, lőcsláb (tájnyelvi), görbe láb

próbálkozás

főnév
 • kezdeményezés, kísérlet, erőfeszítés, igyekezet, erőkifejtés, erőlködés, törekvés, kísérletezés, dobás (szleng), húzás (szleng), próba, útkeresés, vállalkozás, kipróbálás

szaktárs

főnév
 • munkatárs, szaki (bizalmas), szakika (bizalmas), kolléga, kartárs (régies)
 • szakmabeli, kebelbeli (régies)