odajuttat szinonimái

ige
 • odaküld, elküld
 • odaajándékoz, odaad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hangfogó II.

főnév
 • szordínó (választékos)

sors

főnév
 • osztályrész, rendelés, elrendelés, csillagzat, predesztináció, karma (idegen), fátum, sor (bizalmas), végzet, gondviselés
 • véletlen, szerencse
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odajuttat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyaggat

ige
 • piszkál, zaklat, bosszant, háborgat, molesztál, gyötör, macerál (bizalmas), vegzál (régies), abajgat, szekíroz (bizalmas), szekál (bizalmas), nyúz, buzerál (szleng), nem hagy békén
 • unszol, nyüstöl (bizalmas)
 • fogdos, húzgál, cibál

metszett

melléknév
 • csiszolt, gravírozott (idegen), vésett

mélység

főnév
 • mélyedés, meredély (választékos), feneketlenség, űr
 • szakadék, szurdok, verem
 • alaposság, tartalmasság
 • bensőség, bizalmasság

megérdemelt

melléknév
 • megérdemlett (régies), méltó, jogos, igazságos, kiérdemelt, illő
 • megdolgozott

nyugállomány

főnév
 • nyugalom, nyugdíj

öröklődik

ige
 • hagyományozódik, átszáll, apáról fiúra száll, rászáll, rámarad, örökül jut, örökül marad, áthagyományozódik, hátramarad
 • átszármazik, átöröklődik

lepipál

ige
 • felülmúl, lefőz (bizalmas), túlszárnyal, túltesz (valakin), megelőz, föléje kerekedik (valakinek), meghalad, kitűnik (vkik közül), legyőz, megszégyenít
 • zsebre tesz, héjaz (tájnyelvi)
 • leköröz (bizalmas), leradíroz (szleng), magasan ver (szleng), kenterbe ver (szleng)

lehorgonyoz

ige
 • horgonyt vet, kiköt, rögzít, lemacskáz (tájnyelvi)
 • megállapodik
 • letelepszik, megragad

jövedelmező

melléknév
 • hasznos, nyereséges, kamatozó, gazdaságos, kifizetődő, megtérülő, előnyös, kedvező, eredményes, rentábilis (szaknyelvi), lukratív (választékos), zsíros
 • termékeny, gyümölcsöző, produktív, sikeres, üdvös

lóbál

ige
 • lógáz, lóbáz, lenget, himbál, hintáztat, hintál, (lábával) harangoz, csávingat (tájnyelvi), limbál (tájnyelvi), lóginyázik (tájnyelvi), lótyikál (tájnyelvi), lődörget (tájnyelvi), hipintál (tájnyelvi)

összehangol

ige
 • összhangba hoz, egybehangol, harmonizál
 • egyeztet, koordinál, összeigazít, szinkronba hoz, szinkronizál (idegen), egységesít, szabályoz
 • arányosít, arányít, hozzáigazít

pecsétel

ige
 • bélyegez, stempliz (bizalmas)
 • (állatot) billogoz (szaknyelvi)

ellanyhul

ige
 • lanyhul, enyhül, gyengül, alábbhagy, csökken, megfogyatkozik

surran

ige
 • suhan, oson, lopódzik, lopózik, lopakodik, sompolyog, firren (tájnyelvi), csusszan, suttyan (tájnyelvi), kecmerkedik (tájnyelvi)
 • suhog (madár)

rendezés

főnév
 • rendbetevés, rendbetétel, rendszerezés, összeállítás
 • besorolás, osztályozás, csoportosítás, klasszifikáció (idegen)
 • elintézés, szabályozás, intézkedés, kezelés, irányítás
 • kiegyenlítés, kifizetés
 • szcenírozás (idegen), színrevitel

odamarad

ige
 • odavész, meghal
 • ott marad, odaül (tájnyelvi), odasátoroz (tájnyelvi), elmarad, vesztegel, időzik

2

főnév
 • nőszemély, fehérnép, vászoncseléd, fehércseléd, hölgy, úrhölgy, dáma, asszonyember, hölgyemény (pejoratív), némber (pejoratív), csaj (szleng), nőci (bizalmas), tyúk (szleng), pipi (szleng), liba (szleng), bige (szleng), zsena (szleng), spiné (szleng), bula (szleng), nőstény (durva), tehén (durva), dóg (durva), bestia (durva), amazon

óvakodik

ige
 • őrizkedik, tartózkodik, vigyáz, kerül, menekedik (tájnyelvi), elhárít, kikerül
 • lopódzik, lopakodik, orozkodik

regényíró

főnév
 • író, szépíró, románíró (régies), románköltő (régies)

oldalog

ige
 • (pejoratív): sompolyog, somfordál, settenkedik, oldalaz (régies), slisszol (bizalmas), oson, lopakodik, lopódzik, ólálkodik

mindenféle

melléknév
 • vegyes, mindenfajta, mindennemű, heterogén, miegymás
 • sokféle, különféle, különnemű

önkényeskedik

ige
 • hatalmaskodik, tirannizál (régies), basáskodik, zsarnokoskodik

rémuralom

főnév
 • terror, terrorizmus
 • zsarnokság, diktatúra