szakorvos szinonimái

főnév
 • specialista

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mereng

ige
 • (választékos): tűnődik, ábrándozik, mélázik, álmodozik, andalodik, révedezik, réved, töpreng, elbámészkodik, elgondolkodik

hajdina

főnév
 • pohánka, tatárka (tájnyelvi), hariska (tájnyelvi), haricska (tájnyelvi), borköles (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakorvos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

specifikus

melléknév
 • (szaknyelvi): különleges, sajátos, sajátságos, jellemző, jellegzetes, tipikus, velejáró, rá valló, speciális, egyéni, egyedi, karakterisztikus, individuális

rémuralom

főnév
 • terror, terrorizmus
 • zsarnokság, diktatúra

rántotta

főnév
 • tojásrántotta, sült tojás, tojáslepény, omlett, rénye (tájnyelvi), vajrénye (tájnyelvi), rottyantott (tájnyelvi)

pénztelen

melléknév
 • szegény, nincstelen, pénzszegény, költségtelen (tájnyelvi), szűkölködő, eladósodott, ínségeskedő, nyomorgó, nélkülöző, kispénzű, sóher (bizalmas)

süveg

főnév
 • föveg (régies), fejfedő, csalma (régies), sőg (tájnyelvi), sisak (régies), sinkó (régies)
 • boltozat, csúcs
 • (régies): cukorsüveg, cukortömb

szerv

főnév
 • orgánum (idegen), életműszer (régies)
 • közület, hatóság, intézmény, apparátus
 • (szleng): rendőr, hekus (szleng)

ököl

főnév
 • marok, kujak (tájnyelvi)
 • kéz

órás

főnév
 • óraműves, órakészítő, órajavító

magyal

főnév
 • téli bogyó (tájnyelvi), krisztustövis (tájnyelvi)

összecsapás

főnév
 • hevenyészés, rögtönzés, tákolás (bizalmas), rittyentés (bizalmas)
 • konfliktus, küzdelem, harc, ütközet, csata, csetepaté (bizalmas), összetűzés, haddelhadd (bizalmas)
 • párviadal, mérkőzés, csatározás, asszó (szaknyelvi), csörte, meccs, tusa, menet

szikrázó

melléknév
 • csillogó, villogó, villódzó, csillámló, fényes, ragyogó
 • sziporkázó, elkápráztató

takarodik

ige
 • eltávozik, elmegy, elvonul, tisztul (bizalmas), elkotródik, tágul (bizalmas), elhordja magát

haddelhadd

főnév
 • szidás, verés, kikapás, nemulass, baj, szorultság, verekedés, veszekedés, perpatvar, összetűzés, összecsapás, balhé (bizalmas), bunyó (szleng)

varsa

főnév
 • halcsapda, háló, versely (tájnyelvi), vejsze (tájnyelvi), rácsa (tájnyelvi), tapogató (régies)

törleszkedik

ige
 • dörgölődzik, dörgölőzik, simul
 • hízeleg, hízelkedik, nyal (durva), nyalizik (bizalmas), gazsulál (szleng), pedálozik (szleng)

szaktárs

főnév
 • munkatárs, szaki (bizalmas), szakika (bizalmas), kolléga, kartárs (régies)
 • szakmabeli, kebelbeli (régies)

sóvárog

ige
 • vágyik, vágyakozik, eped, epedezik, áhít, áhítozik, szomjazik, szomjúhozik (választékos), eseng (választékos), emésztődik, él-hal (valamiért) (bizalmas), kíván, óhajt, esenkedik (régies), ácsingózik, remeg a vágytól, liheg (pejoratív), ádázik (tájnyelvi), cerkedezik (tájnyelvi)

személygépkocsi

főnév
 • személyautó, gépkocsi, kocsi, autó, személykocsi, automobil (régies), batár (régies), verda (szleng), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), szekér (szleng)

többlet

főnév
 • felesleg, plusz (bizalmas)
 • ráadás, extra(bizalmas)

szándékozik

ige
 • szándékszik, szándékol, akar, szándékában áll, kíván, eltökél, elhatároz, tervez, tervel, intendál (idegen), feltesz magában, tervbe vesz, fontolgat, készül (valamire), célul tűz ki, céloz, előirányoz, eltervez

repülő II.

főnév
 • aeronauta (idegen), aviatikus (idegen), pilóta
 • repülőtiszt
 • repülőgép, madár (szleng), sárkányrepülő

szenvedés

főnév
 • kín, fájdalom, gyötrelem, kínszenvedés, pokol, megpróbáltatás, hányattatás, sínylődés, nyomorúság, szívfájdalom, golgota (választékos), kereszt, kálvária
 • kínvallatás, tortúra, mártírium (idegen), mártíromság
 • tűrés, jajság (tájnyelvi), córesz (szleng)
 • csapás, sorscsapás

tőr2

főnév
 • (kifejezésekben): csapda, kelepce, hurok, háló